קורסי החוג להיסטוריה כללית.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

היסטוריה כללית-תואר ראשון

שיעור ראש החוג (חובה לשנה א')

* מיועד לתלמידי החוג להיסטוריה כללית בסמסטר ראשון ב"א

0621140001 - העשייה ההיסטורית לסוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן282

שיעורי חובה לתלמידי שנה א'

0621120901 - התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621116701 - המאה ה-19 באירופה 1890-1789

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

סדנת חשיבה היסטורית

0621144001 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמןא361

0621144002 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר א'שו"תד'08:00–12:00גילמןא361

0621144003 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'שו"תב'10:00–14:00גילמןא361

0621144004 - סדנת חשיבה היסטורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00גילמןא361

שיעורים (מסגרת 120)

שיעורים מונוגרפיים

סמסטר א'

0621120801 - היסטוריה, תרבות ודתות באירן הפרה-איסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן282
*הקורס יועבר בשפה האנגלית

0621121501 - מהרומנטיקה הגרמנית ועד היוגה: התשוקה למזרח באירופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עפרי אילניסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621117101 - אמריקה הלטינית במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג001

0621121301 - מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0672154201 - חוק וסדר בעולם הרומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידו יזרעלוביץסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן306

סמסטר ב'

0621121201 - הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621162701 - המהפכה הצרפתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621118001 - אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0621121401 - מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0626297101 - The Cross in the New World : Christianity in the Modern Am

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מבטסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן279

שיעורי בחירה מחוגי בית הספר (מסגרת 555)

*כל תלמיד חייב לבחור קורס בחירה אחד מחוגי ביה"ס להיסטוריה
*ניתן לבחור קורס בחירה נוסף מחוגי ביה"ס להיסטוריה במקום
*שיעור בחירה אחד בחוג, קורס הבחירה הנוסף יהיה מהחוג
* השני של ביה"ס. מהקורסים הבאים:

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0622100101 - מבוא לתולדות המזה"ת בעת החדישה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687250701 - בודהיזם באסיה חלק ב':הבודהיזם ודתות סין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00ווב001

0622100401 - מבוא לתולדות האימפריה העות'מאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)
** אין לבחור שני שו"תים עם אותו מרצה,
**תנאי ראשון להירשם לסמינר הוא סיום
**סדנה חשיבה היסטורית וארבעה שו"תים

העת העתיקה

שו"תים (מסגרת 121)

0621111001 - חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תג'16:00–18:00גילמן305
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שו"תה'16:00–18:00גילמן305

0621111101 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'שו"תב'08:00–12:00גילמן305

0621111102 - חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'שו"תד'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0621121101 - חברה, משטר ותרבות בשלהי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'שו"תה'16:00–20:00גילמן306

סמינרים (מסגרת 122)

0621204301 - העולם הרומי במאה החמישית לספירת הנוצרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר א'סמינרד'08:00–12:00גילמןא362

0621206401 - "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן260

0621206501 - הקיסר יוסטיניאנוס הראשון (565-527)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אבשלום לניאדוסמסטר ב'סמינרב'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0672251001 - מאויקוס לאימפריום: כלכלה ומנהל בעולם העתיק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סב'18:00–20:00גילמןא317
פרופ' אורי יפתחסמסטר ב'פרו"סה'18:00–20:00גילמןא317

ימי הביניים

שו"תים (מסגרת 121)

0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שו"תב'14:00–18:00גילמן306

0621130102 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן261
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

סמינרים (מסגרת 122)

0621242401 - בגוף ראשון: אנשים כותבים על עצמם 1600-1200

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

העת החדשה המוקדמת

שו"תים (מסגרת 121)

0621150101 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תא'14:00–16:00גילמן305
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'שו"תב'14:00–16:00גילמן305

0621150102 - חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'שו"תב'12:00–16:00גילמן306

סמינרים (מסגרת 122)

