מסלולי הלימודים

לימודי התואר השני בחוג מוצעים בשני מסלולים:
1. מסלול מחקרי, הכולל עבודת גמר.
2. מסלול עיוני, ללא עבודת גמר.

תלמידי המסלול המחקרי שהגיעו להישגים הנדרשים יוכלו להמשיך בלימודים לקראת התואר השלישי.

יודגש שסיום הלימודים במסלול העיוני (בציון מתאים) אינו נועל את הדלת בפני תלמידים שירצו ללמוד בעתיד לתואר השלישי, וזאת בכפוף לתנאי הקבלה ללימודים אלו הכוללים השלמת דרישות הולמות, ובהן כתיבה של עבודה השקולה לעבודת גמר.

המעבר ממסלול למסלול מותנה באישור מיוחד. במקרה כזה יוטלו על התלמיד חובות השלמה.

הקבלה למסלולים אלה והמעבר ביניהם ייעשו בהתאם להנחיות הפקולטה למדעי הרוח.