בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   אמצעי התקשורת בעולם הערבי**   מר יובל דגן   מועד א : 15/01/2019 בשעה : 13:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 13/02/2019 בשעה : 13:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   תולדות העמים המוסלמים 1500-600**   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 18/01/2019 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 17/02/2019 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

בחינה   משבטים לממלכה: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה של ירדן   פרופ' יואב אלון   20/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה   פרופ' מאיר ליטבק   22/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   מצרים בעת החדשה   ד"ר און ברק   22/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
בחינה   איראן בעת החדישה   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   23/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   ירושלים-מן הכיבוש העוסמאני לתקופת המנדט   ד"ר אבנר וישניצר   24/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא ללימודי אפריקה   ד"ר אירית בק   25/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא למשפט מוסלמי   ד"ר נורית צפריר   25/01/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   היסטוריה כלכלית של המזה"ת**   ד"ר עמוס נדן   27/01/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי**   ד"ר מירה צורף   28/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   מבוא לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר לאה קינברג   28/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 
בחינה   זמנים מודרניים במזה"ת   ד"ר אבנר וישניצר   30/01/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   31/01/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   תרגיל בחקר אפריקה**   ד"ר גיא רופא   03/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר און ברק ,ד"ר מירה צורף ,פרופ' יואב אלון   04/02/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   סביבה ואיכות סביבה במזה"ת   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   05/02/2019  09:00  24/03/2019  16:00 
בחינה   בני אדם וחיות אחרות במזה"ת   ד"ר עידו בן-עמי   07/02/2019  09:00  22/03/2019  09:00 
בחינה   בין אחדות לפירוד-המערכת הערבית המדינתית   פרופ' ברוס מדי ויצמן   08/02/2019  09:00  17/03/2019  16:00 
בחינת בית   זיכרון והיסטוריה- יהודי המזה"ת וצפון אפריקה בתקופה המודרנית   ד"ר מרים נסימוב   מועד א : 21/01/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחת הבחינה 14.01.2019 בשעה 09:00

מועד ב : 25/02/2019 בשעה : 09:00 ; לקיחת הבחינה 18.02.2019 בשעה 09:00

עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות**   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 13/01/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב

עבודה   "המאה המופלאה": חיים ומוות באסתנבול   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 31/01/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב

עבודה   האני והאחר - זהות בספרות ובאומנות האיראנית   ד"ר מרים נסימוב   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב

בחינת ביניים   תרגיל לתולדות העמים המוסלמים 1500-600   ד"ר ח'אלד שיח' אחמד   מועד א : 09/12/2018 בשעה : 09:00 ; הבוחן יתקיים דרך אתר המודל וייפתח ל 3 ימים. השעות יימסרו ע"י המרצה.

בחינת ביניים   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ ,ד"ר עירית גטרויר   15/01/2019  13:00  13/02/2019  09:00 
בחינת ביניים   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין ,גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 15/01/2019 בשעה : 13:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 13/02/2019 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   שילוב מושגים ומוטיבים דתיים בטקסטים פוליטיים מודרניים   פרופ' נאסר בסל   16/06/2019  13:30  21/07/2019  09:00 
בחינה   ערבית למתחילים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   18/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   ערבית למתחילים   ד"ר עירית גטרויר   18/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   ערבית למתקדמים   גב' עדנה דהרי - דוידוביץ   מועד א : 18/06/2019 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 22/07/2019 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   ערבית למתקדמים   מר אילן רובין   מועד א : 18/06/2019 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

מועד ב : 22/07/2019 בשעה : 09:00 ; בחדר מחשבים

בחינה   חברה וסביבה בצפון אפריקה   ד"ר דניאל זיסינויין   20/06/2019  09:00  06/08/2019  09:00 
בחינה   מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת   ד"ר און ברק   23/06/2019  13:00  25/07/2019  13:00 
בחינה   מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית   פרופ' מירי שפר-מוסנזון   מועד א : 23/06/2019 בשעה : 13:00 ; בחינה אמריקאית

מועד ב : 26/07/2019 בשעה : 09:00 ; בחינה אמריקאית

בחינה   פתוות כמקור להיסטוריה חברתית   ד"ר נורית צפריר   מועד א : 25/06/2019 בשעה : 09:00 ; חדר מחשבים

מועד ב : 28/07/2019 בשעה : 09:00 ; חדר מחשבים

בחינה   תרגיל לדת ולתרבות האסלאם   ד"ר נורית צפריר   26/06/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   תורכיה המודרנית   ד"ר אבנר וישניצר   27/06/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   מאה שנים אחרי: המרד הערבי והמורשת ההאשמית במזרח התיכון   פרופ' יואב אלון   28/06/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   הפלסטינים: היסטוריה פוליטית, חברתית וכלכלית   ד"ר עמוס נדן   30/06/2019  09:00  31/07/2019  09:00 
בחינה   תרגיל לתולדות האימפריה העות'מאנית   ד"ר אבנר וישניצר   30/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
בחינה   פרסית למתחילים   ד"ר מרים נסימוב   01/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00 
בחינה   פרסית למתקדמים   ד"ר מרים נסימוב   01/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00 
בחינה   השיעה מכניעות למהפכה   פרופ' מאיר ליטבק   02/07/2019  09:00  02/08/2019  09:00 
בחינה   מבוא לצופיות   ד"ר אירית בק   03/07/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   סדנת יסוד: סוגיות מרכזיות בהיסטוריה המודרנית של המזה"ת   ד"ר מרים נסימוב   03/07/2019  09:00  02/08/2019  09:00 
בחינה   תרבות פופולרית במזה"ת   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   07/07/2019  09:00  06/08/2019  09:00 
בחינה   מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**   ד"ר משה מורד   09/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00 
בחינה   המזה"ת מהעיתונות המודפסת לתרבות המדיה הדיגיטלית   ד"ר ליאורה הנדלמן-בעבור   10/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00 
עבודה   תרגיל בכתיבת עבודות   ד"ר און ברק ,ד"ר מירה צורף ,פרופ' יואב אלון   מועד א : 13/06/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב

עבודה   עיור, עירוניות, ומרחב ציבורי - נצרת כמקרה בוחן   ד"ר מירה צורף   מועד א : 27/06/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב

עבודה   מחקר היסטורי איכותני וכמותני   ד"ר עמוס נדן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה במזכירות החוג עד השעה 13:00. אין מועד ב


בהצלחה בבחינות