ראשי החוגים ותוכניות הלימודים

פרופ'

יוחאי

אופנהיימר

התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

פרופ'

אדם

אפטרמן

פילוסופיה יהודית ותלמוד

ד"ר

אירית

בק

התוכנית הבין-אוניברסיטאית ללימודי אפריקה

פרופ'

יובל

גדות

ארכיאולוגיה ותרבויות המזרח הקדום

פרופ'

מוטי

גולני

היסטוריה של עם ישראל

פרופ'

ז'וליה 

הורבט

בלשנות

פרופ'

דפנה 

הקר

התוכנית ללימודי נשים ומגדר 

פרופ'

אורנה

הררי

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

פרופ'

חגי

כנען

פילוסופיה

פרופ'

מאיר

ליטבק

היסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה

פרופ'

חררדו

לייבנר

היסטוריה כללית

פרופ'

חזי

מוצפי

לשון עברית ובלשנות שמית

פרופ'

משה

מורגנשטרן

לימודי תעודה בעריכה לשונית

פרופ'

נועם

מזרחי

מקרא

פרופ'

איריס

מילנר

ספרות

ד"ר

אורי

סלע

לימודי מזרח אסיה

פרופ'

רקפת

סלע-שפי

מחקר התרבות

פרופ'

אורנה

פלג

התוכנית ללימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה

פרופ'

נדין

קופרטי צור

התוכנית לתרבות צרפת

ד"ר

שאול 

קציר

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

ד"ר

נועם

רייזנר

אנגלית ולימודים אמריקניים

פרופ'

אוריה 

שביט

לימודי הערבית והאסלאם

פרופ'

אוריה

שביט

מדעי הדתות 

פרופ'

זהר

שביט

תוכנית הלימודים לתואר שני במחקר תרבות הילד והנוער

 
ראשי החוגים בבית הספר לחינוך
פרופ' רחל גלי צינמון ראשת בית הספר
פרופ'  יזהר אופלטקה  החוג למדיניות ומנהל בחינוך
פרופ' מיכל אל-יגון החוג לייעוץ חינוכי וחינוך מיוחד
פרופ' מיכל טבח החוג לחינוך מתמטי, מדעי וטכנולוגי
ד"ר מיכל טננבאום החוג לחינוך רב-לשוני
פרופ' אודרי רקח החוג לתואר ראשון בחינוך