קורסי תוכנית לימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

קורסי התכנית ללימודי נשים ומגדר בסיוע NCJW

קורסי הליבה - מסגרת 100

1071232801 - "כחול זה צבע של בנים"? - סוגיות בפסיכולוגיה של מגדר**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יואל דפנהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00נפתלי101

0608111001 - מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר א'שיעורה'08:00–10:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0608100301 - תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל דקלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00ווב001

1041261101 - מגדר וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'שו"תב'13:00–16:00נפתלי003 זאב סגל

0608100701 - נשים בישראל: מיתוס ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00רוזנברג001

0608113301 - שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וילמובסקי ענבלסמסטר ב'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג002

0608100501 - ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00ווב001

0607555301 - מרחב משלנו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'+ב'סדנהה'12:00–14:00רוזנברג002
** הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר

קורסי מסלול רוח - מסגרת 600

קורסי מבוא - מסגרת 600

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618101201 - מבוא ללוגיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה ריזנפלדסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
** הרישום לקורס בחוג לפילוסופיה
** יש להירשם לתרגיל צמוד - הרישום בחוג לפילוסופיה

0618101901 - מבוא לפילוסופיה פוליטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618103201 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה נעמן צאודררסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101801 - מבוא לפילוסופיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יאיר לויסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0680100101 - הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל ארבלסמסטר א'+ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן282

0621116701 - המאה ה-19 באירופה 1890-1789

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121301 - מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0680111201 - מבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן326
פרופ' מיכאל גלוזמןסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0680111301 - תרגיל במבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גיא ארליךסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00דן-דוד212

0680111302 - תרגיל במבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עידו פלדסמסטר א'תרגילה'14:00–16:00גילמן456

0680111303 - תרגיל במבוא לתורת הספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' יעל איזנברגסמסטר א'תרגילה'16:00–18:00גילמן317

0680100501 - יסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן281

0680100601 - תרגיל ביסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ורד שמשיסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד209

0680100602 - תרגיל ביסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מרים שורץסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד212

0680100603 - תרגיל ביסודות השיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ירדן בן-צורסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00רקנאטי409

0680100001 - מבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס מילנרסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן326

0680111101 - תרגיל במבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר שי עבדיסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00דן-דוד211

0680111102 - תרגיל במבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' תום דרוקרסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00רקנאטי409

0680111103 - תרגיל במבוא לסיפורת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר עידו פלדסמסטר ב'תרגילה'12:00–14:00גילמן317

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121401 - מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622200101 - מבוא להיסטוריה חברתית של המזה"ת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר און ברקסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן282

0618103202 - מבוא לפילוסופיה חדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' צבי טאוברסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618105901 - מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' חגי כנעןסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0618101802 - Introduction to Theory of Ethics

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן326
** השיעור יתקיים בשפה האנגלית

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

קורסי בחירה במסלול רוח - מסגרת 600

** על תלמידי תואר ראשון שהתחילו בתשע"ט חלה חובת לימוד
** קורס בשפה האנגלית באחד החוגים

0618261801 - שיעור יסוד - חופש כמושג פוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסף שרוןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן280
** דרישת קדם - מבוא לפילוסופיה פוליטית

0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג212
** שיעור לתואר שני הפתוח לתלמידות שנה ג' בתואר ראשון

0687242002 - נשים מגדר ומיניות בסין-בין היסטוריה לפילוסופיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר וינטרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן279

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002

0608340101 - כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפי זיוסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'+ב'סדנהה'12:00–14:00רוזנברג212
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות

0626235401 - סופרים מהגרים בארה"ב של היום - American Migrant Fictions

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן220
ד"ר סוניה וינרסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן281
** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

0680311601 - פסיכואנליזה, מגדר וספרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00גילמן326

0680317601 - דיוקן האמן - והאמנית - כאיש צעיר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גדעון טיקוצקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן278

0680327501 - בין עברית לערבית - ספרות, היסטוריה, תרבות, לשון, זהות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלמוג בהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן456

