תואר ראשון

הלימודים לקראת התואר הראשון (בוגר אוניברסיטה)

משך הלימודים לתואר הראשון הוא שלוש שנים. מטרתם להקנות לתלמידים השכלה כללית תוך התמחות אקדמית בנושא אחד או יותר. התואר "בוגר אוניברסיטה" מוענק לתלמידים שעמדו בדרישות הלימודים.