בחינות

AspMaker2010s

 • עבודות סמינריוניות לסמסטר א' יש להגיש עד 13/05/2014
 • עבודות סמינריוניות לסמסטר ב' יש להגיש עד 01/10/2014


 • יתכנו שינויים בלוח הבחינות. נא לעקוב אחר פרסומים בלוח המודעות.
 • בעבודות יש רק תאריך אחד להגשה. לא ינתן מועד ב' להגשת עבודות.
 • אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית או עבודות.
 • עבודות סמינריוניות , עבודות סיום קורס ובחינות בית יש להגיש למזכירות התכנית בלבד ולא ישירות למורה.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.


 • לתשומת לבכם:
  ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.


 • תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - דת, עיר, מדינה   ד"ר נועה גדי   22/01/2014  09:00  21/02/2014  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פוסט מודרנית ועכשוית   ד"ר חיים דעואל לוסקי   24/01/2014  09:00  23/02/2014  16:00 
בחינה   מבוא לרטוריקה   ד"ר שי פרוגל   26/01/2014  09:00  09/03/2014  16:00 
בחינה   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   28/01/2014  09:00  02/03/2014  16:00 
בחינה   המדינה הסוציאליסטית הראשונה: רוסיה במאה ה-20   ד"ר דינה מויאל   29/01/2014  09:00  02/03/2014  16:00 
בחינה   מימון - פרדיגמה ופרקטיקה   מר אשכנזי נוה   02/02/2014  09:00  07/03/2014  09:00 
בחינה   שיפוט והערכה בתנאי אי-וודאות:מתורת המשחקים לתורה שבע"פ   ד"ר דני הלמן   04/02/2014  13:00  09/03/2014  16:00 
בחינה   מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 - חלק א'   ד"ר מרינה ניזניק   06/02/2014  09:00  14/03/2014  09:00 
בחינה   תרבות דיגיטלית ומציאות וירטואלית: בירור מושגי   ד"ר נועה גדי   09/02/2014  09:00  14/03/2014  09:00 
בחינה   משמעות בחיים: היבטים פילוסופיים ופסיכולוגיים   ד"ר תמר אילת-יגורי   11/02/2014  13:00  21/03/2014  09:00 
בחינה   זעם, אהבה, תוגה וגעגוע: רגשות שפה ותרגום   ד"ר טל גולדפיין   13/02/2014  09:00  28/03/2014  09:00 
בחינה   תרבות האצולה הרוסית בתחילת המאה ה-19   ד"ר מרינה ניזניק   13/02/2014  09:00  21/03/2014  09:00 
בחינה   מפרפר נחמד לזהו-זה: הטלוויזיה החינוכית הישראלית   ד"ר יובל גוז'נסקי   14/02/2014  09:00  23/03/2014  16:00 
בחינת בית   מ' לסוצ' של הרשת:יחסים,רשתות חברתיות והון חברתי בעידן המידע   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 20/01/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 22/01/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 24/02/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/02/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   ד"ר רימה שיכמנטר הלוי   מועד א : 26/01/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/01/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 27/02/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 02/03/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   המסר התקשורתי-המדיום, הרטוריקה והניהול   ד"ר ירון כהן צמח   מועד א : 28/01/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 30/01/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 03/03/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 05/03/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות   ד"ר גדי אלון   מועד א : 06/02/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/02/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 20/03/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/03/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   הפגיעה השלישית - דמות האדם בראי הפסיכואנליזה   ד"ר יוסף טריאסט   מועד א : 13/02/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 16/02/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 27/03/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 30/03/2014 בשעה 13:00

