קורסי החוג לאנגלית ולימודים אמריקניים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

תואר ראשון - מסלול ספרות אנגלית

קורסי מבוא ( מסגרת 120 או 125 *)

0626127801 - מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001

0626127901 - מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב001
* מסגרת 125 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסי תיאוריה ( מסגרת 120 או 126*)

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0626125001 - מבוא לתיאוריה Introduction to Theory

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

0626121701 - ניתוח שירה Poetry Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן282
* מסגרת 126 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסי כתיבה (מסגרת 120 או 127*)

0626119001 - תרגיל כתיבה בסיסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג205

0626119002 - תרגיל כתיבה בסיסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רובין בגוןסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00ווב401
*מיועד לסטודנטים דוברי ערבית
*על התלמידים לסיים את הקורס בציון 70 לפחות
* הקורס אינו משתקלל בממוצע הציונים לתואר
* הקורס מקנה 2 ש"ס פטור מקורסים מתקדמים

0626114101 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג212

0626114102 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אנדרו לואיססמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג205

0626114103 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמרי כהןסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג103

0626114104 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205

0626114105 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמרי כהןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג205
* פרוסמינר - Proseminar
* הרישום לפרוסמינר מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה
*A minimal grade of 70 on the Writing Tutorial is required i

1662206401 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג212
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00רוזנברג102

0626206401 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג211

0626206402 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

1662206403 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן362

1662206402 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00רוזנברג106
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00רוזנברג104

0626206403 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג212

0626206404 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211
* מסגרת 127 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסי ליבה (מסגרת 121 או 128*)

תחום שירה

1662222401 - Identity in American Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב102
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב102

תחום שיקספייר

0626266401 - Shakespeare’s Tragic Subject - הסובייקט הטרגי של שייקספיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן282

תחום הרומן

0626256201 - Crime and the Victorian Novel - פשע והרומן הויקטוריני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00ווב103
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00ווב103

0626236801 - מודרניזם אמריקאי  American Modernism 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103

תחום הסטוריה של הספרות

0626266601 - Classical and Christian Foundations of English Culture-היסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'+ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן281

תחום תיאוריה

0626256301 - Psychoanalytical Narratology -נרטולוגיה פסיכואנליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב103
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00ווב103
* מסגרת 128 מיועדת לסטונדטים אשר החלו מתשע"ח

קורסים מתקדמים (מסגרת 121)

0626235401 - סופרים מהגרים בארה"ב של היום - American Migrant Fictions

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן281

1662222401 - Identity in American Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב102
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב102

0626256601 - פצע השפה - The Wound of Language

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' תמר גרסטנהברסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00ווב103

0626227301 - American Gothic- גוטיקה אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103

0626255201 - Playwrights in Protest: The Political Dimension in American

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626266301 - סונטות ברנסנס - Sonnets and Sonneteers in th

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב103

1662222301 - Women's Poetry in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106

0626256801 - 19th c. American Bestsellers - רבי מכר אמריקנים במאה ה 19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מאיה מרלובסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג001

0626256401 - Beyond the Domestic: Women in British Literature and Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מירב קורן-קאוקסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278

0680212601 - The Holocaust in American Culture - השואה בתרבות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305

0626221001 - סיפורת פוסט-מודרנית - Postmodern Fiction

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג002

0626234301 - "אינדיאנים" בדימוי אמריקני- Indians' in American Imagination

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001

0626256101 - Intertextuality, Realism and The Classic: The Case of Coetze

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מיה קלייןסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626235501 - ספרות אפריקנית-אמריקנית - African American Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

0621337501 - The Transnational Cold War in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד102
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00דן-דוד102
* קורס מרוכז בתאריכים 30.4.19 עד 13.6.19
* ניתן לקחת כקורס מתקדם - יכתב רפרט

סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)

0626346201 - Science Fiction and Literary Theory

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב501
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501

0626346101 - Virginia Woolf - A Psychoanalytic Perspective - וירג'יניה וו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב105
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00ווב105

0626305201 - רומן החניכה הנשי - Female Coming of Age in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211

0626346301 - The Rhythm of Poetry, the Poetry of Rhythm מקצבים פואטיים ופ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב501

0626346401 - American Regionalism - ספרויות אזורויות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00ווב501

0626346501 - היצירות של מרלו Christopher Marlowe and his Influence

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב301
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב301

