קורסי החוג ללימודי הערבית והאסלאם.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

המגמה לשפה וספרות ערבית

שנה א' (מסגרת 120)

0631133301 - מיומנויות יסוד**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כפיר גרוססמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן277
**תנאי מעבר לשנה ב'.

0631101001 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג205

0631101002 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
**קורס חובה לתלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.

0631112001 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג106

0631112002 - דקדוק א': תורת ההגה והצורות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תב'18:00–20:00רוזנברג106
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תד'18:00–20:00רוזנברג106
**דרישת קדם: הקורס יסודות הדקדוק.

0631115001 - ערבית שימושית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תג'16:00–20:00רוזנברג105
** מיועד לתלמידים ששפת אמם עברית.

0631115002 - ערבית שימושית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שו"תא'16:00–20:00רוזנברג105
**מיועד לתלמידים ששפת אמם ערבית.
** פתוח לתלמידי החוג בלבד.

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

0631222201 - תרגיל בקווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'תרגילה'12:00–14:00גילמן277

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0631114001 - מבוא לספרות ערבית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שיבי מייסוןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002

0631114201 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג002

0631114202 - תרגיל לספרות ערבית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג002

קורס באנגלית

0631247601 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies A**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פביאן שפנגלרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד107/8
** תלמידים ברמת פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 01.

0631247602 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies B**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יונקר קרל סמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
**תלמידים שלא קיבלו עדיין פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 02.

שנה ב' (מסגרת 122)

0631112201 - דקדוק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג102
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג102

0631223001 - קוראן ופרשנות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן281
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן277
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'.

0631224201 - הסיפורת הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן281

0631224001 - יסודות השירה הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן281

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 122)

0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן278

0631225401 - תרגיל בטקסטים ספרותיים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00גילמן280

שנה ג' (מסגרת 123)

0631331001 - שירה ערבית קלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00ווב103

0631332001 - ז'אנרים ספרותיים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'שו"תד'16:00–18:00רוזנברג001

תרגילים טקסטואליים (מסגרת 123)

0631331101 - תרגיל בטקסטים עיוניים מודרניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נארימן כרוםסמסטר ב'תרגילא'12:00–14:00ווב103

שיעורי בחירה (מסגרת 124)

ספרות ערבית מודרנית

0631249401 - השירה הפלסטינית במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00רוזנברג002

0631225801 - מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

ספרות ערבית קלאסית

0631200101 - טיפוסי שוליים בספרות הערבית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג205
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רוזנברג205

0631242301 - סוגת "אלפרג' בעד אלשדה".

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן280

דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

0631200601 - האחים המוסלמים - עיון בהגותם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שיעורא'10:00–14:00רוזנברג002

0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

0631225901 - הציונות וישראל בעיניים אסלאמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אופיר וינטרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב105
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
** לתלמידי שנה ג' בלבד.

0631226001 - רעיון ה"רבאט" בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלימלך גרוסמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב105

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן282
** לתלמידי שנה ג' בלבד.

0631224401 - הגות שיעית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לילה סמעאןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב103

0631224501 - תולדות ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב105

0631225101 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן281

לשון ערבית

0631242001 - מבוא לערבית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00גילמן362
גב' אחלאם מוחמדסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן362
**תנאי קדם: הקורס יסודות הדקדוק
**מיועד לתלמידי החוג בלבד ששפת אמם עברית.

0631200501 - מבוא לערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106

0631225601 - עיון בהגותו של מחמד באקר אל-צדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00ווב103

0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג205

0631225701 - מרובינזון קרוזו להארי פוטר: אתגרי תרגום משפות מערביות לערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג104

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0624412401 - שפות דרום-ערב העתיקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001

0621120801 - היסטוריה, תרבות ודתות באירן הפרה-איסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0614300301 - מדקדקי ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0627112001 - פונטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0680701101 - סדנת יצירה ותרגום בין ערבית לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהר
ד"ר זהייה קונדוס
סמסטר א'סדנהב'14:00–16:00דן-דוד211

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

1883100201 - גזענות והמאבק בה - מתיאוריה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חסאן שרףסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג102

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0608100701 - נשים בישראל: מיתוס ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0624200201 - ערבית פלסטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102

0680212701 - על הזהות הפלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מנאר מח'ולסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן279

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד חלק מהסמינרים כשיעורי בחירה בשנה ג'.

