ועדות פקולטטיות

 

ועדת הוראה
פרופ' מלאת שמיר - יו"ר
פרופ' יוסי שורץ
פרופ' גליה פת-שמיר
פרופ' ורד נעם
פרופ' אבנר בן עמוס
פרופ' משל קאהן

ועדת מחקר 
פרופ' יורי כהן

ועדת מלגות
פרופ' מלאת שמיר

ועדת קתדרות 
פרופ' ליאו קורי - יו"ר
פרופ' בלהה מלמן
פרופ' מנחם פיש
פרופ' ג'רמי כהן

ועדת קבלה 
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ - יו"ר 
פרופ' מלאת שמיר
פרופ' אסף גולדשמידט