0626346601 - Gender and Genre in Chaucer's Canterbury Tales - מגדר וסוגה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב101
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב101

0626325501 - History as Fact and Fiction

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00דן-דוד212
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג105
* קורס מרוכז מ 12.5.19 - 2.6.19
* הקורס בהרשמה ידנית לאחר ראיון אצל ד"ר שטרנהל

0626428201 - "Jews and Other Others...: A Jewish American Poetics'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב301
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב301
* קורס מרוכז מ 5.5 עד 31.5

0626340001 - English Renaissance Rhetoric

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב401
פרופ' שירלי זיסרסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00ווב401

BA Honors Workshop

תואר ראשון - מסלול לימודים אמריקניים

קורסי חובה בחוג לאנגלית (מסגרת 120)

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0626151101 - מה הם לימודים אמריקניים? What is American Studies

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00ווב103

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב001

קורסי כתיבה (מסגרת 120*)

0626119001 - תרגיל כתיבה בסיסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רובין בגוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג205
*מיועד לסטודנטים דוברי ערבית
*על התלמידים לסיים את הקורס בציון 70 לפחות
* הקורס אינו משתקלל בממוצע הציונים לתואר
* הקורס מקנה 2 ש"ס פטור מקורסים מתקדמים

0626114101 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג212

0626114102 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אנדרו לואיססמסטר א'תרגילה'12:00–14:00רוזנברג205

0626114103 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמרי כהןסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג103

0626114104 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לואיס חייטסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00רוזנברג205

0626114105 - תרגיל כתיבה Writing Tutorial

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עמרי כהןסמסטר ב'תרגילה'14:00–16:00רוזנברג205
*פרוסמינר - Proseminar
*הרישום לקורס מותנה בציון 70 בתרגיל הכתיבה
*A minimal grade of 70 on the Writing Tutorial is required i

1662206401 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג212
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00רוזנברג102

0626206401 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג211

0626206402 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

0626206403 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג212

0626206404 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

1662206403 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן362

1662206402 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00רוזנברג106
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00רוזנברג104

קורסי חובה בחוג להיסטוריה (מסגרת 120)

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

0621121401 - מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
*קורס בהיסטוריה של ארה"ב אחרי 1865

קורסי בחירה בחוג לאנגלית (מסגרת 121)

1662222401 - Identity in American Poetry

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב102
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00ווב102

0626235401 - סופרים מהגרים בארה"ב של היום - American Migrant Fictions

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן281

0626236801 - מודרניזם אמריקאי  American Modernism 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00ווב103
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'08:00–10:00ווב103

0626227301 - American Gothic- גוטיקה אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00ווב103

0626255201 - Playwrights in Protest: The Political Dimension in American

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם גילסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג001

0626266501 - The modern south history and culture - ההיסטוריה והתרבות המו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן277
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן277

0626235501 - ספרות אפריקנית-אמריקנית - African American Literature

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן278
ד"ר סוניה וינרסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן278

0626235201 - בשערי גן עדן - At the Gates of Heaven

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג002

0626256801 - 19th c. American Bestsellers - רבי מכר אמריקנים במאה ה 19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מאיה מרלובסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג001

1662222301 - Women's Poetry in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106

0680212601 - The Holocaust in American Culture - השואה בתרבות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה פולין-גלאיסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן305
*הקורס ניתן בשפה האנגלית

0626234301 - "אינדיאנים" בדימוי אמריקני- Indians' in American Imagination

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דלית אלפרוביץסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001

0626221001 - סיפורת פוסט-מודרנית - Postmodern Fiction

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג002

קורסי בחירה מחוץ לחוג לאנגלית (מסגרת 143)

0677122901 - יהודי ארה"ב: היסטוריה, חברה ותרבות, 2019-1654

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן281
*הקורס ניתן בשפה האנגלית

0851616701 - הקולנוע האמריקאי העכשווי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00מכסיקוא206

0851669601 - קולנוע קווירי חדש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00מכסיקו213

1031381001 - מבוא לממשל אמריקאי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי203

1031368801 - זכויות וחירויות אזרחיות בדמוקרטיה האמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורא'13:00–16:00נפתלי107

1031368701 - בית משפט עליון אמריקאי: פוליטיקה וחוק נפגשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר זומר אודיסמסטר א'שיעורב'09:00–12:00נפתלי205