0680316101 - אתיופיה ודימוייה: ממלכת שבא להיילה סלאסי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן הכהןסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן279

0680318001 - כותבות ישראליות מזרחיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן304
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן304

0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002

0622203001 - מוזיקה, מגדר וקוויריות במזה"ת ובאפריקה**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה מורדסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן277
** מי למדו "מוזיקה של מזה"ת ואפריקה" 06222302001 - לא יכולים

0618267301 - שיעור יסוד - Introduction to the Philosophy of Mind

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד קובץ'סמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן305
** השיעור יתקיים בשפה האנגלית

0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205

0608360401 - למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מאיה רומןסמסטר ב'סדנהב'10:00–12:00דן-דוד101

0608330201 - קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן277
** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "פמיניזם ותיאוריה קווירית"
** לא פתוח למי שלמדו את הקורס "קוויר באופן ביקורתי"

0668213201 - סימון דה בובאר: פילוספית, מסאית, סופרת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה חרוביסמסטר ב'שו"תה'14:00–16:00רוזנברג001

0631225801 - מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

0626256401 - Beyond the Domestic: Women in British Literature and Culture

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מירב קורן-קאוקסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן278
** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

1662222301 - Women's Poetry in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרה ברנאטסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג106
** הקורס מתקיים בשפה האנגלית

0616233801 - סוגיות נבחרות בנושא הגט והגירושין ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יחזקאל דודסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0680325401 - צדק ופמיניזם בקולנוע ובספרות 

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית אלפנדריסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג102

0680323301 - ז'אן ז'נה: האסתטי, המיני, הפוליטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סתר שאולסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן306

0662260801 - רטוריקה של הגוף

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0680306201 - מה נשים כותבות? סקס-טקסט- סקסט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן306

0607542801 - כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00רוזנברג205
** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' וג' בתואר ראשון

סמינריונים במסלול רוח - מסגרת 610

0621702001 - כישוף ומכשפות בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**דרישת קדם: מבוא בעת החדשה המוקדמת או שיעור בתולדות הנצרות
** הרישום לסמינר באמצעות החוג להיסטוריה כללית

0622322401 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן305

0680410001 - לאה גולדברג וראשית השירה הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן262
פרופ' אורי ש. כהןסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן262
** תנאי קדם: יסודות השיר

0680424001 - דרום ארה"ב ואמריקה הלטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן455
ד"ר סמדר שיפמןסמסטר א'סמינרה'10:00–12:00גילמן455
** תנאי קדם: מבוא לסיפורת

0607532101 - מגדר ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב501
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

0616351001 - מעמד האשה ביהדות הבית השני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
ד"ר מיכאל מאךסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0680411101 - הרומן הרומנטי - ומה הלאה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמן455
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן455
** תנאי קדם: מבוא לסיפורת או מבוא לתורת הספרות

0621337601 - נשים מובילות מאבקים באמריקה הלטינית, 2000-1973

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0607542701 - פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג104
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

קורסי מסלול חברה - מסגרת 400

קורסי מבוא - מסגרת 400

1071110201 - מבוא למדעי הפסיכולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל גליתסמסטר א'שיעורה'08:30–10:00

1041110201 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורב'08:30–10:00נפתלי101

1041110202 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הרפז יוסיסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00נפתלי110

1041110203 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר לאור יוסףסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי203

1041110204 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילב'10:00–12:00נפתלי107

1041110205 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר לאור יוסףסמסטר א'תרגילג'12:00–14:00נפתלי105

1041110206 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ברנד יואבסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי206

1041110207 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ברנד יואבסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי206

1041110208 - מבוא לסוציולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ליפשיץ גלסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00נפתלי205
**יש לבחור באחד משני השיעורים של מבוא לסוציולוגיה + תרגיל

1041110101 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00נפתלי101

1041110102 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קרבאל-טובי מיכלסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00נפתלי101

1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00נפתלי207

1041110103 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'14:00–16:00נפתלי204

1041110104 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בורשטין יותםסמסטר א'תרגילב'16:00–18:00נפתלי204

1041110105 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילג'14:00–16:00נפתלי207

