הענקת תואר ראשון "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה"

התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם בציון סופי  92 ומעלה.

התואר "בוגר אוניברסיטה" בהצטיינות יתרה יוענק לתלמידים שסיימו לימודיהם בציון סופי 95 ומעלה.

התואר "בהצטיינות" או "בהצטיינות יתרה" יוענק למי שעמד בקריטריון ההצטיינות שנקבע לעיל בכל אחד מחוגי הלימוד בנפרד. עם זאת, הציון "הצטיינות" או "הצטיינות יתרה" אינו אוטומטי, וטעון אישור של הרשויות האקדמיות של הפקולטה ושל האוניברסיטה.