לימודי תעודה

מלבד לימודים לתואר, מתקיימים בפקולטה למדעי הרוח לימודי תעודה:

לימודי תעודה בעריכה לשונית


מלבד לימודים לתואר, מתקיימים בפקולטה למדעי הרוח לימודי תעודה:

לימודי תעודה בעריכה לשונית

לימודי תעודה בתרגום ובעריכת תרגום