קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

שיעורי מבוא (מסגרת 120)

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

תרגילים מבואיים (מסגרת 120)

התרג' נלמדים אחת לשבועיים.בסמ' א: שבוע 1 סין שבוע 2 יפן וה

0687110003 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שחף פרידמןסמסטר א'+ב'תרגילא'16:00–18:00גילמןא317

0687110001 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יצחק צוברהסמסטר א'+ב'תרגילב'08:00–10:00גילמן361

0687110005 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רוני דשאסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00גילמן361

0687110006 - תרגיל מבואי- סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' רוני דשאסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד211

0687110007 - תרגיל מבואי סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מארק טישלרסמסטר א'+ב'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד209

0687120006 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה ספרסמסטר א'+ב'תרגילב'16:00–18:00גילמןא361

0687120002 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה ספרסמסטר א'+ב'תרגילב'18:00–20:00גילמן260

0687120001 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב אלינור אביטבולסמסטר א'+ב'תרגילג'16:00–18:00גילמן362

0687120003 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב מעיין בכרסמסטר א'+ב'תרגילד'08:00–10:00דן-דוד102

0687120004 - תרגיל מבואי-יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב הלנה גרנובסקיסמסטר א'+ב'תרגילד'14:00–16:00דן-דוד209

0687130001 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב ירדן אמירסמסטר א'+ב'תרגילא'16:00–18:00דן-דוד209

0687130003 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב עמנואל בראונשטייןסמסטר א'+ב'תרגילב'12:00–14:00דן-דוד209

0687130004 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר יוסי שבוסמסטר א'+ב'תרגילד'10:00–12:00דן-דוד209

0687130005 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב אביגיל פן לויסמסטר א'+ב'תרגילד'12:00–14:00דן-דוד209

0687130006 - תרגיל מבואי-הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב אביגיל פן לויסמסטר א'+ב'תרגילד'16:00–18:00דן-דוד209

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' א' מסגרת 121

0687244701 - היסטוריה דתית של יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן362
* סגור לתלמידים שלקחו את הקורס בעל הפולחן, בעל השלטון

0687246101 - עם היד על הדופק:שיח ציבורי עכשווי ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית בלוךסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן282

0687245001 - מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צחי פרידמןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0687250601 - זהויות תרבויות, לאומיות ואתניות בסין המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד אבטסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

0687250201 - סין מבעד לעדשה:מבטים קולונועיים על סין העכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור קוכןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן220

0687243701 - הדרקון האמיתי:דרכו ומחשבתו של מורה הזן דוגן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתן בולוקןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן277

0687245701 - מדיניות החוץ של יפן וסין במאה ה - 21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רחל שאולסמסטר א'שיעורב'08:00–10:00גילמן279

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
* חלק א'-שיעור חובה לתלמידי שנה ב' במסלול החד חוגי.חלק ב' בס

0687249201 - תודעה מדיטציה וטרנפורמציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרן ארבלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
*סגור לתלמידים שלקחו את הסמינר תודעה, מדיטציה וטרנסופרמציה

0687206201 - אדריכלות וסביבה ביפן המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אריה קוץסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן278

0618222301 - פילוסופיה הודית - שיעור המשך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן278

0687248301 - היסטוריה של מלחמה וזכרון-יפן במאות ה - 19 וה - 20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן279

0687249401 - מחברת כפיפים למעצמה עולה : להבנת המחשבה הלאומית והפוליטית בה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0687248101 - סוגיות באמנות יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלמית בג'רנוסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן279

0618282001 - שיעור יסוד - פילוסופיה הודית בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

0687247901 - מיתולוגיה, היסטוריה ומושגי זמן בהודו הפרה-מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0687249501 - תנועות מחאה בקוריאה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

0687249301 - פילוסופיה הודית בקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00ווב001

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0687248201 - כלכלת , תרבות ושיווק לסין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ארז כ"ץ וולובלסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן278

0687249601 - המפלגה הקומוניסטית בסין:משילות, פיתוח ולגיטימציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאור רוזנברגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן278

