סיום הלימודים לתואר וציון הגמר

כל קורס מתורגם לנקודות ונחשב לפי מניין שעות הלימוד בו, למעט הקורסים הבאים:

  1. סמינריון שהיקפו 4 ש"ס ומשקלו 13 נקודות.
  2. קורס ערבית א' שהיקפו 10 ש"ס ומשקלו 4 נקודות.
  3. קורס ערבית ב' שהיקפו 10 ש"ס ומשקלו 4 נקודות.