התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

מועדי הבחינות שמופיעים באתר מיועדים לתלמידים מן המניין בלבד

סמסטר א'

0607543001 - מוציאות את הכביסה השחורה: יצירה מזרחית, פמיניזם מזרחי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00-זום

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תומר ששונקין עפרוןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0607540201 - חיות בסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן449

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דקל טלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן282

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00ווב001

סמסטר ב'

0608117701 - כסף מסובב את העולם- אי שוויון מגדרי בעולם קפיטליסטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0607542901 - גברים וגבריות בתרבות הפופולרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פדבה גלעדסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן456

0607540001 - נשים בתקופת השואה: היסטוריה, זיכרון ומגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג212

0608118801 - 'מה אשה רוצה'? מבוא לספרות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן282