סמסטר ב'

0693100201 - מבוא ללימודי אפריקה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן279

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העוסמאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

החוג להיסטוריה של עם ישראל

מועדי הבחינות שמופיעים באתר מיועדים לתלמידים מן המניין בלבד

סמסטר א'

0677126501 - משפטי נירנברג והשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רוני שטאוברסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג001