תארים מתקדמים

לימודים לקראת התואר השני (מוסמך אוניברסיטה)

משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים. מטרתם להעמיק את התמחות התלמיד בתחום שבחר ולהורות את דרכי החקירה המדעית. התואר "מוסמך אוניברסיטה" מוענק לתלמידים שעמדו בדרישות הלימודים.

לימודים לקראת התואר השלישי (דוקטור לפילוסופיה) התואר "דוקטור לפילוסופיה" מוענק לתלמידי מחקר שעמדו בכל הדרישות שהוטלו עליהם לפי תקנון תלמידי המחקר, ועבודת המחקר שהגישו אושרה. ענייניהם של תלמידי המחקר מוסדרים בוועדות תלמידי המחקר היחידתיות וכן בוועדת תלמידי המחקר במזכירות האקדמית של הפקולטה.