עבודה   אמנות ופעולה - בין הפרטי לציבורי   גב' היימן מיכל   מועד א : הגשה עד 05/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   בין מיתוס לטקס: על מיתוסים שמאחורי ריטואלים וחגיגות   ד"ר נילי אריה-ספיר   מועד א : הגשה עד 25/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   יחסים בין-אישיים בקבוצה   גברת ליאור גול   מועד א : הגשה עד 04/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   ייצוגי ילדים במיתוסים עתיקים וחדשים   ד"ר מעין מזור   מועד א : הגשה עד 25/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כוכבים נופלים: קולנוע יידיש בין מזרח למערב   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 18/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה יוצרת   מר סמי ברדוגו   מועד א : הגשה עד 19/03/2014בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבת תסריטים   גב' ויניק מיכל   מועד א : הגשה עד 12/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מבוא להיסטוריה של האקולוגיה: מארקדיה לסייבר   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 11/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   ניהול - מקורות רעיוניים ומודלים   ד"ר עידן שמעוני   מועד א : הגשה עד 04/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   סדנת תרגום ספרדית עברית**   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : הגשה עד 18/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   פריז, ברלין: תרבות עירונית ומודרנה 1930-1850   ד"ר רוני רצ'קובסקי   מועד א : הגשה עד 25/03/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   אתיקה ואחריות בניהול   ד"ר לנדאו דנה   מועד א : הגשה עד 13/05/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   הסינגולריות מתקרבת? כיצד הפכנו לפוסט הומניסטיים   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : הגשה עד 13/05/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   מזבוב ועד פיל - בעלי חיים בתרבות הילד   ד"ר טל קוגמן   מועד א : הגשה עד 13/05/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   פסיכואנליזה וסביבתה: הדהוד והבנייה   ד"ר מנדלוביץ שלמה   מועד א : הגשה עד 13/05/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אל המערב: מקורות התרבות ומושג התרבות - חברה, כלכלה, מדע   ד"ר נועה גדי   18/06/2014  09:00  20/07/2014  09:00 
בחינה   המשבר הכלכלי של שנת 2008 - העוקץ האמריקאי   ד"ר חפץ שרון   20/06/2014  09:00  25/07/2014  09:00 
בחינה   בצל המהפכה: חברה, גזע ותרבות במכסיקו במאה ה-20   מר ליאור בן-דוד   22/06/2014  09:00  27/07/2014  09:00 
בחינה   מבוא לספרות הרוסית של המאה ה-19 - חלק ב'   ד"ר מרינה ניזניק   25/06/2014  09:00  29/07/2014  09:00 
בחינה   התנהגות ארגונית   ד"ר תובל עתליה   27/06/2014  09:00  01/08/2014  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית ותקשורת המונים באמריקה הלטינית   ד"ר נאואל ריבקה   27/06/2014  09:00  08/08/2014  09:00 
בחינה   הבנייתה של ילדות: ילדות עירונית בשנות הבית הלאומי   ד"ר שנקולבסקי זהבית   29/06/2014  09:00  03/08/2014  09:00 
בחינה   שלא יעבדו עליכם: עדויות ושקרים ברשת   ד"ר בועז מילר   01/07/2014  09:00  07/08/2014  09:00 
בחינה   דיני החוזים - כלי תיאורטי לניהול אפקטיבי   עו"ד מתן גרינגר   06/07/2014  09:00  12/08/2014  09:00 
בחינה   משעמם לי לבנות סוציאליזם המציאות תהרוסית הפוסט-מהמפכנית ברומ   ד"ר מרינה ניזניק   08/07/2014  09:00  10/08/2014  09:00 
בחינה   שיווק - בין צרכים לצרכנים   גב' מירב מור-צדקה   11/07/2014  09:00  24/08/2014  09:00 
בחינה   האימפריה הרוסית בעת החדשה: חברה, משטר ותרבות   ד"ר אינה שטקסר   15/07/2014  09:00  14/08/2014  09:00 
בחינת בית   חוליו קורטאסר: הספרות כמשחק קיומי   גב' פלורינדה פ. גולדברג   מועד א : 17/06/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 19/06/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 21/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 23/07/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   יסודות בניתוח רטורי   ד"ר איתן אורקיבי   מועד א : 23/06/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 25/06/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 22/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 24/07/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   קהילות-פוליטיקה-עסקים באינטרנט: אוטפיה בשומקום   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 24/06/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/06/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 27/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 29/07/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   תיאוריות בתקשורת בעידן הדיגיטלי   ד''ר שרון אביטל   מועד א : 29/06/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 01/07/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 11/08/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 13/08/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   צדק חברתי ואי שוויון בישראל? דילמות סוציולוגיות בראי החברה ב   גב' בנימין שלומית   מועד א : 30/06/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 02/07/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 12/08/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 14/08/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   שיח דיגיטלי: שפה, שיחה ואינטראקציה במדיה חדשים   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : 02/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 04/07/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 13/08/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/08/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   מושגי יסוד בפסיכואנליזה   מר רענן שניר   מועד א : 07/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 09/07/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 24/08/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 26/08/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   התיאוריה והפילוסופיה של הצילום המודרני   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : 08/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 10/07/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 10/08/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 12/08/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   ההיסטוריה של הרעיונות הכלכליים   ד"ר ירון כהן צמח   מועד א : 13/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 15/07/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 26/08/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 28/08/2014 בשעה 13:00

