קורסי המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תשע"ט

המכון להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות ע"ש כהן

קורסים שנתיים

0659539701 - סמינר מחקר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר א'+ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן449

0659246801 - לאחר מות האל, שאלת המשמעות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן261

סמסטר א'

קורסי השלמות

0659211801 - הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0618104101 - מבוא לפילוסופיה של המדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0659515501 - מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי רוטלויסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן279

שיעורים וסמינרים

0659213401 - מושג האינדוקציה ובעיית האינדוקציה-דיון על מהות ההיסקים מהנסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'סמינרא'10:00–14:00גילמןא361

0659212201 - אבולוציה תרבותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'סמינרא'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659214701 - אקדמיה, חברה ופוליטיקה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00רוזנברג212

0659112001 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר א'ק"מב'10:00–12:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0659221001 - קריאה ב "ספר האופטיקה" של אבן אל - הית'ם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00ווב103

0659112701 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר א'ק"מב'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0659541501 - חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן277

0659112501 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר א'ק"מב'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0659828001 - מהמכני לדיגיטלי:שינויים טכנולוגיים,מדעיים וחברתיים מהמאה ה-

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317

0659215201 - הביולוגיה של החוויה: נקודת המפגש בין נוירו-ביולוגיה, פסיכולו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר א'סמינרג'10:00–14:00דן-דוד112

0659246501 - גישות חקר לתרבות הדיגיטאלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00דן-דוד211

0659889301 - מחלוקות בסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דניאל חי מישוריסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00ווב101

0659889101 - מהגוף הקרימינלי לנפש המסוכנת: על מדע ופשע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גל הרץסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659252801 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'ק"מד'10:00–12:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0659214501 - המהפכה המדעית וההגות היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן261

0659343401 - Madwomen: Women and Mental Illness in US History

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Prof Margo E Hornסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

6 מפגשים של 4 ש"ס אוקטובר-דצמבר

סמסטר ב'

קורסי השלמות

0659624701 - מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ליאו קוריסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן280

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0659461301 - פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0659246301 - ידע ומוסדות ידע (השלמות)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

שיעורים וסמינרים

0659199401 - המטאפיזיקה של הזמן במסורת האנאליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659214001 - בעיית השפה במחשבת ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן261

0659257201 - נורמות חברתיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרא'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659213801 - אינדיוודואלים וקולקטיבים בהיסטוריה של המדעים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סנאית גיסיס
פרופ' מנחם פיש
סמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן261

0659304001 - סמינר מתודולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי בלקינדסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659211901 - הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0659250201 - פילוסופיה של בינה מלאכותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד לםסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0659213701 - כלאם ופילוסופיה באסלאם: ממריבה לאינטגרציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר ב'סמינרב'12:00–16:00רוזנברג212

0618302001 - אריסטו על התהוות החיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00גילמןא362
פרופ' אורנה הררי
פרופ' חוה יבלונקה
סמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמןא362

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמןא361

0659215301 - המקורות האבולוציוניים של החוויה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חוה יבלונקהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן306

0659213501 - המדעים המודרניים והרפורמה באסלם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זהייה קונדוססמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמןא362

0659112601 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר ב'ק"מג'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0659214601 - מהי הלשון? תשובות מן הפילוסופיה ומן הבלשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לין חלוזין דברתסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד101

0659212901 - המשבר של המערב מאז 9/11

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שטרנגר קרלוסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00נפתלי421

0659112401 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'ק"מד'14:00–16:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0659247201 - סוגיות בתולדות הטכנולוגיה בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדו יעבץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00רוזנברג211

0659880001 - חקר האדם והחברה ממסעות קולומבוס ועד לנאורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן שגבסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0659888901 - פָּרָה פָּרָה: חיה, חברה וטכנומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תמר נוביקסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

7 מפגשים של 4 ש"ס כל אחד בין 28 בפברואר-15 באפריל 2019