0621702001 - כישוף ומכשפות בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621273601 - דקארט ופסקל: הגות, דת ומדע במאה השבע עשרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרב'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621269801 - חברה ותרבות באיטליה הרנסנסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב
* סמינר מתקדם, כולל השתתפות בסיור לימודי לפירנצה
*בחוה"מ פסח. הקבלה מותנית בראיון ובאישור המרצה

0621273801 - להירשם בהיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00רוזנברג211

העת החדשה

שו"תים (מסגרת 121)

המאה ה-19

0621168501 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תא'12:00–14:00גילמן305
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'שו"תד'12:00–14:00גילמן305

0621168502 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00גילמן305

0621168503 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-19

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'שו"תא'12:00–16:00גילמן306

המאה ה-20

0621169001 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'שו"תג'14:00–18:00גילמן305

0621169002 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תג'10:00–12:00גילמן307
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'שו"תד'10:00–12:00גילמן307

0621169003 - חברה, משטר ותרבות במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'שו"תג'14:00–18:00גילמן317

0621169004 - חברה, משטר ותרבות ברוסיה במאה ה-20

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'שו"תג'16:00–20:00גילמן450

ארה"ב

0621168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תב'12:00–14:00גילמן306
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן306

0621168702 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תב'12:00–14:00גילמן307
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00גילמן307

0626168701 - חברה, משטר ותרבות בארה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן305
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן305

אמל"ט

0621168801 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר א'שו"תה'10:00–14:00גילמן323 ע"ש אלקוב

0621168802 - חברה, משטר ותרבות באמל"ט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תב'10:00–12:00גילמן307
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'שו"תה'10:00–12:00גילמן307

סמינרים (מסגרת 122)

סמסטר א'

0621329401 - גרמניה מחלוקה לאיחוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621325501 - תרבות סוף המאה ה-19: וינה, פראג, בודפשט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621329501 - שפה, תרבות וטרור בבולשביזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר א'סמינרג'16:00–20:00גילמןא361

0621337201 - כלכלה ומודרנה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמן262
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן262

0621906601 - לשרוד את המהפכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן304

סמסטר ב'

0621329301 - ההיסטוריה של הפסיכולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן449

0621269301 - מתנגדי השלטון ברוסיה הצארית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר ב'סמינרד'14:00–18:00גילמןא361

0621337401 - תולדות המיניות באמריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרא'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב
פרופ' מיכאל זכיםסמסטר ב'סמינרד'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621337701 - ברזיל במאה ה-19: מבט טראנס-אטלנטי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00ווב105

0621337601 - נשים מובילות מאבקים באמריקה הלטינית, 2000-1973

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר סמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא361

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמןא361

0621337501 - The Transnational Cold War in America

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00דן-דוד102
פרופ' דיוויד שיניןסמסטר ב'סמינרה'16:00–18:00דן-דוד102
*הסמינר יתקיים באנגלית בתאריכים 30.4.19 ועד 13.6.19

0626325501 - History as Fact and Fiction

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00דן-דוד212
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג105
*הרישום באישור ד"ר יעל שטרנהל בלבד
** קורס מרוכז 12.5.19 עד 2.6.19 יחשב כ-2 ש"ס, נלמד באנגלית

היסטוריה כללית-תואר שני

סמינרים המיועדים למסלול העיוני ולמסלול המחקרי

סמינרים משותפים של בית הספר להיסטוריה

* על הסטודנטים ללמוד קורס משותף אחד במהלך התואר השני

0687449501 - מיסטיקה מזרח-מערב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יעקב רז
פרופ' אביעד קליינברג
סמסטר ב'סמינרה'10:00–14:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0654410401 - אסלאם, חברה ופוליטיקה במזה"ת ובהודו: מבט משווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבק
ד"ר פרצ'ק רוני
סמסטר א'סמינרב'10:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

מעבדות מחקר של בית הספר להיסטוריה

* כל סטודנט רשאי להשתתף במהלך התואר במעבדת מחקר אחת
* ההשתתפות המלאה כולל הגשת הרפרט תחשב ל-2 ש"ס

0645400201 - איכרים בעבר: מבט על חברה וכלכלה מקומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0645400301 - יחידי סגולה: הגדרה, הבניה, והצגה פומבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימוב
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0645400401 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן261

העת העתיקה

0621600101 - סמינר מחלקתי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621600201 - סמינר מחלקתי העת העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621603301 - רומא ואיראן הססאנית: יחסים פוליטיים, תרבותיים ודתיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'18:00–20:00גילמן497

0672328501 - סיבה ותכלית בהיסטוריוגרפיה היוונית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרב'12:00–14:00גילמן260
פרופ' רחל צלניק-אברמוביץסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן260

0621603501 - התופת, מאפוס של גילגמש לקומדיה אלוהית של דנטה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן497

ימי הביניים

0602619001 - ילדוּת נשכחת? ילדים וילדוּת בפרספקטיבות היסטוריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00גילמןא361

0602614001 - הכדור, הבובה והחישוק: התרבות החומרית של הילדוּת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טלי ברנרסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן262

העת החדשה המוקדמת

0621700501 - סמינר מחלקתי בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר א'סמינרג'16:00–18:00גילמן497

0621700601 - סמינר מחלקתי בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרג'16:00–18:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0621704701 - הפלאי והמפלצתי בצרפת הטרום מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נדין קופרטי-צורסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמןא317

0621271001 - עידן המרות הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

אירופה בעת החדשה

0722804401 - "אוהבים אותך מולדת" : חינוך פטריוטי בעת החדשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00שרת332

0722802401 - נוער , נעורים ותנעות נוער בעת החדשה : גרמניה , בריטניה וישרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בן עמוס אבנרסמסטר א'+ב'סמינרה'12:00–14:00שרת324

0621906601 - לשרוד את המהפכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורה קפלןסמסטר א'סמינרד'16:00–20:00גילמן304

0621906501 - היסטוריה של מיניות, מגדר ולהט"ביות באירופה המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מיכל שפיראסמסטר א'סמינרד'10:00–14:00גילמן449

1031449901 - דמוקרטיות ליברליות, משטרים סמכותניים והעמימות העכורה שביניהם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חוברס אילסמסטר א'סמינרא'13:00–16:00נפתלי505

0659828001 - מהמכני לדיגיטלי:שינויים טכנולוגיים,מדעיים וחברתיים מהמאה ה-

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שאול קציר סמסטר א'סמינרג'10:00–14:00גילמןא317

0621905401 - תפנית ויזואלית בחקר ההיסטוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יגאל חלפיןסמסטר ב'סמינרה'16:00–20:00גילמןא361

0621905901 - רופאים, חיידקים ופלדה: פרקים בהיסטוריה של הרפואה המערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אמיר טייכרסמסטר ב'סמינרג'08:00–12:00גילמןא361

0621905601 - סוגיות בהיסטוריה גרמנית מודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שגיא שפרסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00גילמןא317

0621901801 - בעיניים מערביות: אימפריאליזם, פוליטיקה ותרבות 1950-1750

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' בלהה מלמןסמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0659880001 - חקר האדם והחברה ממסעות קולומבוס ועד לנאורות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רן שגבסמסטר ב'סמינרה'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

התכנית הבינאוניברסיטאית ללימודי רוסיה ומזרח אירופה

0621970101 - סמינר בינאוניברסיטאי בהיסטוריה של מזרח אירופה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר א'+ב'סמינרא'16:00–20:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
*המפגשים יתקיימו בתאריכים הבאים:
*סמסטר א': 21.10.18; 25.11.18; 23.12.18; 6.1.19
*סמסטר ב': 10.3.19; 7.4.19; 12.5.19; 2.6.19

0677600001 - סמינר מחקרי בכתיבה אקדמית: מזרח אירופה ויהודיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר סקוט אוריסמסטר א'+ב'סמינרו'09:00–11:00גילמןא317

אמריקות

ארצות הברית

0621802901 - מהניו דיל של רוזבלט ל"אמנות הדיל" של טראמפ: עלייתה ושקיעתה ש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פרומר יואבסמסטר א'סמינרא'16:00–20:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0626325501 - History as Fact and Fiction

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרא'16:00–20:00דן-דוד212
פרופ' ג'ימס גודמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00רוזנברג105
*הרישום באישור ד"ר יעל שטרנהל בלבד
** קורס מרוכז 12.5.19 עד 2.6.19, יחשב כ-2 ש"ס, נלמד באנגלית

אמריקה הלטינית

0621853201 - ספרדית להיסטוריונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' רוזלי סיטמן סמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב105

0621853901 - "אמריקה שלנו": פואטיקה ופוליטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרד'10:00–14:00גילמןא361

הקורסים הבאים מיועדים לתלמידי המסלול המחקרי בלבד

0621950001 - סדנת כתיבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימובסמסטר א'+ב'סדנהג'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

מעבדות מחקר של בית הספר להיסטוריה (סמינר מ"א)

0645400201 - איכרים בעבר: מבט על חברה וכלכלה מקומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0645400301 - יחידי סגולה: הגדרה, הבניה, והצגה פומבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימוב
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש

0645400401 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן261

העת העתיקה

0621603601 - הדינמיקה הדתית באגן המזרחי של הים התיכון בתקופה ההלניסטית-רו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמןא317

0677411901 - היסטוריה ופסיכולוגיה: קווי יסוד במחקר בינתחומי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יובל רוטמןסמסטר ב'סמינרג'16:00–20:00ווב501

העת החדשה המוקדמת

0621704601 - המהפכה הצרפתית, עם טקסטים בצרפתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עודד רבינוביץסמסטר ב'סמינרד'16:00–20:00גילמןא317

ארצות הברית

0621802801 - כח וידע בארכיב ההיסטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל שטרנהלסמסטר ב'סמינרב'16:00–20:00גילמן455

אמריקה הלטינית

0621850101 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר א'סמינרג'18:00–20:00ווב105

0621850201 - סמינר מחלקתי אמריקה הלטינית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי פרויססמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00ווב105

0621853201 - ספרדית להיסטוריונים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
דר' רוזלי סיטמן סמסטר א'+ב'סמינרד'08:00–10:00ווב105

קורסי בית הספר להיסטוריה

0645101801 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

0645101901 - סמינר דוקטורנטים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדי אלגזיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00גילמן449

0645300001 - Contextualizing the Self:

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'+ב'סדנת מחקרג'16:00–18:00גילמן449

0645300101 - פורום רובין

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'+ב'סדנת מחקרג'14:00–16:00גילמן449

0645400201 - איכרים בעבר: מבט על חברה וכלכלה מקומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר א'סמינרג'14:00–18:00גילמן204 )(סיפריה)
ד"ר עמוס נדן
דר' יובל גדות
סמסטר ב'סמינרג'14:00–18:00גילמן449

0645400301 - יחידי סגולה: הגדרה, הבניה, והצגה פומבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' איריס רחמימוב
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר א'סמינרב'14:00–16:00גילמן458 חדר עיון ע"ש
פרופ' איריס רחמימוב
ד"ר עינת קלפטר
סמסטר ב'סמינרב'14:00–16:00גילמןא361

0645400401 - המעבדה להיסטוריה שבע"פ: חיים תחת דיכוי בארצות מתפתחות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חררדו לייבנר
ד"ר השש יאלי
סמסטר א'+ב'סמינרה'16:00–20:00גילמן261

0645400501 - פיתוח קריירה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
סמסטר ב'סדנהב'14:00–16:00גילמןא317