1041110106 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' פת שמיר עלמהסמסטר א'תרגילג'16:00–18:00נפתלי207

1041110107 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מילשטיין אופירסמסטר א'תרגילד'08:30–10:00נפתלי108

1041110108 - מבוא לאנתרופולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' מילשטיין אופירסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00נפתלי110
**חובה לבחור גם תרגיל באנתרופולוגיה

קורסי בחירה - מסלול חברה - מסגרת 400

1041310001 - תאוריות סוציולוגיות בנות זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר קפלן דנהסמסטר א'שיעורד'14:00–17:00נפתלי201

0723201701 - חינוך מודע מגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נץ הדרסמסטר א'שו"תג'10:00–12:00שרת006

0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג212
** שיעור לתואר שני הפתוח לתלמידות שנה ג' בתואר ראשון

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002

0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'+ב'סדנהה'12:00–14:00רוזנברג212
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** פתוח לתלמידי שנה ב' ומעלה בלבד
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות

1071281601 - פסיכולוגיה חברתית:מהבינאישי לקבוצתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שנבל נוריתסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00נפתלי001

1041359301 - אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן אלול אלעדסמסטר ב'שו"תא'13:00–16:00נפתלי108

0631225801 - מעמד האישה בעולם האסלאם בראי ההלכה, הספרות והקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כפיר גרוססמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן280

0723201301 - אי שיוויון חברתי בראי החינוך

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שהרבני טליסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00שרת004

0723100401 - אוכלוסיות עם לקויות: אפיונים וסוגיות מרכזיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרעבי עדיסמסטר ב'שו"תה'08:30–10:00שרת410

0662260801 - רטוריקה של הגוף

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205

1041358801 - וואחד על אחד - חוויות חיים אחרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרון סמדר
ד"ר חסאן שרף
סמסטר ב'שו"תג'13:00–16:00נפתלי425

0607542801 - כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00רוזנברג205
** שיעור לתואר שני הפתוח לשנה ב' וג' בתואר ראשון

סמינריונים במסלול חברה - מסגרת 410

** בחלק מהסמינריונים במסלול זה ניתן להגיש סמינר בלבד(לא רפרט

1041448201 - עין אנתרופולוגית על יפן העכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גולדשטין-גדעוני עפרהסמסטר א'סמינרג'15:00–19:00נפתלי420

0723300201 - בתי ספר לקראת המאה ה- 21 - גישה קונטקסטואלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אדי רקח אודריסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת318
** דרישת קדם ניתוח נתונים כמותיים או קורס מקביל.
** ניתן ללמוד במקביל בסמסטר א'

1041379801 - בין האסתטי והפוליטי בחברה הפלסטינית: מבט אתנוגרפי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוראני חאלדסמסטר ב'סמינרב'10:00–12:00נפתלי422

1041382401 - אנתרופולוגיה של המוסר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייס אריקהסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00נפתלי205

0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212

0607542701 - פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג104
** פתוח לתלמידות ותלמידי תואר ראשון בשנה ג'

0607532101 - מגדר ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב501
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

1031449301 - הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–19:00נפתלי108

קורסי מסלול אמנויות - מסגרת 800

** שעות הקרנת סרטים בקורסים של בית הספר לקולנוע וטלוויזיה
** אינן נספרות במניין השעות.

קורסי מבוא - מסגרת 800

0821190001 - אמנות על ציר הזמן א': העת העתיקה-ממצרים ועד סוף ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פישר מתי
ד"ר אריה קפיטיקין
ד"ר אילת זהר
פרופ' פינקוס אסף
ד"ר ברטל רננה
סמסטר א'שיעורא'16:00–18:00קיקואין01

0861158801 - אמנות ופילוסופיה: מבוא לאסתטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר בליך ברוךסמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו211

