בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מבוא לתיאוריה חברתית מודרנית (קורס השלמות)   ד"ר אורי רוטלוי   מועד א : 28/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21.01.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26.02.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   הסטוריה של המדעים הפיזיקליים א'   ד"ר עדו יעבץ   מועד א : 14/02/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג

עבודה   חשיבה ביולוגית (השלמות+תואר)   ד"ר אהוד לם   מועד א : 14/02/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינת בית   מושגי יסוד במתמטיקה (השלמות)   פרופ' ליאו קורי   מועד א : 24/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 22/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.07.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   הסטוריה של המדעים הפיזיקלייים ב'(השלמות+תואר)   ד"ר שאול קציר   מועד א : 01/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 29/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   פילוסופיה של המדע המשך (קורס השלמות)   ד"ר אורי בלקינד   מועד א : 31/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג

עבודה   ידע ומוסדות ידע (השלמות)   פרופ' יוסף שורץ   מועד א : 01/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להחזיר למזכירות החוג


בהצלחה בבחינות