ספרות ערבית מודרנית

0631342801 - אלף לילה ולילה והשירה הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00ווב102

0631434701 - תאוריות ספרותיות מודרניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג209

ספרות ערבית קלאסית

0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג211
**לא ניתן ללמוד את הסמינר כקורס בחירה.
**תלמידים שלמדו את הקורס "מסעות הרוח" לא יירשמו לקורס זה.

לשון ערבית

0631343701 - התגבשות התיאוריה הדקדוקית הערבית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'סמינרא'14:00–16:00ווב105
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00ווב105

0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב401
**לא ניתן ללמוד את הסמינר כקורס בחירה.
**מומלץ ללמוד את הקורס "מבוא לערבית יהודית".

0631401501 - **תפיסת השפה במדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב301
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00ווב105
**תנאי קדם: דקדוק ב' בציון 80 לפחות.

דת והיסטוריוגרפיה אסלאמית

0631341001 - ספרות ביוגרפית: "טבקאת" וסוגות דומות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00ווב101

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב101
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב101

0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן262

מגמת האסלאם

שנה א' (מסגרת 120)

0631133301 - מיומנויות יסוד**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כפיר גרוססמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן277
**תנאי מעבר לשנה ב'.

שיעורי ערבית (מסגרת 120)

0631121001 - ערבית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ווב105
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00ווב105
**לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.

0631121401 - ערבית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–18:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג209
**לא כל שעות הלימוד נכללות במניין השעות לתואר.

לימודי יסוד (מסגרת 120)

0631101001 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'16:00–18:00רוזנברג205

0631101002 - יסודות הדקדוק**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205
** הקורס מיועד ל:
**א. תלמידי שנה א' על סמך בחינת המיון.
**ב. תלמידים בוגרי המכינה לערבית בסמסטר קיץ.
**ג. בוגרי הקורסים ערבית א+ב ילמדו את הקורס בשנה ב'.

מבואות (מסגרת 120)

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0631113201 - תרגיל במושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דוד לסריסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00רוזנברג002
** דרישת קדם: פטור מהקורסים ערבית א' וערבית ב'.

0631222001 - קווים מאפיינים בספרות הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן282

טקסטים מודרניים למתקדמים

0631113301 - עיון בכתביו של טה חוסיין**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ישראל שרנצלסמסטר ב'שו"תג'12:00–16:00רוזנברג205
**קורס חובה לשנה א' במגמת האסלאם בלבד.
**תלמידי שנה ב' שלא למדו את הקורס החלופי "מלחמה ושלום",
**יירשמו לקורס "האחים המוסלמים" כקורס חובה בתשע"ט.

טקסטים קלאסיים למתקדמים

0631242301 - סוגת "אלפרג' בעד אלשדה".

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן306

0631246101 - טקסטים עיוניים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן280

קורס באנגלית

0631247601 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies A**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר פביאן שפנגלרסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00דן-דוד107/8
** תלמידים ברמת פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 01.

0631247602 - Contemporary issues in Islamic & Arabic Studies B**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יונקר קרל סמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג002
**תלמידים שלא קיבלו עדיין פטור באנגלית יירשמו לקבוצה 02.

שנה ב' (מסגרת 122)

0631223001 - קוראן ופרשנות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן281
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן277
** בוגרי הקורסים ערבית א'+ב' ילמדו את הקורס בשנה ג'

0631225001 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'תרגילא'14:00–16:00גילמן278

0631225101 - תרגיל בטקסטים דתיים היסטוריוגרפיים ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן281

0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
** דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

0631211101 - מבוא לתיאולוגיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר ' 00:00–00:00
**קורס חובה שיינתן בשנה"ל הבאה.

