קורסי החוג להיסטוריה של המזרח התיכון ואפריקה.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודי התואר הראשון

היסטוריה של המזה"ת בעת החדישה

שנה א'

מבואות מסגרת 120

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**קורס זה מחליף את "תולדות הערבים והאסלאם"

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282
** מיועד רק לתלמידי המסלול החד - חוגי

תרגילים מסגרת 120

0622101301 - תרגיל לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן456
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00גילמן456

0622101201 - תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן456
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'תרגילג'18:00–20:00גילמן456
**מחליף את הקורס "תרגיל לתולדות הערבים והאסלאם"

0622101401 - תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילב'10:00–12:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00גילמן456

0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן362
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן307
**(תרגיל בהיסטוריה של אפריקה)
**יכולים להרשם רק תלמידי המסלול החד - חוגי

יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:(במקום תרגיל מבוא למזה"ת)

0622101001 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילא'08:00–10:00גילמן456
ד"ר מירה צורףסמסטר א'תרגילד'08:00–10:00גילמן456

0622101002 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00גילמן455
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00גילמן455

0622101003 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר א'תרגילג'10:00–12:00גילמן456
ד"ר און ברקסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00גילמן456

0622101004 - סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00גילמן456
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'תרגילד'16:00–18:00גילמן456

יש לבחור אחד מהתרגילים הבאים:

0622109901 - תרגיל בכתיבת עבודות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00גילמן456
**קבוצה זו לא מיועדת לתלמידים שמתחילים ללמוד בסמסטר א' תשע"ט

0622109902 - תרגיל בכתיבת עבודות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00גילמן456

0622109903 - תרגיל בכתיבת עבודות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן456

0622109904 - תרגיל בכתיבת עבודות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן456

שנה ב'

קורסי חובה

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

פרו"סים-מסגרת 200

0622220301 - משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'פרו"סא'14:00–16:00גילמן455
פרופ' יואב אלוןסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן455

0622220701 - איראן בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סג'12:00–14:00גילמן455
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00גילמן455

0622221501 - מצרים בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן497
ד"ר און ברקסמסטר א'פרו"סד'10:00–12:00גילמן497

0622220101 - תורכיה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00גילמןא362
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמןא362

שיעורי בחירה לשנים ב' ג'- מסגרת 124

0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן361

0622231001 - האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
**מי שלמד את הסמינר בנושא זה לא יכול להרשם לקורס

0622202901 - היסטוריה כלכלית של המזה"ת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן307
**מי שלמד את הקורס מדינה, חברה, דת ואלימות בראי היסטורי -
**- כלכלי - לא יכול להרשם לקורס

0622201901 - זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

0622202601 - זמנים מודרניים במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן455
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'10:00–12:00גילמן455

0622219801 - ירושלים-מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן456
ד"ר אבנר וישניצרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן456

0622201801 - "המאה המופלאה": חיים ומוות באסתנבול

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שו"תב'10:00–14:00גילמן362

0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן456

0622214201 - בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן362
**מי שלמד את הקורס כסמינר לא יכול להרשם לקורס

0622231201 - בני אדם וחיות אחרות במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו בן-עמיסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן361

2172171101 - ערבית מדוברת וחברה בתרבות הערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אילן רוביןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00דן-דוד205
מר אילן רוביןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00נפתלי208
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

0622221801 - הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תג'18:00–20:00גילמן456
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן456
**מי שלמד את הפרו"ס בנושא זה לא יכול להרשם לקורס

0622219701 - תרבות פופולרית במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0622217301 - המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן456

0622210401 - השיעה מכניעות למהפכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן307

0622202001 - מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזרח התיכון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן307

0622230801 - עיור, עירוניות, ומרחב ציבורי - נצרת כמקרה בוחן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן307
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'קמפוס00:00–00:00מחוץ לקמפוסמחוץ לקמפוס
**הקורס כולל שהייה בת מספר ימים בנצרת - חובה

0622230401 - מבוא לצופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
**מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
**(0622230201) לא יכול להרשם לקורס זה
**מי שלמד את הקורס הזה כפרו"ס - לא יכול להרשם לקורס

0622230901 - פתוות כמקור להיסטוריה חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן317
ד"ר נורית צפרירסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן361
**מתאים לבוגרי ערבית למתקדמים

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן279

0349229201 - גיאוגרפיה של המזרח התיכון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמנון קרטיןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00יד אבנר 120

0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106

0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00רוזנברג209

0621120801 - היסטוריה, תרבות ודתות באירן הפרה-איסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

