מסלול לימוד

 

הלימודים יתנהלו במסגרת דו-חוגית, לצד לימודים לתואר ראשון בחוג נוסף (כגון החוג לספרות, או חוג אחר בפקולטה למדעי הרוח, או בפקולטה אחרת באוניברסיטת תל-אביב).

יש ללמוד סה"כ 60 שעות סמסטריאליות בתוכנית ללימודי תרבות ערבית-יהודית הבין-אוניברסיטאית.