0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277

שנה ג' (מסגרת 123)

0631246301 - "פקה אל-אקליאת": המאבק על ההגמוניה בענף משפטי מתפתח

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0631133401 - המקורות לחקר האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'16:00–18:00גילמן282

0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן282

שיעורי בחירה (מסגרת 124)

**קורסי מגמת שפה וספרות מומלצים כקורסי בחירה במגמת האסלאם.

0631200601 - האחים המוסלמים - עיון בהגותם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שיעורא'10:00–14:00רוזנברג002

0631225901 - הציונות וישראל בעיניים אסלאמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אופיר וינטרסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00ווב105
**דרישת קדם: הקורס מושגי יסוד באסלאם.

0631242001 - מבוא לערבית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'שו"תא'18:00–20:00גילמן362
גב' אחלאם מוחמדסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן362
**תנאי קדם: הקורס יסודות הדקדוק
**מיועד לתלמידי החוג בלבד ששפת אמם עברית.

0631200501 - מבוא לערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106

0631226001 - רעיון ה"רבאט" בקוראן ובמסורת האסלאמית הקדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלימלך גרוסמןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב105

0631246701 - קריאה בפרשנות הפילולוגית של הקוראן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג205

0631224401 - הגות שיעית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לילה סמעאןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00ווב103

0631224501 - תולדות ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב105

0631225801 - מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

שיעורי בחירה מחוגים אחרים (מסגרת 126)

0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0821133101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: הראשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0621120801 - היסטוריה, תרבות ודתות באירן הפרה-איסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0621206401 - "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן260

0622230101 - מבוא למשפט מוסלמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תב'10:00–12:00גילמן361
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00גילמן361

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680280101 - מ-ערב: אוריינטציה בתרבות המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0677207801 - יהודי, שומרוני ונוצרי נפגשים בארץ ישראל בתקופה הביזנטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00רוזנברג209
ד"ר יובל שחרסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג209

0821162001 - מבוא לאמנות ישראלית: סוגיות נבחרות באמנות ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שבי אורליסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג209

0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

0616200601 - עיון מתקדם במורה הנבוכים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן307

0680730401 - תולדות תרגומי המקרא: מבוא היסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן278

0677113401 - עולמות יהודים בין כורש למוחמד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00רוזנברג209

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0612170601 - נוסחים ותרגומים של המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'תרגילא'10:00–12:00רוזנברג104

0821134101 - מבוא לאמנות עמי האסלאם: התפארת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריה קפיטיקיןסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0677127901 - יהודי ארצות האסלאם: בצל הסהר ובכבלי המודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נח גרברסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00רוזנברג106

0616101401 - הפילוסופיה של הרמב"ם:ת"נ למבוא לפיל' יהודית של ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנחם לורברבויםסמסטר ב'תרגילד'10:00–12:00רוזנברג205

סמינרים (מסגרת 125)

**ניתן ללמוד סמינרים מסויימים כשיעורי בחירה בשנה ג'.

0631341001 - ספרות ביוגרפית: "טבקאת" וסוגות דומות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00ווב101

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב101
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב101

0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן262

0631300401 - לוגיקה אריסטוטלית ומדעים אסלאמיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב101
**דרישות קדם: הקורס מבוא לפילוסופיה אסלאמית.
**לא ניתן ללמוד את הקורס בשנה ג' כקורס בחירה.

0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג211
**תלמידים שלמדו את הקורס "מסעות הרוח" לא יירשמו לקורס הזה.
**לא ניתן ללמוד את הקורס בשנה ג' כקורס בחירה.

0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב401
**לא ניתן ללמוד את הקורס בשנה ג' כקורס בחירה.

תואר שני (מסגרת 642)

0631414701 - סמינר מחלקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'סמינרד'14:00–16:00ווב103
** ההשתתפות חובה. הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.
**תלמידים שהחלו לימודיהם בסמ' ב' ירשמו בסמ' א' של שנה ב'.

