מבנה תוכנית הלימודים ומהלך הלימודים

 1. היקף הלימודים
 2. סמינרים ושיעורים
 3. שפות עתיקות
 4. שפה מודרנית שנייה
 5. סמינר מחלקתי

החוג מציע שני תחומי לימוד:
(1) הארכיאולוגיה של ארץ-ישראל, תוכנית המתמקדת בארכיאולוגיה של ארץ-ישראל וסביבתה למן התקופות הפרהיסטוריות ועד לשלהי התקופות הקלאסית; (2) תרבויות המזרח הקדום, תוכנית המתמקדת בלשונות, בספרות, בדת ובהיסטוריה של מסופוטמיה, של אנטוליה, של הים האגאי ושל מצרים, וכן בארכיאולוגיה לתקופותיה של אזורים אלה.

בנוסף לשני תחומי הלימוד הללו מציע החוג שתי תוכניות לימוד נוספות, ארכיאולוגיה וחומרים ארכיאולוגיים (לא תיפתח בשנה"ל תשע"ט). ולימודי ישראל הקדום (פירוט על התוכנית ניתן בהמשך). תוכנית הלימודים של כל תלמיד בתוכנית לימודי ישראל הקדום תיקבע על ידי ראש החוג וראש התוכנית.

1. היקף הלימודים

היקף הלימודים במסלול המחקרי (הכולל עבודת גמר): במסלול זה ילמדו התלמידים קורסים בהיקף של 28 ש"ס. הלימודים כוללים קורסי סמינר שבמסגרתם תוגש עבודת סמינר אחת (סינתזה מקיפה בנושא שייקבע במהלך לימודי הסמינר) ועבודות רפרט (סינתזות מצומצמות בהיקפן בנושאים שייקבעו במהלך לימודי הסמינרים). בנוסף ישנם מגוון שיעורים בהיצע משתנה מידי שנה בהיקף 2 ש"ס שבהם תוגש עבודת רפרט. על הסטודנטים להשתתף בסמינר המחלקתי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר (4 ש"ס) ולקחת חלק בסדנה לתלמידי מחקר (2 ש"ס).   

עם תחילת שנת הלימודים השנייה יגישו התלמידים הצעת מחקר לעבודת הגמר. תלמיד שלא יגיש הצעת מחקר עד לתחילת שנת הלימודים השנייה יאלץ לעבור למסלול העיוני.
לפירוט בנושא עבודת גמר במסלול במחקרי לחץ כאן


היקף הלימודים במסלול העיוני: במסלול זה ילמדו התלמידים סמינרים/ קורסים של תואר שני בהיקף של 36 ש"ס, וביניהם שני סמינרים שבסופם תוגש עבודת סמינר. בשאר הסמינרים/קורסים תוגש עבודת רפרט. 
בנוסף, ישתתפו התלמידים בסמינר המחלקתי במהלך שתי שנות הלימוד לתואר (4 ש"ס).
התלמידים במסלול זה חייבים לעמוד בבחינת גמר.


2. סמינרים ושיעורים 
מרבית שיעורי התואר השני יתקיימו במתכונת של סמינר. באחד מהם (במסלול המחקרי) או בשניים (במסלול העיוני) יגישו התלמידים עבודה סמינריונית. בשאר הסמינרים או השיעורים יגישו התלמידים עבודות רפראט או יעמדו בבחינה. הסמינר המחלקתי יכלול קריאת חומר מקדים להרצאות והגשת עבודה. הציון הסופי בסמינר המחלקתי יינתן בהתחשב בהשתתפותו הפעילה של התלמיד.

התלמידים במסלול המחקרי רשאים ללמוד שיעורים בהיקף של 4 ש"ס מחוץ לחוג הקשורים בנושא התמחותם בכפוף לאישור ראש החוג או של יועץ מטעמו.

3. שפות עתיקות

תלמידים בתחום תרבויות המזרח הקדום, בתוכנית המתמקדת בלשון, ספרות וכד', ילמדו שפה עתיקה ברמת מתקדמים ושפה עתיקה נוספת ברמת מתחילים. תלמידים בתחום הארכיאולוגיה הקלאסית ילמדו שפה קלאסית עתיקה (יוונית עתיקה או לטינית) ברמת מתחילים לפחות, ולא יוכלו להמשיך ללימודי תואר שלישי בארכיאולוגיה בביה"ס למדעי היהדות ללא השלמת לימודי השפה הקלאסית העתיקה בהצלחה באוניברסיטת תל-אביב.
ככלל, לימודי שפה עתיקה אינם נכללים במנין השעות לתואר אלא בכפוף לאישור מנחה עבודת הגמר או יועץ התואר השני, ובהיקף שלא יעלה על 4 ש"ס. 

4. שפה מודרנית שנייה

על התלמידים במסלול המחקרי להשיג ציון "פטור" ברמת מתקדמים בגרמנית, צרפתית או איטלקית.
לימודי שפה מודרנית אינם נכללים במנין השעות לתואר.

5. סמינר מחלקתי

הסמינר המחלקתי נערך אחת לשבועיים ביום ב' בשעה 16:15. ההשתתפות בו חובה לתלמידי התואר השני בשתי שנות לימודיהם. כמו כן יחויבו התלמידים בהגשת עבודה. בסמינר זה יישמעו הרצאות של סגל החוג ושל מרצים אורחים בנושאי מחקר אקטואליים ויוצגו תוצאותיהן של עבודות מחקר של תלמידי החוג לתארים מתקדמים.

הסמינר המחלקתי מתקיים בכל שנה בהיקף של 2 ש"ס. סה"כ 4 ש"ס במנין השעות לתואר בשני מסלולי הלימוד.

6. סדנה לתלמידי מחקר

הסדנה היא חובה לסטודנטים במסלול המחקרי אשר כותבים תזה, בשנתם הראשונה. הסדנה בהיקף של 2 ש"ס*.