ציון גמר

ציון הגמר ייקבע על-פי השקלול הבא:

ציון העבודה הסמינריונית - 20%

ממוצע משוקלל של ציוני הקורסים - 80%.