0861158201 - מבוא לתולדות הקולנוע א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851652401 - מבוא לתיאוריות קולנועיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חגין בועזסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851619001 - מבוא לקולנוע תיעודי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר א'שיעורד'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851623401 - תולדות הקולנוע א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לוין אורי סמסטר א'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט
גב' לוין אורי סמסטר א'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0861121001 - תחנות בתרבות המערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתי שנירסמסטר א'+ב'שיעורא'12:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0821190201 - אמנות על ציר הזמן ב': מהרנסנס ועד לאמנות המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר הגר נעמי
ד"ר צ'ולקמן תמר
ד"ר מאיר תמר
ד"ר מיימון ורד
ד"ר ספי הנדלר
סמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00קיקואין01

0851623501 - תולדות הקולנוע ב' (הקרנה)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיוטין דןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר חיוטין דןסמסטר ב'שיעורג'10:00–14:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851623601 - מבוא לתרבות פופולרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גרינברג סלבהסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0851659501 - מבוא לקולנוע ישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'12:00–16:00מכסיקו115 פאסטליכט

0861110701 - מבוא לשפת הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00מכסיקוא206

0861158301 - מבוא לתולדות הקולנוע ב' **

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דובדבני שמוליקסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00מכסיקו115 פאסטליכט
** דרישת קדם: מבוא לתולדות הקולנוע א'

קורסי בחירה - מסגרת 800

0851671701 - מלחמה וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' גזית איריתסמסטר ב'שיעורד'14:00–18:00מכסיקוא206

0851669601 - קולנוע קווירי חדש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר קדםסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00מכסיקו213

0851615401 - נשים בקולנוע הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מונקסמסטר א'שיעורג'16:00–20:00מכסיקו212

0851670501 - הקולנוע הפלסטיני:זהות, מרחב, וזיכרון

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אריאל שיטריתסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00קיקואין01

0821689601 - בגן נעול: נזירות כפטרוניות, צופות ויוצרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברטל רננהסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00מכסיקו212

0851620101 - פריק באופן ביקורתי:קולנוע ומוגבלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גרינברג סלבהסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00קיקואין01

0851620301 - נקמתה של עקרת הבית :נשים ובית בקולנוע וטלוויזיה אמריקניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' לוי יעלסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00מכסיקוא206

סמינריונים במסלול אמנות - מסגרת 810

0851506001 - מפסיכה ועד ביונסה - מיתוסים ונשים בקולנוע ובטלוויזיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' זנגר ענתסמסטר א'סמינרב'10:00–16:00מכסיקוא117

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן305

1031449301 - הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–19:00נפתלי108

קורסי מסלול מצומצם במשפטים - מסגרת 700

** המשתתפים בקורסי הפקולטה למשפטים כפופים לנהלי הפקולטה
** למשפטים. שימו לב במיוחד לדרישות הקדם!

קורסי בחירה - מסלול משפטים - מסגרת 700

0607542601 - תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבורביעה ראויהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן304
** קורס לתואר שני הפתוח לשנה ג' לתואר ראשון

0662225201 - תחת גלגלי הצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

1411721501 - בלוז לכחולי המדים: משטרה ושיטור במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לבנקרון נעמיסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00טרובוביץ304

1411922601 - דיני רווחה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שמיר הילהסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00טרובוביץ301
ד"ר שמיר הילהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00טרובוביץ301

0608360201 - סרבנות גט - איך יוצאים מזה?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג002

0608112201 - פמיניזמים, משפט וחברה בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן282

0608360301 - על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה בזקסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג205

1411734201 - פמיניזם דתי במשפט הישראלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' שגיב משואהסמסטר ב'שיעורד'18:00–20:00טרובוביץ203

1411922010 - דיני משפחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורב'08:00–10:00טרובוביץ100 - אולם קגן
פרופ' טריגר צבי חייםסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00טרובוביץ100 - אולם קגן

1411924401 - פמיניזם ומשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בילסקי ליאורהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00טרובוביץ301

1411739701 - מנהיגות אדפטיבית - הובלת שינוי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' קניג-יאיר ציונהסמסטר ב'שיעורב'18:15–19:30טרובוביץ207

1411739702 - מנהיגות אדפטיבית - הובלת שינוי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' קניג-יאיר ציונהסמסטר ב'תרגילב'19:45–20:45טרובוביץ207

