כללי

מטרת הלימודים בחוג היא להקנות ידיעה עיונית ושימושית בשפה הערבית הספרותית הקלאסית והמודרנית, תוך הכרת התרבות הערבית והאסלאמית ורכישת יכולת עצמאית בניתוח וביקורת של טקסטים ספרותיים, דקדוקיים, דתיים-היסטוריוגרפיים ופילוסופיים