1041352901 - אנתרופולוגיה של "תרבות אמריקאית"

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס אריקהסמסטר א'שו"תב'09:00–12:00נפתלי204

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

0621337201 - כלכלה ומודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן262
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן262
* ניתן לקחת כקורס מתקדם - יכתב רפרט

1662150001 - Digital Discourse: New Media Language and Dynamics**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן304
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן305

0680423701 - הבלש: ביוגרפיה של דמות ספרותית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דרור משעניסמסטר א'סמינרד'14:00–18:00גילמןא362
* ניתן לקחת כקורס מתקדם - יכתב רפרט

0680424001 - דרום ארה"ב ואמריקה הלטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן455

1411742850 - Digital Free Speech Under U.S. Law

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Prof. Volokh Eugeneסמסטר א'שיעור00:00–00:00
*קורס מרוכז, הרשמה ידנית במזכירות באישור רכזת לימודים אמרי

0821647401 - Made to be Seen: צילום וגזע באמריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איילת כרמיסמסטר א'שיעורא'08:00–10:00מכסיקו211

1041359001 - מדינת הלאום בעידן הגלובליזציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר ב'שו"תד'17:00–19:30נפתלי204

0626297101 - The Cross in the New World : Christianity in the Modern Am

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מבטסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן279

0607540201 - חיות בסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281

0811134301 - מבוא לתיאטרון פוסט-מודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הררי דרורסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00קיקואין01

0821162201 - מבוא לאמנות עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיימון ורדסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851653101 - מבוא ללימודי טלוויזיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851761501 - פילם נואר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר כהן רז אודיהסמסטר ב'שיעורה'14:00–18:00מכסיקו211

0851620801 - היום הארוך ביותר :9/11 בטלוויזיה ובקולנוע האמריקניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר אבישר אריאלסמסטר ב'שיעורב'16:00–20:00מכסיקו209

0851614801 - קולנוע אמריקאיבשנות ה- 70

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר דבורה ארזסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851668201 - דרמה אמריקאית איכותית בטלוויזיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חרל"פ איתיסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851671501 - הקולנוע של סטנלי קובריק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לנדסמן אוהדסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00מכסיקוא206

0851620101 - פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גרינברג סלבהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00קיקואין01

0851671401 - הסרט המוזיקלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פישר תומרסמסטר ב'שיעורד'10:00–14:00מכסיקו213

1031384101 - מעצמאות למעצמה: מדינאות של ארה"ב בראשית דרכה, 1776-1829

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קוצ'ין מיכאלסמסטר ב'שיעורא'09:00–12:00נפתלי419

1041261601 - הגירה וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גורודזייסקי אנסטסיהסמסטר ב'שו"תב'10:00–13:00נפתלי210

0621337501 - The Transnational Cold War in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד102
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00דן-דוד102
* קורס מרוכז בתאריכים 30.4.19 עד 13.6.19
* ניתן לקחת כקורס מתקדם - יכתב רפרט

0621337401 - תולדות המיניות באמריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
* ניתן לקחת כקורס מתקדם - יכתב רפרט

0662113701 - מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

1035404201 - דיפלומטיה דיגיטלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קמפף רונית
מר מנור אילן
סמסטר ב'סמינרד'18:00–21:00ברגלס011
* ניתן לקחת כקורס מתקדם - יכתב רפרט

0662176101 - מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

1662150101 - Techno-Utopia

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00ווב001
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00גילמן282

1662252101 - Narrative in the Digital Age

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שון עדריסמסטר ב'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג106

1662251901 - Virtual Cities

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג104

1662222101 - US Foreign Policy in ME

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ארנון גוטפלדסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן277

סמינרים - תואר ראשון (מסגרת 122)

0626305201 - רומן החניכה הנשי - Female Coming of Age in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211

0626346401 - American Regionalism - ספרויות אזורויות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00ווב501

0626325501 - History as Fact and Fiction

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00דן-דוד212
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג105
* הקורס בהרשמה ידנית לאחר ראיון אצל ד"ר שטרנהל
* קורס מרוכז 12.5.19 - 2.6.19

0626428201 - "Jews and Other Others...: A Jewish American Poetics'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב301
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב301
* הקורס בהרשמה ידנית באמצעות פניה למזכירות
* קורס מרוכז מ 5.5. עד31.5