1411576001 - חוק התשוקה: משפט, חברה ומיניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גרוס אייל סמסטר ב'סמינרב'16:00–19:00טרובוביץ205

תואר שני

קורסי הכשרה - מסגרות 620, 630

0607542301 - סדנת קריאה וכתיבה מגדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר א'סדנהה'14:00–16:00דן-דוד101

0607510001 - תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירי רוזמריןסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00רוזנברג205

0607510101 - תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00רוזנברג205

0607542302 - סדנת קריאה וכתיבה מגדרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'סדנהה'14:00–16:00רוזנברג211

סמינריונים ושיעורים - מסגרות 620, 622, 630, 632

0608410301 - 'כמו באגדות': דברים שוולט דיסני לא ספר לכם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן305
** סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

1411745530 - זכויות הילד בראי המשפט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר כלב סאניסמסטר א'שיעורו'10:00–11:30טרובוביץ204

1411686530 - אפליה בתעסוקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מונדלק גיאסמסטר א'שיעורג'20:00–21:30טרובוביץ100 - אולם קגן

1411719630 - תפקיד המשפט בהסדרת הקניין המשפחתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברוידא-בהט יעלסמסטר ב'שיעורג'20:00–21:30טרובוביץ204

1411583030 - מדיניות החינוך בישראל וזיקתה למשפט:סוגייה בצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גבתון דןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ100 - אולם קגן

1411726130 - משפחות ממושפטות בעידן הגלובליות המוגבלת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הקר דפנהסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00טרובוביץ301

0607542001 - יסודות המחשבה הקווירית*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ניר קדםסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.
** לא פתוח למי שלמדו בקורס "תיאוריה קווירית אז והיום"

0607531201 - הגישה הפרקטית לשינוי מגדרי בארגונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00ווב101

0810509501 - רוחות רפאים באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' אלפנדרי עידיתסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00מכסיקו209

0810508901 - פורנוגרפיה בראי התרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברוך בליך סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00מכסיקו211

0607555301 - מרחב משלנו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דפנה הקרסמסטר א'+ב'סדנהה'12:00–14:00רוזנברג002
** הקורס "מרחב משלנו" אינו מעניק נקודות זכות לתואר

1041455201 - עיון במושג הליברליזם בתיאוריה ובפרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר א'סמינרה'18:00–20:00נפתלי314
פרופ' מזרחי ניסיםסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00נפתלי314

0622322401 - פמיניזם מאחורי הרעלה - נשים היברידיות במזה"ת בין דת למודרנה*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן455
ד"ר מירה צורףסמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן455
** סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0851988901 - אין דבר כזה יחסים מיניים: פסיכואנליזה וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' אלפנדרי עידיתסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00מכסיקוא119

0607540701 - פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר השש יאליסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג212
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'.

0697412201 - עבודת שדה בחקר קבוצות דתיות: אתגרים דילמות ודרכי פעולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סימה זלצברגסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00דן-דוד210

0621906501 - היסטוריה של מיניות, מגדר ולהט"ביות באירופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449
**דרישת קדם: קורס של 4 ש"ס שעוסק במגדר או שו"ת המאה ה-20
**הרישום לסמינר באמצעות החוג להיסטוריה כללית

0607541901 - ביו התרבותי למבני: מגדר בחברה הערבית-פלסטינית בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר א'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212

0677406801 - ממשפחה יהודית למשפחה ישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורית רוזיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0677406401 - מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

0680519001 - מיניות וגוף בשירה העברית החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דנה אולמרטסמסטר א'סמינרב'14:00–18:00גילמן261
**תנאי קדם: יסודות השיר

0669610701 - הגירה, פזורה, גולה: נדידה והתפשטותשל תרבויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שרית פזסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמןא361

0602618201 - בין ילדים לנשים - קריאה מגדרית בספרות ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רתם פרגר וגנרסמסטר א'סמינרג'12:00–14:00גילמן261

0607542601 - תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבורביעה ראויהסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן304

0607540501 - תיאוריות פמיניסטיות של זמן, גיל ומהלך חיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרה'16:00–20:00רוזנברג212

