מזכירות תלמידים כללית בפקולטה

מתן אישורים

ניתן להזמין את האישורים הבאים בשפה העברית או בשפה האנגלית באמצעות האינטרנט ב"מידע אישי לתלמיד" או במזכירות התלמידים של הפקולטה (בניין גילמן, חדר 150, טל' 03-6409780):

1. גיליון קורסים וציונים (Record of Studies \ Transcript) - הגיליון כולל את רשימת הקורסים שאליהם נרשם התלמיד במהלך לימודיו לתואר ופירוט הציונים. בגיליון יירשם הציון האחרון בכל קורס. לא יינתן אישור על חלק מן הקורסים שלמד התלמיד או על חוג אחד בלבד (אם התלמיד למד במסגרת דו-חוגית).

2. אישור על מצב הלימודים - האישור ניתן רק לתלמיד פעיל. באישור מפורטת יתרת החובות האקדמיות של התלמיד לתואר. לקבלת האישור, על התלמיד לפנות למזכירות החוג בו הוא לומד, לבקש להנפיק עבורו אישור פנימי ולפנות למזכירות תלמידים, להזמנת האישור הרישמי.

3. אישור זכאות לתואר ((Certificate of Eligibility - באישור יופיעו הציון הסופי ותאריך הזכאות לתואר. 

הערות:

  • עם סיום חובותיו האקדמיות והמנהליות וסיום הטיפול בטופס הטיולים יישלחו לבית התלמיד שלושה עותקים של גיליון הציונים ושלושה עותקים של אישור הזכאות לתואר, בשפה העברית, ללא תשלום. ניתן לקבל עותקים נוספים בעברית או באנגלית תמורת תשלום. יש לשלם עבור כל אישור על פי התעריף שנקבע על ידי האוניברסיטה. תלמיד שלא הסדיר את שכר הלימוד אינו זכאי לקבל אישורים. פרטים במבוא הכלל-אוניברסיטאי. 
  • אישורים מנהליים ניתנים על ידי מדור התלמידים במרכז למרשם (בניין דסנברג-וולף, 03-6408331 או This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
  • תלמידים הלומדים בחוג אחד בפקולטה למדעי הרוח ובחוג נוסף בפקולטה אחרת יקבלו את כל האישורים - כולל אישור הזכאות לתואר ותעודת הגמר - בפקולטה האחרת, פרט לתלמידי תוכנית המצטיינים המשולבת במדעי הרוח ובאמנויות, שיקבלו את כל האישורים בפקולטה למדעי הרוח.

  

חידוש לימודים

תלמידים המבקשים לחדש את לימודיהם בפקולטה בהתאם לתקנות חידוש הלימודים (ראה מידע כללי) יפנו למזכירות התלמידים.

תלמידים המחדשים את לימודיהם חייבים בתשלום דמי חידוש לימודים.

חידוש הלימודים מותנה בצבירת מספר מינימלי של שעות לימוד והוא כפוף לתנאים של כל חוג או יחידה. תוכנית הלימודים המחייבת את התלמידים המחדשים לימודים היא התוכנית של השנה שבה חודשו הלימודים.

ניתן לחדש לימודים בסמסטר א' עד שישה שבועות לפני תחילת השנה ובסמסטר ב' עד חודש ימים לפני תחילת הסמסטר.

 
בחינות 

הוראות לנבחנים ניתן למצוא בקישור בחינות:  http://www.tau.ac.il/tau-rules/meida-7.pdf  

מידע נוסף והוראות בענייני בחינות, יש ללחוץ כאן 

רכזת ההתאמות בפקולטה ליישום התאמות לימודיות והתאמות לסטודנטים/ות במילואים ו/או לסטודנטיות הרות/יולדות: 
ליאורה קרני-גבאי, ע' משנה מנהלי לדקאן לענייני תלמידים והוראה- דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מיטל גלילי, מזכירת ועדת הוראה פקולטטית - דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

צור קשר

משרד המזכירות:
בניין גילמן, חדר 150, 
טל': 03-6409780
קבלת קהל: בימים א', ג', ד' בשעות 13:00-09:00
ביום ב' בשעות 15:00-09:00
ביום ה' אין קבלת קהל
דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

נציב קבילות הסטודנטים

פרופ' דניאל מור, נציב הקבילות, מטפל בקבילות סטודנטים בנושאים שלא מצאו את פתרונם במסגרת יחידת הלימוד של התלמיד. קבילות לנציב יש לשלוח בכתב בלבד לכתובת הבאה:נציב קבילות הסטודנטים, דוא"ל  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  , דקאנט הסטודנטים ע"ש רות ואלן זיגלר, קריית האוניברסיטה, רמת אביב, ת"ד 39040, תל-אביב 61390,
טלפון: 03-6408832, פקס: 03-6409690 
נציב הקבילות יטפל רק בקבילות אישיות שהתקבלו בכתב מהקובל/ת עצמו/ה ובחתימתו/ת.