מזכירות התוכנית

מזכירת התוכנית - גב' יעלה מודעי

מזכירות התוכנית: בניין ווב, חדר 305, טל': 03-6409786

קבלת קהל: בימים א', ג', ד', בשעות 13:00-10:00

יום ב' 15:00-10:00

דוא"ל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

אתר התוכנית באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/french/