0659343401 - Madwomen: Women and Mental Illness in US History

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
Prof Margo E Hornסמסטר א'סמינרה'14:00–18:00גילמן323 ע"ש אלקוב
** הסמינר יתקיים בשפה האנגלית

0607531301 - משפחות טובות - דיון במגדר ובמשפחה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0607541801 - יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לרר זאב
גב' בן אליהו הדס
סמסטר א'+ב'סדנהה'12:00–14:00רוזנברג212
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ב' ומעלה.
** הקורס כולל פרקטיקה בארגונים וחברות
** הקבלה לקורס כפופה לראיון קבלה
** הקורס מוכר כ- 4 נקודות זכות

1411745101 - Human Trafficking: A Labor Approach

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שמיר הילהסמסטר א'+ב'סמינרד'14:30–16:00טרובוביץ017-מרכז

0669613601 - המעבדה לתיווך תרבותי של החוויה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנג'י כהןסמסטר א'+ב'סמינרב'14:00–16:00רוזנברג211

0607542801 - כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משעלי יעלסמסטר ב'שיעורה'18:00–20:00רוזנברג205

0697412301 - הורות בהגות יהודית ונוצרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'סמינרב'10:00–14:00גילמן450

0810509401 - ברבור שחור - אירועי קיצון וייצוגם באמנויות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אייל דותןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00קיקואין02

0810509201 - הרעיון והדימוי של הסצנה הביתית באיורי ספרות ילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל קרייסברגסמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00מכסיקו212

1041422401 - דרכים לדעת: סדנה בשיטות מחקר איכותניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' הרצוג חנהסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00נפתלי419

0851988601 - פמיניזם וקוויר כאן ועכשיו: מגדר, מיניות וקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף רזסמסטר ב'סמינרא'10:00–16:00מכסיקו117

0669613501 - תרבות, אתניות ויחסים בין קבוצות אתניות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תגריד יחיא-יונססמסטר ב'סמינרד'12:00–16:00רוזנברג212

0677405301 - המשפחה היהודית במזרח אירופה: היסטוריה וספרות, דימוי ומציאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסף
פרופ' אבנר הולצמן
סמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00קרטר203 חדר מורים

0607532101 - מגדר ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סמינרב'14:00–18:00ווב501

1031449301 - הקולנוע והסכסוך הישראלי-פלשתיני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אמל ג'מאלסמסטר ב'סמינרד'16:00–19:00נפתלי108

0602614201 - דימויי נערות במדיה ובתרבות הפופולארית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברק-ברנדס סיגלסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00גילמן262

0607530401 - מגדר וטראומה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפי זיוסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג212

1041359301 - אנתרופולוגיה דיגיטלית - תיאוריה ופרקטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר בן אלול אלעדסמסטר ב'שו"תא'13:00–16:00נפתלי108

1041452301 - מדינת הרווחה ואי שוויון מגדרי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מנדל הדססמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00נפתלי422

0607531701 - סדנה לכותבות תזה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר להד כנרתסמסטר ב'סדנהה'18:00–20:00רוזנברג212
** הקורס יוכר רק למי שהגיש/ה עבודת תיזה

0608440401 - מגדר וחינוך- פדגוגיה פמיניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
** סמינר לתואר ראשון, יחשב כקורס בחירה לתואר שני

0607542701 - פעמיים בשוליים: נשים ומוגבלות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גור זיו חגיתסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג104
**פתוח גם לתלמידות ולתלמידי תואר ראשון בשנה ג'

0607540201 - חיות בסרט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני הלפרןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן281

0697412501 - הציונות הדתית: תיאולוגיה, אידיאולוגיה ומגדר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' שרה זלצברגסמסטר ב'סמינרד'14:00–16:00גילמן317

0821596301 - הקול והמבט: נשים, מגדר ואמנות באמצע המאה העשרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דקל טלסמסטר ב'סמינרה'12:00–16:00מכסיקו200

0680521201 - סיפור, מבט, מגדר, אחריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורלי לוביןסמסטר ב'סמינרה'14:00–18:00גילמן455