קורסי החוג ללימודים קלאסיים - יוון ורומא.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לימודים קלאסיים - יוון ורומא

לימודי התואר הראשון

א. התמחות בשפה היוונית

ש נ ה א'

שפה - מסגרת 121

0672110101 - לשון יוונית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמןא317
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמןא317

מבואות - מסגרת 126

0672152301 - מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

0672152201 - שער לעולם העתיק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן277

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן277

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן305
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן305

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

ש נ ה - ב'

שפה - מסגרת 121

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמןא317

0672120101 - לשון רומית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן497

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672213301 - הרודוטוס האתנוגרף

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סא'08:00–10:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סה'08:00–10:00גילמןא317

0672252001 - קריאה בשירה האפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סד'16:00–20:00גילמן317

ש נ ה - ג'

שפה - מסגרת 121

0672220001 - לשון רומית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמןא362
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמןא362

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672257201 - סלוסטיוס, קשר קטילינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00גילמן497
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן497

0672232301 - קריאה בשירה הרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

סמינריונים- מסגרת 128

0672328501 - סיבה ותכלית בהיסטוריוגרפיה היוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן260
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

0672327901 - אריסטופאנס, הציפורים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן497
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה

ב. התמחות בשפה הרומית

ש נ ה - א'

שפה - מסגרת 121

0672120101 - לשון רומית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן497
ד"ר מזור מעיןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00דן-דוד212

מבואות - מסגרת 126

0672152301 - מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

0672152201 - שער לעולם העתיק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן277

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן277

0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן305
**או

0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תד'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

ש נ ה ב'

שפה - מסגרת 121

0672220001 - לשון רומית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמןא362
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמןא362

0672110101 - לשון יוונית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמןא317
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמןא317

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672257201 - סלוסטיוס, קשר קטילינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00גילמן497
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סג'10:00–12:00גילמן497

0672232301 - קריאה בשירה הרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

ש נ ה - ג'

שפה- מסגרת 121

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמןא317

פרוסמינריונים - מסגרת 127

0672213301 - הרודוטוס האתנוגרף

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סא'08:00–10:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סה'08:00–10:00גילמןא317

0672252001 - קריאה בשירה האפית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר ב'פרו"סד'16:00–20:00גילמן317

סמינריונים- מסגרת 128

0672323601 - טקסטים נבחרים בפרוזה רומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן260
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית

0672323501 - השירה הסאטירית ברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א
**דרישת קדם - שפה רומית

ג. התמחות בתרבות קלאסית

ש נ ה - א'

מבואות - מסגרת 120

0672152301 - מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן277

0672152201 - שער לעולם העתיק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן277

0672154501 - השירה האפית ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן306

0672154701 - הדרמה היוונית והרומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן279

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן277

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן305
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן305

0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן305
**או

0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תד'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0618103001 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)
**או

0618103002 - מבוא לפילוסופיה יוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון וייסרסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה

שיעורים מהחוג ללימודים קלאסיים

0672153701 - להתמודד עם המוות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רבקה גרשטסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן278

0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306

0672112401 - Medicine in Classical Civilization

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן262
**הקורס יועבר בשפה האנגלית

0672110101 - לשון יוונית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמןא317
פרופ' אורנה הרריסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמןא317

0672210001 - לשון יוונית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שו"תד'08:00–10:00גילמןא317

0672120101 - לשון רומית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן260
ד"ר מזור מעיןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן497

0672220001 - לשון רומית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמןא362
מר אברהם ארואטיסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמןא362

שיעורים מחוגים אחרים

0671107101 - מבוא לארכיאולוגיה קלאסית של א"י בתקופות הקלאסיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן220
ד"ר גיא שטיבלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן220

0671100101 - ארכיאולוגיה מהי?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שלמה בונימוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן281

0671100102 - ארכיאולוגיה מהי?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו קוךסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן281

ש נ ה - ב'

פרוסמינריונים - מסגרת 122

0672251001 - מאויקוס לאימפריום: כלכלה ומנהל בעולם העתיק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סב'18:00–20:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סה'18:00–20:00גילמןא317

0672213501 - דמותו ופעלו של היפוקרטס מקוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00גילמןא361
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר ב'פרו"סג'12:00–14:00גילמןא361

0672252101 - הומרוס, מוסיקה, תרבות הגוף וניהול משק הבית: המשכיות ותמורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00דן-דוד101
ד"ר פיה האוסקרסמסטר א'פרו"סה'16:00–18:00דן-דוד101

ש נ ה - ג'

סמינריונים - מסגרת 123

0672324101 - תיאטרון וצדק בעולם היווני-רומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672324201 - נישואין ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן455
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

לתלמידי תואר שני

סמינרים - מסגרת 620

0672328501 - סיבה ותכלית בהיסטוריוגרפיה היוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן260
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א, פתוח גם לתלמידי מ"א

0672327901 - אריסטופאנס, הציפורים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
פרופ' מרגלית פינקלברגסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן497
**דרישת קדם - שפה יוונית עתיקה
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א

0672323601 - טקסטים נבחרים בפרוזה רומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא362
פרופ' בנימין איזקסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן260
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א

0672323501 - השירה הסאטירית ברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם - שפה רומית
**סמינר ב"א. פתוח גם לתלמידי מ"א

0672324101 - תיאטרון וצדק בעולם היווני-רומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672324201 - נישואין ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רבקה גרשטסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמן455
**הסמינר פתוח גם לתלמידי מ"א

0672000101 - סמינר מחלקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן262
**חובת השתתפות בסמינר לתלמידי מ"א בחוג ללימודים קלאסיים