חשוב לדעת

1. משך הלימודים לתואר השני הוא שנתיים.
 
2. קורסי תואר שני : תלמידי התואר השני רשאים ללמוד קורסים מחוגים אחרים באישור היועץ האקדמי בחוגם. הרישום לקורסים אלו מתקיים במזכירות החוגים הרלוונטיים.
 
3. מועדי הגשת עבודות סמינריוניות לתואר הראשון והשני בשנה"ל תשע"ט: 

     סמסטר א':  יום א' 5.5.2019, ל' בניסן תשע"ט

     סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22.9.2019, כ"ב באלול תשע"ט 

     סמסטר קיץ (תוכניות למנהלים): יום ה' 14.11.2019, ט"ז בחשוון תש"פ

 לא ניתן לחרוג ממועדים אלה.
 
התלמידים ימסרו את העבודות באמצעות מזכירות החוג בלבד (אין למסור את העבודות לידי המורה אישית).
העבודות תוחזרנה לתלמידים לאחר בדיקה והערכה, בפרק זמן של שלושה חודשים מיום מסירתן הרשמי.
התלמידים חייבים להשאיר בידיהם עותק של העבודה הסמינריונית שמסרו.
תלמידים שלא יגישו את העבודות במועד יתבקשו להירשם לסמינריון אחר בסמסטר הבא.
לא ניתן לשפר ציון בעבודה סמינריונית באמצעות תיקון העבודה או באמצעות כתיבת עבודה אחרת באותו סמינריון.  
תלמידים רשאים להירשם לקורס סמינריוני אחר במקום הקורס שבו השיגו ציון שאיננו משביע את רצונם.