בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   הדרמה היוונית והרומית   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   17/01/2019  09:00  11/02/2019  09:00 
בחינה   חוק וסדר בעולם הרומי   ד"ר עידו יזרעלוביץ   20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   שער לעולם העתיק   פרופ' אורי יפתח   24/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   Medicine in Classical Civilization   ד"ר עידו יזרעלוביץ   27/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00 
בחינה   לשון רומית למתקדמים   מר אברהם ארואטי   29/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא   פרופ' אורי יפתח   31/01/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   לשון יוונית למתקדמים   פרופ' אורי יפתח   04/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   השירה האפית ביוון וברומא   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   07/02/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינת בית   מחיר התחרות במיתולוגיה היוונית והרומית   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 18/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום: 15/01/2019, שעה: 09:00

מועד ב : 15/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום: 12/02/2019, שעה: 09:00

בחינת בית   להתמודד עם המוות ברומא העתיקה   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 25/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום: 22/01/2019, שעה: 09:00

מועד ב : 22/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך פרסום: 19/02/2018, שעה:09:00

עבודה סמינריונית   סיבה ותכלית בהיסטוריוגרפיה היוונית   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   תיאטרון וצדק בעולם היווני-רומי   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

בחינת ביניים   לשון רומית למתחילים   ד"ר מזור מעין   29/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינת ביניים   לשון יוונית למתחילים   פרופ' אורנה הררי   04/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
פרוסמינר   הומרוס, מוסיקה, תרבות הגוף וניהול משק הבית: המשכיות ותמורות   ד"ר פיה האוסקר   מועד א : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   לשון יוונית למתחילים   פרופ' אורנה הררי   01/07/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   לשון רומית למתחילים   ד"ר מזור מעין   08/07/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
עבודה סמינריונית   אריסטופאנס, הציפורים   פרופ' מרגלית פינקלברג   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   השירה הסאטירית ברומא   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   טקסטים נבחרים בפרוזה רומית   פרופ' בנימין איזק   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

עבודה סמינריונית   נישואין ברומא העתיקה   ד"ר רבקה גרשט   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

פרוסמינר   דמותו ופעלו של היפוקרטס מקוס   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

פרוסמינר   הרודוטוס האתנוגרף   פרופ' אורי יפתח   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

פרוסמינר   מאויקוס לאימפריום: כלכלה ומנהל בעולם העתיק   פרופ' אורי יפתח   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

פרוסמינר   סלוסטיוס, קשר קטילינה   ד"ר עידו יזרעלוביץ   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

פרוסמינר   קריאה בשירה האפית   ד"ר פיה האוסקר   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00

פרוסמינר   קריאה בשירה הרומית   פרופ' רחל צלניק-אברמוביץ   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; הגשה למזכירות החוג בלבד, עד 13:00


בהצלחה בבחינות