תואר שני

סמינר לתואר שני (מסגרת 620 )

0626480201 - Theory and Methodology - תיאוריה ומתודולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'+ב'שיעורה'16:00–18:00ווב101
* קורס חובה לסטודנטים שהחלו בתשע"ח

0626425701 - Ovidian Readings in the English Renaissance - שירת אובידיוס

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00ווב501

0697110701 - occulture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ג'ולי חאג'ססמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן362
*יכתב רפרט בלבד

0626465601 - סיפורת של גבריות - Narratives of Masculinity

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00ווב101

0626425401 - Michele Montrelay - On Writing and Femininity - מישל מונטרלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00ווב101
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00ווב101

0626425601 - The Novel and the Concept of Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב501

0626425501 - Literature and Temporal Imagination - ספרות ודמיון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00ווב105

0626325501 - History as Fact and Fiction

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00דן-דוד212
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג105
* הקורס בהרשמה ידנית לאחר ראיון אצל ד"ר שטרנהל
* קורס מרוכז 12.5.19 - 2.6.19

0626428201 - "Jews and Other Others...: A Jewish American Poetics'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב301
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב301
* קורס מרוכז מ 5.5 עד 31.5

לימודי השלמה לתואר שני

קורסי השלמה ( מסגרת 623)

*הרישום בהתאם לתנאי הקבלה האישיים)

0626127801 - מבוא לתרבות אנגליה א' Introduction to British Culture 1

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00ווב001
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00ווב001

0626127901 - מבוא לתרבות אנגליה ב' Introduction to British Culture 2

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן282
ד"ר אמי גרנאיסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0626150001 - מבוא לתרבות אמריקה Intro to American Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00ווב001
פרופ' מלאת שמירסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00ווב001

0626120801 - ניתוח סיפורת Narrative Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0626125001 - מבוא לתיאוריה Introduction to Theory

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)
ד"ר ניר עברוןסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן223 (אולם ברגר)

0626121701 - ניתוח שירה Poetry Analysis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00ווב001
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0626206401 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג211

0626206402 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר א'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

0626206403 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'10:00–12:00רוזנברג212
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'10:00–12:00רוזנברג212

0626206404 - פרוסמינר בכתיבה - Writing Proseminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סב'12:00–14:00רוזנברג211
גב' אנה קיסין שכטרסמסטר ב'פרו"סה'12:00–14:00רוזנברג211

1662206401 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סד'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר דרה ברנאטסמסטר א'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג212

1662206402 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'10:00–12:00רוזנברג106
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'10:00–12:00רוזנברג104

1662206403 - Writing Pro-Seminar

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סא'12:00–14:00רוזנברג104
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'פרו"סד'12:00–14:00גילמן362

סמינרים (מסגרת 623)

* יש לבחור סמינר מרשימת הסמינרים של תואר ראשון

0626346201 - Science Fiction and Literary Theory

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00ווב501
פרופ' אילנה גומלסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00ווב501

0626346101 - Virginia Woolf - A Psychoanalytic Perspective - וירג'יניה וו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרב'10:00–12:00ווב105
פרופ' שירלי זיסרסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00ווב105

0626305201 - רומן החניכה הנשי - Female Coming of Age in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרא'12:00–14:00רוזנברג211
פרופ' מלאת שמירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00רוזנברג211

0626346301 - The Rhythm of Poetry, the Poetry of Rhythm מקצבים פואטיים ופ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרא'14:00–16:00ווב501
ד"ר רועי טרטקובסקיסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00ווב501

0626346401 - American Regionalism - ספרויות אזורויות אמריקנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרא'08:00–10:00ווב501
ד"ר ניר עברוןסמסטר ב'סמינרד'08:00–10:00ווב501

0626346501 - היצירות של מרלו Christopher Marlowe and his Influence

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב301
ד"ר נועם רייזנרסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב301

0626346601 - Gender and Genre in Chaucer's Canterbury Tales - מגדר וסוגה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00ווב101
ד"ר יונתן סטבסקיסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00ווב101

0626428201 - "Jews and Other Others...: A Jewish American Poetics'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00ווב301
ד"ר מאירה שרייברסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00ווב301
*קורס מרוכז מ 5.5-31.5
* הרשמה ידנית באישור ד"ר שטרנהל
שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר '