בחינות

AspMaker2010s

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
 • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
 • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת העבודות של קורסים מחוגים אחרים (שאינם מתחילים בקידומת 0621), מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • מועדי ג' יינתנו בהתאם לנוהלי האוניברסיטה (מילואים, לידה)
 • בעת בניית תכנית הלימודים והרישום לקורסים, יש לקחת בחשבון גם את מועדי הבחינות.
 • לא יאושר מועד מיוחד בשל התנגשויות בין בחינות.
 • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
 • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
 • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד
 • עבודה ברמת רפרט בסמסטר א' יש להגיש עד 07/04/2019,
  עבודה ברמת רפרט בסמסטר ב' יש להגיש עד 18/08/2019.

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' אבשלום לניאדו   14/01/2019  13:30  13/02/2019  09:00 
בחינה   אמריקה הלטינית במאה ה-19   ד"ר אורי פרויס   16/01/2019  13:00  24/02/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   ד"ר עודד רבינוביץ   18/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   התהוותה של אירופה: משלהי העולם העתיק אל ראשית העת החדשה המוק   פרופ' גדי אלגזי   20/01/2019  13:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   היסטוריה של אירן העתיקה   ד"ר דומניקו אגוסטיני   22/01/2019  13:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   פרופ' אביעד קליינברג   25/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   מהרומנטיקה הגרמנית ועד היוגה: התשוקה למזרח באירופה המודרנית   ד"ר עפרי אילני   27/01/2019  13:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא להיסטוריה אמריקאית מקולומבוס ועד מלחמת האזרחים   ד"ר יעל שטרנהל   29/01/2019  09:00  24/03/2019  16:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר אורי פרויס   03/02/2019  09:00  17/03/2019  16:00 
בחינה   המאה ה-19 באירופה 1890-1789   פרופ' איריס רחמימוב   05/02/2019  09:00  22/03/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן   08/02/2019  09:00  31/03/2019  16:00 
בחינת בית   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 29/01/2019 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 24.01.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 01/03/2019 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 24.02.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   פרופ' מיכאל זכים   מועד א : 03/02/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 31.01.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 12/03/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 10.03.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   העשייה ההיסטורית לסוגיה   ד"ר חררדו לייבנר   מועד א : 10/01/2019 בשעה : 13:00 ; העבודה תמסר ע"י המרצה בשיעור האחרון בתאריך 8.1.19

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   המהפכה הצרפתית   ד"ר עודד רבינוביץ   16/06/2019  13:30  02/08/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות באמל"ט   ד"ר חררדו לייבנר   18/06/2019  09:00  19/07/2019  09:00 
בחינה   הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות   פרופ' סילבי הוניגמן   21/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר שגיא שפר ,פרופ' יגאל חלפין   23/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   אימפריות: "מערב", "מזרח" וכוח בעידן המודרני 2019-1700   פרופ' בלהה מלמן   25/06/2019  13:00  06/08/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ברומא העתיקה   פרופ' אבשלום לניאדו   28/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בשלהי העת העתיקה   ד"ר דומניקו אגוסטיני   28/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות ביוון העתיקה   פרופ' סילבי הוניגמן   30/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות בעת החדשה המוקדמת   פרופ' תמר הרציג   07/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00 
בחינה   מעבדות לחרות? היסטוריה אפריקנית אמריקנית מודרנית   ד"ר יעל שטרנהל   09/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00 
בחינה   חברה, משטר ותרבות במאה ה-19   ד"ר ורה קפלן ,פרופ' איריס רחמימוב   12/07/2019  09:00  16/08/2019  09:00 
בחינת בית   חברה, משטר ותרבות במאה ה-20   ד"ר מיכל שפירא   מועד א : 27/06/2019 בשעה : 14:00 ; תאריך לקיחה 23.06.2019 שעת לקיחה 14:00

מועד ב : 26/07/2019 בשעה : 14:00 ; תאריך לקיחה 22.07.2019 שעת לקיחה 14:00

בחינת בית   חברה, משטר ותרבות בימי הביניים   פרופ' גדי אלגזי   מועד א : 08/07/2019 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 03.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 05/08/2019 בשעה : 12:00 ; תאריך לקיחה 31.07.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   חברה, משטר ותרבות בארה"ב   פרופ' מיכאל זכים   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 16.07.2019 בשעה 09:00

מועד ב : 16/08/2019 בשעה : 09:00 ; תאריך לקיחה 14.08.2019 בשעה 09:00


בהצלחה בבחינות