קורסי בחירה מחוגי ביה"ס להיסטוריה- לתלמידי שנה ב ואילך

** חובה ללמוד קורס אחד. ניתן ללמוד קורס נוסף מהחוג השני
**מי שלמד את הקורס "היסטוריות מקבילות ומצטלבות" לא מחויב

בקורס בחירה נוסף מקורסי ביה"ס

0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687250701 - בודהיזם באסיה חלק ב':הבודהיזם ודתות סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב001

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי טקסטים - מסגרת 127

**לבוגרי הקורס ערבית למתקדמים

0622602801 - שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'שו"תב'14:00–16:00גילמן456
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן456

0622603401 - אמצעי התקשורת בעולם הערבי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
מר יובל דגןסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**הקורס יתקיים במעבדת המחשבים חדר 02 בבניין ווב
**לא מיועד לתלמידים שהחלו לימודיהם עם פטור בערבית
** מי שלמד את הקורס 06222012 לא יכול להרשם לקורס

קורס טקסטים ברמת מתמחים-מיועד למי שהחל לימודיו עם פטור בערבי

0654412801 - השתקפות מנהגי הכפר בספרות הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן450
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן497

שנה ג'

סמינריונים- מסגרת 300

0622322001 - תולדות הסכסוך הישראלי-ערבי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**מי שלמד את הקורס כשיעור בחירה לא יכול להרשם לקורס

0622322401 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
**מי שלמד את הקורס כשיעור בחירה - לא יכול להרשם לקורס

0622323601 - מגיפות, חיידקים ובני אדם במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן455
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן455

0622320801 - מחלוקות היסטוריוגרפיות בחקר המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן455

0622323501 - המזה"ת בצל "האביב הערבי": היסטוריה ואקטואליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן497
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן455

קורסים לתלמידי המסלול החד-חוגי

סמינר לשנה ג' - חובה

0654413401 - סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

סמינר נוסף לרשימת הסמינרים המוצעים בידיעון

0693220301 - דתות באתיופיה - מקדמוניות למודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא362
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362
**במסגרת הסמינר יתקיים סיור לימודי חובה לאתיופיה בתשלום נוסף

הדרכות אישיות לתלמידי המסלול החד-חוגי

0622824301 - האני והאחר - זהות בספרות ובאומנות האיראנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'הדרכה אישיתד'16:00–18:00גילמן455

0622824401 - מחקר היסטורי איכותני וכמותני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר ב'הדרכה אישיתה'14:00–16:00גילמן450

לימודי שפות

ערבית -מסגרת 124

0622100001 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104
ד"ר עירית גטרוירסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן455
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן307
ד"ר עירית גטרוירסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן307

0622100002 - ערבית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן307

0622200001 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורא'08:00–10:00גילמן305
מר אילן רוביןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן305

0622200002 - ערבית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן305
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן307
גב' עדנה דהרי - דוידוביץסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן307
**הקורסים ערבית א' וערבית ב' שנלמדים בחוג לערבית
**במסלול אסלאם מוכרים בחוג

שפות - מסגרת 124

0622300201 - פרסית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301

0622300101 - פרסית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301

2172180001 - תורכית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00ווב104
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

2172283001 - תורכית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00ווב401
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

לימודי התואר השני

שיעורים היסטוריוגרפיים ומתודולוגיים

0654421401 - היסטוריוגרפיה ומחקר במזרח התיכון המודרני**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Dr. Brandon Friedmanסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן497
Dr. Brandon Friedmanסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן497
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית

0654401001 - שבט ומדינה במזה"ת המודרני-היבטים מתודולוגיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' יואב אלוןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0654413401 - סוגיות תיאורטיות ומתודולוגיות בחקר המזה"ת המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר און ברקסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שיעורי קריאה במקורות או בתעודות

0654412801 - השתקפות מנהגי הכפר בספרות הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן450
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן497

0654420301 - כופר נפש בשריעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמן497

סמינרים

0654421601 - היסטוריה פלסטינית: מבט בינתחומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן455
ד"ר עמוס נדןסמסטר א'סמינרה'16:00–18:00גילמן455

0654421301 - ההיסטוריה הפוליטית של נשק גרעיני במזרח התיכון**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Dr. Brandon Friedmanסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן455
Dr. Brandon Friedmanסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמןא361
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית

0654412701 - מיעוטים ומדינה במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב
פרופ' ברוס מדי ויצמןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
**הקורס יתקיים בשפה האנגלית

0654421501 - לזכור ולשכוח- הנצחה וזכרון במרחבי המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן319א ע"ש אלקוב
ד"ר מירה צורףסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא317

