בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית 5 לשנה ג'   ד"ר סילבי עוזיאל   15/01/2019  09:00  10/02/2019  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת 3   גב' סלין להו   15/01/2019  09:00  10/02/2019  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 1   ד"ר טניה גלוזמן   15/01/2019  09:00  10/02/2019  09:00 
בחינה   צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האומנות והקולנוע   ד"ר עילי ראונר   17/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   יצירות מופת של צרפת הקלאסית   פרופ' נדין קופרטי-צור   20/01/2019  09:00  12/02/2019  09:00 
בחינה   תרגיל ליצירות מופת של צרפת הקלאסית   ד"ר דינה חרובי   23/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   הסטוריה ושנסונים צרפתיים מ 1939 עד ימינו   ד"ר אביב אמית   25/01/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   ויקטור הוגו א'   מר עמנואל הלפרין   27/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   כל מולייר א'   מר עמנואל הלפרין   29/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   הגזענות, האנטישמיות והשואה בספרות הילדים   מר איב והל   05/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
עבודה   שימושים דיגיטלים בשפה הצרפתית   ד"ר אביב אמית   מועד א : 30/01/2019 בשעה : 12:00 ; אנא שלחו למרצה את העבודה במייל והגישו עותק נוסף במזכירות

עבודה   סדנת תרגום   ד"ר דורית שילה   31/01/2019  13:00     
עבודה   תרגיל לשיעור צרפת במאה ה-19 בראי הספרות, האמנות והקולנו   ד"ר עילי ראונר   מועד א : 08/02/2019 בשעה : 12:00 ; אנא שלחו את העבודה במייל למרצה ועותק נוסף הגישו במזכירות

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   צרפתית 6 לשנה ג'   גב' סלין להו   17/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת 4   גב' סלין להו   17/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   צרפתית כתובה ומדוברת למתחילים 2   ד"ר טניה גלוזמן   17/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   תנועות ספרותיות וזרמים תרבותיים   ד"ר דורית שילה   20/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   כתבי נשים בצרפת הטרום מודרנית   פרופ' נדין קופרטי-צור   23/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   מושגי יסוד בחברה, שלטון ושפה בצרפת   ד"ר אביב אמית   25/06/2019  09:00  31/07/2019  09:00 
בחינה   מכתבי חיילים צרפתים ממלה"ע הראשו   ד"ר סילבי עוזיאל   01/07/2019  09:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   סימון דה בובאר: פילוספית, מסאית, סופרת   ד"ר דינה חרובי   03/07/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   כל מולייר ב'   מר עמנואל הלפרין   08/07/2019  09:00  06/08/2019  09:00 
בחינה   ויקטור הוגו ב'   מר עמנואל הלפרין   10/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00 
בחינת בית   מחאה ואנטי ממסדיות בתרבות צרפת   ד"ר דורי מנור   מועד א : 02/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30.06.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 04/08/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 01.08.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   פורום תרבות צרפת   פרופ' נדין קופרטי-צור   מועד א : 14/07/2019 בשעה : 12:00 ; אנא שלחו את העבודה במייל למרצה והגישו עותק נוסף במזכירות

עבודה   פורום אד"ר   פרופ' רות עמוסי   מועד א : 17/07/2019 בשעה : 12:00 ; אנא שלחו את העבודה במייל למרצה והגישו עותק נוסף במזכירות

עבודה   ההגריות בעולם העכשוי, סוגיות מחקר   ד"ר יאן סקיולדו זורשר   מועד א : 19/07/2019 בשעה : 12:00 ; אנא העבירו למרצה את העבודה במייל ועותק נוסף הגישו במזכירות

עבודה סמינריונית   יחסי צרפת אפריקה - בין תלות להדדיות   ד"ר טל סלע   מועד א : 16/09/2019 בשעה : 12:00 ; חובה להגיש את העבודה למזכירות התכנית


בהצלחה בבחינות