0687247101 - התבוננות בודהיסטית ופסיכואנליטית בהתהוות הסבל, הפצתו ופרימתו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ברנע-אסטרוגסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן282

0687241601 - תרבות ומוסיקה עכשווית בסין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדיאל פורטוגליסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

0687249001 - קונפוציוס-חכמה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל שמירסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן220

קורסי בחירה מביה"ס להיסטוריה (מסגרת 121)

*יש לבחור קורס אחד מהרשימה 2 ש"ס.ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מרשימת
* ניתן ללמוד עד 4 ש"ס מהרשימה-קורס אחד מכל חוג
***החל משנת הלימודים תשע"ט בוטל קורס ראש ביה"ס שנועד לתלמידי

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

פרו"ס סמ' א' מסגרת 122

0687230601 - לוחמות פראיות ורעיות כנועות:אלות בהינדואיזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן260
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'פרו"סג'16:00–18:00גילמן260

0687222001 - דת עממית ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סא'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן260

0687220201 - דת ומיתולוגיה בסין המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'פרו"סב'14:00–18:00גילמןא317

0687230501 - האימפריאליזם היפני-פוליטיקה, חברה, מדע ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר א'פרו"סב'16:00–18:00גילמן450
ד"ר רעות הרריסמסטר א'פרו"סה'14:00–16:00גילמן261

0687226301 - בג'ינס וסארי : זהות ותרבות בראי תקשורת ההמונים בהודו בת ימינ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר א'פרו"סד'10:00–14:00גילמן261

סמינרים סמ' א' מסגרת 123

0687448901 - רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן282

0687344401 - התאטרון היפני הקלאסי וגלגוליו המודרניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סרפר צביקהסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן262

0687340901 - עליה לרגל ביפן וקוריאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן260

0687344001 - יהדות וקונפוציאניזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00דן-דוד210

0687344501 - כמו שיווה ופארווטי:סיפורי האהבה הגדולים בספרות ההודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן260
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0687344601 - שירה יפאנית קלאסית: טכניקות ואסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'08:00–12:00גילמן260
* השיעור יחל בשעה 9:00

שיעורים מונוגרפיים (בחירה) סמ' ב' מסגרת 121

0687216601 - עולם העבודה ביפן הגלובאלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בייקוביץ אביטלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן278

0687249701 - מבוא להינדואיזם חי:פרקטיקות ואמונות בהודו העכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן277

0687246401 - מנגה ואנימה: בין המקומי לגלובלי בקומיקס ובאנימציה של יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רז גרינברגסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00גילמן278

0687243902 - חיים בין תרבויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן280

0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002

0687210901 - יפן בזירה הבינלאומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רחל שאולסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00גילמן280

0687250701 - בודהיזם באסיה חלק ב':הבודהיזם ודתות סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב001
*חלק ב'-שיעור חובה לתלמידי שנה ב' במסלול החג חוגי

0687248501 - מעבר להרי הוינדהיה:מבוא לדרום הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן278

0687250801 - קריאה בספרות הסינית המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0687242201 - מבט פנורמי על הודו המודרנית:רקע,אתגרים ותמורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן280

0618208501 - שיעור יסוד - פרקים באסתטיקה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן279

0687249901 - קולנוע קוריאני:ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גיא שבבוסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן281

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687250101 - דת ופולחן בקוריאה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן279

0687250501 - סין בזירה המדינית באסיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד אבטסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

0687250001 - לשוטט בקלילות בג'ואנג דזה:סוגיות פילוסופיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן278

0687250401 - זן בודהיזם הלכה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ארז יוסקוביץסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן280

0687245601 - על אנשים, מוסיקה וגלובליזציה בטאיוואן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עדיאל פורטוגליסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן279

0687248401 - מ"ממסורת ל"מודרנה":מדע,רפואה,טכנולוגיה וחברה ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן277

פרו"ס סמ' ב' מסגרת 122

0687230201 - מדע ורפואה בסין המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סב'14:00–16:00גילמן261
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'פרו"סד'14:00–16:00גילמן261

0687230701 - על שדים ואחרים בספרות הודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00גילמן260
ד"ר לוי שחם אילניתסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00דן-דוד202

0687220401 - נשים ומגדר ביפן המודרנית:מבט אנתרופולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר ב'פרו"סג'14:00–18:00גילמן261

סמינרים סמסטר ב' מסגרת 123

0687345101 - הבהלה לזהב: היסטוריה השוואתית בין קליפורניה לנהר האמור

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מרק גמזהסמסטר ב'סמינרא'10:00–14:00גילמן262

0687344101 - יפן של ימי הביניים:קיסרים עולי רגל, נזירים לוחמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן497

0687344701 - מגדר ומהפכה בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני פרצ'קסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן261

0687343301 - רפואה וגוף בסין המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'סמינרב'16:00–18:00גילמן260
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן261

0687344801 - תשוקה, פרישות, וידיעה: על הטרנספורמציה של האני במחשבה ההודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00גילמן497

0687450001 - מקומם של האלים:אלוהות ומרחב בהינדואיזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד211
*תלמידי תואר ראשון בעלי ממוצע ציונים גבוה יוכלו לקבל אישור מ

0618302301 - פרספקטיבות של חופש בפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'סמינרג'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0687344901 - היסטוריה של הפה:אוכל, תרופות וסמים ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00גילמן260
ד"ר רעות הרריסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן260

0687345001 - על החירות וכוח הדמיון בפילוסופיה ובספרות ההודית הקדומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יוחנן גרינשפוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00גילמן319א ע"ש אלקוב

שיעורי שפה מסגרת 124

יפנית שנה א'

0687168001 - יפנית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן304
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן304
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן304

0687168002 - יפנית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00רקנאטי409
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רקנאטי409
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00רקנאטי409

סינית שנה א'

0687170001 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן362
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן362
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן317

0687170002 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן317
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן317
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן361

0687170003 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן362
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן362

0687170004 - סינית שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'16:00–18:00גילמן362
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00גילמן362
גב' לואו דזיהסמסטר א'+ב'שו"תה'14:00–16:00גילמן362

הינדי שנה א'

0687920001 - הינדי שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רקנאטי404
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00רקנאטי404
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי404

סנסקריט שנה א'

0687900001 - סנסקריט שנה א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תא'16:00–18:00דן-דוד210
ד"ר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תג'16:00–18:00דן-דוד210
ד"ר רפי פלדסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00דן-דוד102

יפנית שנה ב'

0687268001 - יפנית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00רקנאטי404
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00רקנאטי404
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00רקנאטי404

0687268002 - יפנית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מסקו מוסקוביץסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן362
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00רקנאטי409
גב' ניקי ליטמןסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00רקנאטי409

סינית שנה ב'

0687270001 - סינית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00גילמן362
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן362
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן362

0687270002 - סינית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'08:00–10:00גילמן317
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'08:00–10:00גילמן307
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תה'08:00–10:00גילמן361

0687270003 - סינית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן361
גב' ג'אנג לי סמסטר א'+ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן361
גב' טאנג דנהונגסמסטר א'+ב'שו"תה'12:00–14:00גילמן361

0687270004 - סינית שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן317
גב' חואנג צוליסמסטר א'+ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן317
גב' חויי סיהסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן317

הינדי שנה ב'

0687921001 - הינדי שנה ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד210
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תג'14:00–16:00דן-דוד210
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר א'+ב'שו"תה'10:00–12:00דן-דוד210

סנסקריט שנה ב'

0687923001 - סנסקריט שנה ב': על תשוקה וטעויות אחרות:קריאה במיתולוגיה ההוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי פלדסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רקנאטי409
ד"ר רפי פלדסמסטר א'שו"תה'10:00–12:00רקנאטי409

0687923101 - סנסקריט שנה ב':אהבה, חיי חברה, ונטישה:קריאה ב"שלוש מאות" של

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רפי פלדסמסטר ב'שו"תא'10:00–12:00דן-דוד212
ד"ר רפי פלדסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00דן-דוד212
**תלמידי שנה ב' נדרשים להירשם לשני הסמסטרים
**לתלמידי שנה ג' הקורס בסמ' ב' נחשב כטקסטים

(משוקללים כשיעורים מונוגרפיים)

קורסי העשרה בשפות

**ניתן לקחת עד 8 ש"ס מסה"כ 16 ש"ס שיעורי הבחירה

קורסי העשרה - סמ' א'

0687900801 - סינית שנה ג', חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'08:00–10:00גילמן361

0687900802 - סינית שנה ג', חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00גילמן361

0687900201 - סינית קלאסית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר א'שיעורב'14:00–18:00גילמן260

0687450101 - קריאה בספרות הסינית המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00
*פתוח לתלמידים שסיימו סינית קלאסית א'

0687910901 - יפנית קלאסית, חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00דן-דוד210

0687901901 - יפנית שנה ג', חלק א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד211
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד211

קורסי העשרה - סמ' ב'

0687910801 - סינית שנה ג', חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'08:00–10:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'08:00–10:00גילמן361

0687910802 - סינית שנה ג', חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00גילמן361
גב' חואנג צוליסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00גילמן361

0687910201 - סינית קלאסית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר ב'שיעורג'14:00–18:00גילמן260

0687902001 - יפנית שנה ג', חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00דן-דוד211
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תה'12:00–14:00דן-דוד211

0687911001 - יפנית קלאסית, חלק ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר ב'שו"תב'08:00–12:00דן-דוד211

סמינרים לתואר שני

**תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר

06870000 - סמינר מחלקתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן449

סמינרי מחקר

** באישור ועדת הוראה ניתן להרשם לסמינר מהתואר הראשון

0687448901 - רגעים נשגבים בתולדות הציור והקליגרפיה בסין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואב אריאלסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן282

0687446301 - חיי הרגש:ההסטוריה והפילוסופיה של הרגשות בהגות ובספרות ההודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00דן-דוד209

0687449601 - יפן בת זמננו:חברה, מגדר ומשפחה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0687344001 - יהדות וקונפוציאניזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00דן-דוד210

0618407201 - פילוסופיה הודית באינטרנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0687344601 - שירה יפאנית קלאסית: טכניקות ואסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אנדריו פלאקס סמסטר א'סמינרה'08:00–12:00גילמן260

0687449701 - סינולוגיה דיגיטלית ושיטות מחקר סינולוגיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אסף גולדשמידטסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן260

0687447601 - הלוטוס בגני:דתות יפן בראי הספרות, השירה ואמנויות הבמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0687450001 - מקומם של האלים:אלוהות ומרחב בהינדואיזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00דן-דוד211

0687450501 - Ritual and Order : Past and Present

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Prof. Frederich Smithסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00רוזנברג107
Prof. Frederich Smithסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00רוזנברג107

0687449801 - סוגיות נבחרות בהיסטוריה של סין המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן260

סמינרים משותפים של ביה"ס להיסטוריה

*תלמידי התואר השני נדרשים להשתתף בסמינר אחד מהרשימה

0654410401 - אסלאם, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובהודו: מבט משווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבק
ד"ר פרצ'ק רוני
סמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0687449501 - מיסטיקה מזרח-מערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעקב רז
פרופ' אביעד קליינברג
סמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

מעבדות מחקר לתלמידי התואר השני

0645400201 - איכרים בעבר: מבט על חברה וכלכלה מקומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0645400301 - יחידי סגולה: הגדרה, הבניה, והצגה פומבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימוב
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0645400401 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן261

סמינרים של קריאה מתקדמת בטקסטים

0687450201 - קריאת טקסטים ביפנית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיקה לוי- יממוריסמסטר א'שיעורה'14:00–18:00דן-דוד210

0687450101 - קריאה בספרות הסינית המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00

0687450401 - קריאת טקסטים מתקדמת בסנסקריט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אלכס צרניאקסמסטר ב'שיעורא'14:00–18:00גילמן361

0687450301 - קריאה מודרכת בהינדי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גנאדי שלומפרסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00גילמן361

סמינרי דוקטורנטים

0645101801 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

0645101901 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן449