מזכירות התוכנית

ראש התוכנית: פרופ' דפנה הקר  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

יועצת התכנית:
ד"ר כנרת להד -  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

עוזרת מנהלית: גב' טניה גורוב   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
מזכירת סטודנטים: גב' יעל קינן- וייצמן  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

משרד התוכנית: 
בניין רוזנברג, קומה ב', חדר 210, 
טל' 03-6405936 
פקס' 03-6405937

 

שעות הקבלה:
בימים א' - ה' בשעות 10:00–15:00

אתר האינטרנט של התוכנית:
http://humanities.tau.ac.il/gender