ראשי בתי הספר

 

ראשי בתי הספר

 

פרופ' ורד נעם

  

בית הספר למדעי היהדות ולארכיאולוגיה ע"ש חיים רוזנברג

פרופ' גלי רחל צינמון

בית הספר לחינוך ע"ש חיים וג'ואן קונסטנטינר

פרופ' מישל קאהן

בית הספר למדעי התרבות ע"ש שירלי ולזלי פורטר

פרופ' אביעד קליינברג

בית הספר להיסטוריה ע"ש צבי יעבץ

פרופ' יוסף שורץ

בית הספר לפילוסופיה, בלשנות ולימודי מדע