0631133301 - מיומנויות יסוד**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כפיר גרוססמסטר א'תרגילד'10:00–12:00גילמן277
**תנאי מעבר לשנה ב'.
**שעות הקורס אינן נכללות במניין השעות לתואר.

0631424501 - קולקויום מחקרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'קולוק'ד'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**מיועד לתלמידי המסלול המחקרי בלבד.
**ההשתתפות חובה.
**הסמינר שנתי ולכן יש להירשם בסמ' א'.

0631401301 - מגמות חדשות בסיפורת המודרנית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

0631401401 - מגמות חדשות בסיפורת המודרנית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מחמוד גנאיםסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג107
**ניתן ללמוד כל אחד מהקורסים בנפרד.

0631342801 - אלף לילה ולילה והשירה הערבית המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'יריס ח'וריסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00ווב102

0631401101 - הסיפור הרומנטי: בין מבנים קלאסיים, אגדיים ועממיים למודרניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ח'אלד שיח' אחמדסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב101

0631342701 - ספרות יצאה לשוט: יחסי גומלין בין הספרות הערבית בת ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרא'10:00–12:00רוזנברג211
ד"ר אמיר לרנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00רוזנברג211
**תלמידים שלמדו את הקורס "מסעות הרוח" לא יירשמו לקורס הזה.

0631417101 - דת, הגירה וגלובליזציה בראי הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00גילמן262
**מי שלמד בעבר קורס זה במדעי הדתות 0697408201 לא יירשם לקורס

0631300401 - לוגיקה אריסטוטלית ומדעים אסלאמיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב101
**דרישת קדם: הקורס מבוא לפילוסופיה אסלאמית.

0631401501 - **תפיסת השפה במדעים אסלאמיים שונים בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00ווב301
ד"ר ביאטה שייחטוביץסמסטר ב'סמינרה'18:00–20:00ווב105
**תנאי קדם: דקדוק ב' בציון 80 לפחות.

0631224501 - תולדות ישראל בקוראן ובמסורת האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי רוביןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב105

0631414501 - הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרא'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב101

0631400201 - עיונים בטקסטים בערבית בינונית ובערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00ווב105
פרופ' נאסר בסלסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב401

קורסי סמינר לתואר שני מחוגים אחרים

0607541901 - ביו התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212

0624412401 - שפות דרום-ערב העתיקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103

0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג102

0612425001 - קווים לדמותו של דוד בספר שמואל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאירה פוליאקסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

0697412001 - מלאכים ושדים במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212

0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103

0659213501 - המדעים המודרניים והרפורמה באסלם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362

0697407801 - פונדמנטליזם אסלאמי במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אוריה שביטסמסטר א'סמינרא'14:00–18:00גילמן449

0654420301 - כופר נפש בשריעה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00גילמן497
ד"ר נורית צפרירסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמן497

0697411301 - מבוא לדתות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361

0659212901 - המשבר של המערב מאז 9/11

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00נפתלי421

0697412301 - הורות בהגות יהודית ונוצרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן450

0602618201 - בין ילדים לנשים - קריאה מגדרית בספרות ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

0602619001 - ילדוּת נשכחת? ילדים וילדוּת בפרספקטיבות היסטוריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361

0602615801 - בין העבר לעתיד: הרומן ההיסטורי לילדים ולנוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג212

0680518801 - שירה וזוהר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גלילי שחר
מר יעקב ביטון
סמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן449

0680516501 - הסיפור הקצר בראי הקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ישעיהו שןסמסטר א'סמינרה'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0680519201 - דקונסטרוקציה לספרות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0677411901 - היסטוריה ופסיכולוגיה: קווי יסוד במחקר בינתחומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב501

0697412201 - עבודת שדה בחקר קבוצות דתיות: אתגרים דילמות ודרכי פעולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סימה זלצברגסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210

0697412501 - הציונות הדתית: תיאולוגיה, אידיאולוגיה ומגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' שרה זלצברגסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן317

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277