0693220301 - דתות באתיופיה - מקדמוניות למודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא362
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362
**במסגרת הסמינר יתקיים סיור לימודי חובה לאתיופיה בתשלום נוס

0654001001 - סמינר מחלקתי - מזה"ת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00גילמן455
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמןא317
**יתקיים אחת לשבועיים. נחשב לסטודנטים 2 ש"ס

0654410701 - סמינר מרכז דיין: לאומיות במזה"ת - חשיבה מחדש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עוזי רביסמסטר א'סמינרב'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
פרופ' עוזי רביסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**יתקיים אחת לשבועיים - נחשב לסטודנטים 2 ש"ס

0693300101 - בימת אפריקה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה

0693300201 - בימת אפריקה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר

0654410801 - סדנת המזרח התיכון - מציאויות המאה ה- 21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עוזי רביסמסטר א'+ב'סמינרב'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0654417001 - גיאופוליטיקה איזורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עוזי רביסמסטר א'הדרכה אישיתב'08:00–10:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

סמינרים משותפים של חוגי ביה"ס להיסטוריה - חובה

**יש לבחור לפחות סמינר אחד

0654410401 - אסלאם, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובהודו: מבט משווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבק
ד"ר פרצ'ק רוני
סמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0687449501 - מיסטיקה מזרח-מערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעקב רז
פרופ' אביעד קליינברג
סמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

מעבדות משותפות של ביה"ס

**הרישום כפוף לאישור של מנהל המעבדה

0645400301 - יחידי סגולה: הגדרה, הבניה, והצגה פומבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימוב
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0645400401 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן261

0645400201 - איכרים בעבר: מבט על חברה וכלכלה מקומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

לימודי שפות

0622300201 - פרסית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00ווב301

0622300101 - פרסית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב301
ד"ר מרים נסימובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב301

2172180001 - תורכית מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00ווב104
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

2172283001 - תורכית מתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' דבורה שכטרסמסטר ב'שו"תא'14:00–16:00ווב104
גב' דבורה שכטרסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00ווב401
**פרטים על הקורס והרשמה ביחידה להוראת שפות

קורסים לדוקטורנטים

0645101801 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

0645101901 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

לימודי אפריקה בתכנית הבין-אוניברסיטאית

שנים א' וב' - מסגרת 120

0622910201 - מבוא ללימודי אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן282

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0622910301 - תרגיל בחקר אפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן362
ד"ר גיא רופאסמסטר א'תרגילד'14:00–16:00גילמן307
**(תרגיל בהיסטורה של אפריקה)

0622230401 - מבוא לצופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן307
**מבואות נוספים ניתן ללמוד: בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט

סמינרים- שנים ב' ג'-מסגרת 300**

0693220301 - דתות באתיופיה - מקדמוניות למודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00גילמןא362
ד"ר אירית בקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמןא362
**במסגרת הסמינר יתקיים סיור לימודי חובה לאתיופיה בתשלום נוסף

0668300801 - יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל סלעסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג212
ד"ר טל סלעסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג211
**סמינרים נוספים ניתן ללמוד בב"ג או באו"פ
**ניתן לראות קורסים נוספים באתר התכנית שבאינטרנט

שיעורי בחירה שנים א'-ג'- מסגרת 124

0693211901 - גישות אפריקניות לשואה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן317

0693201601 - אנתרופולוגיה יישומית במציאות של הגירה ופליטות בין אפריקה ליש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רויתסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן361

0693201701 - היסטוריה ופוליטיקה במדינות קרן אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' Getachew Metaferiaסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן305
**הקורס יינתן בשפה האנגלית

0693202101 - ניגריה - בין דיקטטורה לדמוקרטיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן305

0622230601 - חברה וסביבה בצפון אפריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל זיסינוייןסמסטר ב'שיעורג'08:00–10:00גילמן279

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
**מי שלמד את הקורס המוסיקה של המזה"ת ואפריקה
** 0622230201 לא יכול להרשם לקורס זה

0693300101 - בימת אפריקה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת השנה

0693300201 - בימת אפריקה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית בקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן306
**פתוח לתלמידי שנים ב' ו ג' בלבד
**תאריכי המפגשים יפורסמו בתחילת הסמסטר

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

0624300301 - אמהרית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107

0624300401 - אמהרית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג107

שיעורי בחירה עם זיקה לאפריקה שנים א'-ג' מסגרת 124

0622201101 - סביבה ואיכות סביבה במזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן456

0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0621121301 - מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121401 - מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**קורסים נוספים ניתן ללמוד בב"ג ובאו"פ
**ניתן לראות את הקורסים באתר התכנית שבאינטרנט