בחינת בית   מ- CERN לויקיפדיה: ידע בעידן הדיגיטאלי   מר גלרנטר ליאור   מועד א : 15/07/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 17/07/2014 בשעה 13:00

מועד ב : 25/08/2014 בשעה : 09:00 ; החזרה עד 27/08/2014 בשעה 13:00

עבודה   ארגנטינה במאה ה-20: כלכלה, חברה ופוליטיקה   ד"ר אפריים דוידי   מועד א : הגשה עד 30/07/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   גיבורים שדים ומפלצות בסיפור העם העברי   ד"ר דוד רוטמן   מועד א : הגשה עד 24/07/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   החברה הישראלית והשואה: השנים הראשונות   ד"ר שרון גבע   מועד א : הגשה עד 24/07/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו   ד"ר גד בן שפר   מועד א : הגשה עד 10/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   הערות שוליים: קריאות אינטרטקסטואליות א'   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 06/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   הרטוריקה של הקולנוע   ד"ר מעין מזור   מועד א : הגשה עד 10/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   התבוננות אינטגרטיבית במושג החרדה   ד"ר אורנה ראובן   מועד א : הגשה עד 13/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   יידיש ואוונגרד במזרח אירופה בין מלחמות העולם   ד"ר אביב לבנת   מועד א : הגשה עד 24/07/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   ילדים ויצירתיות: המקרה של המדיה   ד"ר יובל גוז'נסקי   מועד א : הגשה עד 13/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר מיכל ארבל   מועד א : הגשה עד 30/07/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מבוא לפילוסופיה וספרות אקזיסטנציאליסטית: ניטשה, סארטר, קאמי   ד"ר אלי שיינפלד   מועד א : הגשה עד 24/07/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה   ד"ר חנה לבנת   מועד א : הגשה עד 06/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   מרחב בספרות ילדים ישראלית   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : הגשה עד 24/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   סדנת תרגום ספרדית עברית**   ד"ר טל גולדפיין   מועד א : הגשה עד 06/08/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   קריאה ביקורתית בטקסטים עיוניים   ד"ר מיכל ארבל   מועד א : הגשה עד 13/08/2014בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה   רטוריקה מעשית: קריאות אינטרטקסטואליות ב   גב' ננה אריאל   מועד א : הגשה עד 30/07/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   ארץ סיפורי הפרא: ספרות ילדים בעידן הפוסטמודרני   ד"ר עינת ברעם אשל   מועד א : הגשה עד 01/10/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות: מהפמפלט של המאה ה-17 ועד הבלוג   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : הגשה עד 01/10/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   מחלוקות בכלכלה ובניהול   מר יקותיאל שהם   מועד א : הגשה עד 01/10/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   מועד א : הגשה עד 01/10/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   רטוריקה ופיגורות לשוניות: דימוי, מטאפורה, אנלוגיה   ד"ר עילי ראונר   מועד א : הגשה עד 01/10/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   שפה מגלה ושפה מכסה   ד"ר שי פרוגל   מועד א : הגשה עד 01/10/2014 בשעה 13:00, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות

ידיעון הפקולטה למדעי הרוח