בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   סרבנות גט - איך יוצאים מזה?   ד"ר עליזה בזק   17/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00 
בחינה   כשפסיכואנליזה פוגשת מגדר   ד"ר אפי זיו   22/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00 
בחינה   פמיניזמים, משפט וחברה בישראל   פרופ' דפנה הקר   24/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   מבוא לפילוסופיה פמיניסטית: מחשבות נשים   ד"ר מירי רוזמרין   31/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינת בית   פמיניזמים מזרחיים בישראל בראשית המאה ה- 21: מבוא   ד"ר השש יאלי   מועד א : 11/02/2019 בשעה : 10:00 ; תאריך לקיחה 04.02.2019 שעת לקיחה 10:00

מועד ב : 11/03/2019 בשעה : 10:00 ; תאריך לקיחה 04.03.2019 שעת לקיחה 10:00

בחינת בית   בחינת גמר תואר שני     מועד א : 25/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.02.2019 שעת לקיחה 10:00

עבודה   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר גבע שרון   מועד א : 03/04/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה לתכנית למגדר

עבודה   תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי   ד"ר אבורביעה ראויה   מועד א : 03/04/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

עבודה   תיאוריות פמיניסטיות מהדרום הגלובלי   ד"ר אבורביעה ראויה   מועד א : 03/04/2019 בשעה : 13:00 ; נא להגיש את העבודה לתכנית למגדר

עבודה   תרבות הגוף: מגדר וייצוגי גוף באמנות המודרנית   ד"ר טל דקל   מועד א : 03/04/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   על אהבה אינטימיות ופשרה ביהדות   ד"ר עליזה בזק   24/06/2019  09:00  05/08/2019  09:00 
בחינה   נשים בישראל: מיתוס ומציאות   ד"ר גבע שרון   27/06/2019  13:00  29/07/2019  09:00 
בחינת בית   בחינת גמר תואר שני     מועד א : 15/09/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 08.09.2019 שעת לקיחה 10:00

עבודה   למה יש רק מארי קירי אחת? - ידע פמיניסטי וקהילה   גב' מאיה רומן   מועד א : 08/08/2019 בשעה : 13:00 ; נא להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

עבודה   ביקורת תרבות מפרספקטיבות פמיניסטיות   ד"ר להד כנרת   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

עבודה   חיות בסרט   ד"ר רוני הלפרן   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

עבודה   סדנה לכותבות תזה   ד"ר להד כנרת   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש את העבודה לתכנית למגדר

עבודה   סדנת קריאה וכתיבה מגדרית   ד"ר גבע שרון   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה לתכנית למגדר

עבודה   קוויר באופן פמיניסטי: מה בין מגדר למיניות?**   ד"ר משעלי יעל   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

עבודה   שיטות מחקר איכותניות במחקר הפמיניסטי   ד"ר וילמובסקי ענבל   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

עבודה   תיאוריות מתקדמות: רוח ואמנויות   ד"ר מירי רוזמרין   מועד א : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה למזכירות התכנית למגדר

עבודה   כשאת אומרת לא, למה את מתכוונת? תרבות אונס בישראל   ד"ר משעלי יעל   מועד א : 03/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית ללימודי מגדר

עבודה   תיאוריות מתקדמות: משפט וחברה   פרופ' דפנה הקר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה לתכנית למגדר

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
עבודה   יעוץ מגדרי בארגונים: תיאוריה ופרקטיקה   ד"ר לרר זאב ,גב' בן אליהו הדס   מועד א : 04/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש את העבודה בתכנית למגדר


בהצלחה בבחינות