סמסטר א'

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן280

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662110901 - מיתולוגיה ואגדות - אז והיום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן280

0662224601 - הגות כלכלית בת זמננו - מליברליזם לניאו-ליברליזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0662264201 - לצדק פנים רבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

0662262001 - ניהול אתוס ותיקון תדמית של אישי ציבור במרחב הציבורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן סדוןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662196501 - פוסט פורנוגרפיה ברשת: מין, אהבה וזהות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662263401 - תולדות המדיניות חברתית ומדינת רווחה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

סמסטר ב'

0662263501 - הסיפור שאינו נגמר: מיתוסים, אגדות ומעשיות בתרבות ילדים ונוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן280

0662134001 - יצורים פנטסטיים ונפשות אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0662263601 - עקדת יצחק - מקרא, אגדה, ציור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דרור בורשטייןסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662263701 - ארגונים ממוגדרים: מגדר, עבודה וניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

0662224701 - כלכלת השיתוף: סייבר וחברה בעידן גלובאלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן282

0662224401 - היבטים מתקדמים בפילוסופיה של הניהול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלי אילוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0662212801 - עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326

0662262801 - מיתוס פנטזיה ואגדה בתרבות היהודית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662225301 - תרבות הסייבר כתרבות נוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

מועדי הבחינות שמופיעים באתר מיועדים לתלמידים מן המניין בלבד

סמסטר א'

0607543001 - מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00-זום

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תומר ששונקין עפרוןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0607540201 - חיות בסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282