דו חוגי

במסגרת אופן הלימוד הדו-חוגי קיימות אפשרויות אלה:

1.  לימודים בשני חוגים בפקולטה למדעי הרוח.

2.  לימודים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף באוניברסיטה.