קתדרות

ביה"ס למדעי התרבות

 
 

הקתדרה לסמיוטיקה ומחקר התרבות ע"ש פורטר

 

פרופ' זהר שביט

 

הקתדרה לספרות ערבית ע"ש איירין הלמוס

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה לתורת התרגום ע"ש מרדכי ברנשטיין

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה לפואטיקה ותקשורת ע"ש בטי וולטר ארצט

 

ברשות הרקטור

 

ביה"ס להיסטוריה

 
 

הקתדרה להיסטוריה ולתרבויות של הים התיכון ע"ש משפחת מקסוול קמינגס

 

פרופ' עירד מלכין

 

הקתדרה להיסטוריה יהודית מודרנית ע"ש גזה רוט

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה להיסטוריה רומית ע"ש פרד והלן לסינג

 

פרופ' יונתן פרייס

 

הקתדרה להיסטוריה של המזרח התיכון בן ימינו ע"ש יונה ודינה אטינגר

 

פרופ' אייל זיסר

 

הקתדרה להיסטוריה של מצרים וישראל ע"ש מנדל קפלן

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה להיסטוריה משווה של אירופה ע"ש קונרד אדנאור

 

פרופ' יוסף מאלי

 

הקתדרה לחקר השואה ע"ש בנימין וחיה שפלסקי

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה לחקר תולדות העם היהודי ע"ש רוחמה רוזנברג 

 

פרופ' מרדכי גולני

 

הקתדרה ללימודי אירופה ע"ש הנרי גלסברג

 

פרופ' בלהה מלמן

 

הקתדרה ללימודי אמריקה האיברית וספרד ע"ש אליאס סוראסקי

 

פרופ' רענן ריין

 

הקתדרה לתולדות היהודים בעולם העתיק ע"ש יעקב אלקוב

 

פרופ' גידי בוהק

 

התקדרה לתולדות הספר ע"ש אברהם הורודיש

 

פרופ' דוד כץ

 

הקתדרה לתולדות רוסיה ומזרח אירופה ותרבותן ע"ש סמואל רובין

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה לחקר מזרח אסיה בת זמננו ע"ש שאול נ. אייזנברג

 

פרופ' אהרן שי

 

הקתדרה ע"ש פרביס ופוראן נזריאן לחקר איראן המודרנית 

 

ברשות הרקטור

 

ביה"ס למדעי היהדות

 
 

הקתדרה להיסטוריה של יהדות אירופה ע"ש קרן משפחת אברהם ואדיטה שפיגל

 

פרופ' ג'רמי כהן

 

הקתדרה לחקר האנטישמיות והגזענות ע"ש אלפרד פ. סלינר

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה לחקר הציונות ע"ש ד"ר ראובן מרנפלד
    

ברשות הרקטור

 

הקתדרה לחקר התרבות העממית היהודית ע"ש צבי ברגר ושרה ברגר ז"ל

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה למדעי היהדות ע"ש סר אייזק וולפסון

 

פרופ' דוד אסף

 

הקתדרה לתולדות היהודים בפולין ומורשתם ע"ש אנשל רייס

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה לתרבות היהודים בארצות האסלאם ולחקר הגניזה ע"ש יוסף וסיל מייזר

 

ברשות הרקטור

 

הקתדרה ע"ש סמואל ל' ופרי הבר לחקר החוויה היהודית בארצות הברית

 

פרופ' חנה וירט-נשר

 
קתדרת אוסטריה לארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה המקראית פרופ' עודד ליפשיץ
 
קתדרת סלוניקי להיסטוריה ותרבות של יהודי יוון
 
ברשות הרקטור
 

ביה"ס לפילוסופיה

 
 

הקתדרה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ע"ש ברטרם י. וברברה כהן

 

פרופ' ליאו קורי

 

הקתדרה להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים ע"ש יוסף וסיל מייזר

 

פרופ' מנחם פיש

 

הקתדרה ע"ש לאורה שוורץ-קיפ לפילוסופיה מודרנית
           

פרופ' אלי פרידלנדר

 

הקתדרה ע"ש סימון פ. סילברמן לפרופסורים אורחים בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע

 

ברשות הרקטור

 
החוג לארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום
 
 

הקתדרה לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל ע"ש יעקב אלקוב

 

פרופ' ישראל פינקלשטיין

 
 
קתדרות בין פקולטטיות 
הקתדרה להיסטוריה ולפילוסופיה של הרפואה ע"ש טסיה וד"ר יוסף מישן פרופ' ישראל הרשקוביץ 

קתדרות ביה"ס לחינוך 
הקתדרה לחינוך יהודי ע"ש ג'ואן וחיים קונסטנטינר
פרופ' יובל דרור
הקתדרה ע"ש ברנקו וייס לחקר התפתחות הילד וחינוכו  פרופ' נעמה פרידמן
 
 
קתדרות אורחים
 
הקתדרה לספרות גרמנית ע"ש מרסל רייך-רניצקי
 
ברשות הרקטור
קתדרת פרנקפורט לפרופסורים אורחים
 
ברשות הרקטור
 
קתדרת בווריה לפרופסורים אורחים
 
ברשות הרקטור
 
קתדרה מיוחדת לקשרי מדע ע"ש גרטל ופרד ריימונד
 
ברשות הרקטור
 
הקתדרה לשיתוף פעולה תרבותי ישראל-שווייץ 
ברשות הרקטור
 
 
כללי
 
הקתדרה לתרבות עם ישראל בזמננו ע"ש יעקב ושושנה שרייבר   פרופ' אבנר הולצמן
הקתדרה לתרבות צרפת המודרנית ע"ש הנרי גלסברג 
 
ברשות הרקטור
הקתדרה לחוקרים אורחים בתחום לימודי היידיש ע"ש אנה ומקס ווב  ברשות הרקטור
 
ראשי החוגים בבית הספר לחינוך
פרופ' רחל גלי צינמון - ראשת בית הספר
פרופ' אודרי אדי-רקח - החוג לתואר ראשון בחינוך
פרופ' יזהר אופלטקה - החוג למדיניות ומנהל בחינוך
פרופ' מיכל אל-יגון - החוג לייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד
פרופ' מיכל טבח - החוג לחינוך מתמטי מדעי וטכנולוגי
ד"ר מיכל טננבאום - החוג לחינוך רב לשוני