חוגי הלימוד בפקולטה

הלימודים בפקולטה למדעי הרוח מתקיימים במסגרת חוגי לימוד. כל חוג/תוכנית הוא יחידת לימוד עצמאית ובראשה עומד ראש חוג/תוכנית. לימודי התואר הראשון מתנהלים בשני מסלולים: מסלול דו-חוגי ומסלול חד-חוגי או מורחב.

חוגי הלימוד בפקולטה

החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים[1]

החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום [2]

החוג לבלשנות[1]

החוג להיסטוריה כללית[1]

החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה[2]

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה

החוג להיסטוריה של עם ישראל[1] 

החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית [2]

החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד

החוג למקרא

לימודי תעודה בעריכה לשונית

החוג ללימודי מזרח אסיה[1]

החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא (המגמות: רומית, יוונית, תרבות קלאסית) [2]

החוג לספרות [1] 

  • המגמה לספרות עברית וספרות כללית 
  • התוכנית לכתיבה יוצרת 
  • התוכנית לתרגום ספרות 
  • חדש - התוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית 

החוג לפילוסופיה[1] 

תוכנית פכ"מ

החוג ללימודי הערבית והאסלאם[2]

התוכנית ללימודי תרבות צרפת

התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

תוכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

החוג לגאוגרפיה וסביבת האדם - החל מתשע"ח החוג פועל במסגרת הפקולטה למדעים מדויקים

 

 

 

 

 

 

בחוג זה יש מסלול חד-חוגי החל בשנה ב'. המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים בלבד שסיימו את לימודי שנה א' במלואם בשני חוגים (מותנה באישור ועדת ההוראה החוגית).

2  בחוג מגמות . ניתן להירשם למתכונת לימודים מורחבת החל משנה א'.