חטיבות לימודים מיוחדות

הקבצי החוג ללימודי הערבית והאסלאם מפורטים בידיעון במסגרת התוכנית של הלימודים הכלליים והבין-תחומיים .