קורסי התוכנית הרב-תחומית במדעי הרוח.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

התכנית הרב-תחומית במדעי הרוח

לימודי התאר הראשון

קורסים מבואיים ללימודי מדעי הרוח חובה בשנה א' (מסגרת 666)

יש לבחור בקורס אחד בלבד מהקורסים הבאים:

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

או

0662133801 - מהי יצירתיות?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמח
ד"ר יקותיאל שהם
סמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326

או

0662130801 - לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדי
ד"ר ירון כהן צמח
סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

תרגילי "כתיבה אקדמית" - בשנה א' חובה ללמוד אחד מהנ"ל

התר' ייחשב 2 ש"ס במקום בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

לבחור אחד מתרגילים אלה:

0662101001 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דוד רוטמןסמסטר א'תרגילא'10:00–12:00גילמןא362

0662101002 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'תרגילד'12:00–14:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0662101004 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00גילמן319א ע"ש אלקוב

0662101003 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'תרגילא'16:00–18:00גילמןא362

0662101005 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רוני רצ'קובסקיסמסטר ב'תרגילב'14:00–16:00גילמן262

0662101006 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'תרגילג'14:00–16:00גילמן304

0662101007 - כתיבה אקדמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גבע שרוןסמסטר ב'תרגילה'10:00–12:00גילמן304

שיעורי בחירה/חובה בהקבצים

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים והקורסים מופיעים בנפרד מופיעים ב

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/in

0662130901 - אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן280

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662175401 - למי שייכת נחלת הכלל?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן317

0662312101 - העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן326
**סגור בפני מי שלמד את הסמינר הסינגולריות מתקרבת

0662196201 - תרבות וקוגניציה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0662225201 - תחת גלגלי הצדק

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן326

0662209501 - ילדים בעידן של כלכלה גלובלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פפרמן טליהסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן326

0662260301 - תרבות הסייבר ומדע בדיוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יעל מאוררסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן277

0662209901 - ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
** זהה לקורס מבוא למיתולוגיה וסגור בפני מי שלמדו אותו בעבר

0662225601 - תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן277

0662101301 - מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רימה שיכמנטרסמסטר א'שיעורג'14:00–18:00גילמן277

0662196001 - תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו*

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן281
**זהה לתול' המחשבה הכלכלית וסגור בפני מי שלמדו בעבר

0662110301 - הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גדי אלוןסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן326

0662101101 - מבוא למחשבה הומאניסטית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662260401 - אתיקה יישומית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00גילמן326

0662261401 - מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

1843062101 - סוגיות בהיסטוריה של האינטרנט:טכנוטופיה כתרבות אמריקאית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלחנתי משהסמסטר א'שיעורד'10:00–12:00גילמן281

0662261301 - "כאשר אשוב ואהיה קטן"- יאנוש קורצ'אק בעולמות הילד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אביב לבנתסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן307

0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662133101 - המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יוסף טריאסטסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662212401 - מודרניזם- עידן של פריצת גבולות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טטיאנה לנדאסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן277

0662212501 - רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662223501 - ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662209601 - מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלומית גדותסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662130701 - ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר א'שיעורה'12:00–14:00גילמן279

0662260501 - אגדות יהודיות על הורים וילדים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דרור בורשטייןסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן326

0662209001 - מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורנה ראובןסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן277

0662312001 - תורת המחלוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן326
**זהה לקורס מחלוקות בכלכלה ובניהול וסגור במפני מי שלמדו בעבר

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662312301 - העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר תובל עתליהסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662312601 - תרבות אלגוריתמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר א'סמינרה'12:00–14:00גילמן261

0662310201 - קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ערן רולניק סמסטר א'סמינרד'14:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמסטר ב'

שיעורי בחירה/חובה בהקבצים

מבנה ההקבצים החוגיים מופיע בידיעון בפרק מיוחד

קורסי החוגים מפורסמים בחוגים הרלוונטיים

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/17-18/ba/yedion91

מבנה ההקבצים הבין-תחומיים והקורסים מופיעים בנפרד מופיעים ב

בידיעון התכנית הרב-תחומית

0662175501 - קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מישורי דניאלסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן282

0662141801 - החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00גילמן326

0662225501 - סדנת רטוריקה מעשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00גילמן304
**דרישת קדם: קורס מבוא לרטוריקה

0662310301 - שיח דיגיטלי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר וייסמן כרמלסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן326

0662261001 - הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שולמית מילך-רייךסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן277

0662130301 - דמויות ורגשות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רונן סלמן צדקהסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן326

0662206801 - האזרח הסובייטי במשפט - פיקוח, מישטור וטרור בבריה"מ

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דינה מויאלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן280

0662224101 - פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חיים דעואל לוסקיסמסטר ב'שיעורב'16:00–18:00גילמן326

0662260601 - פסיכואנליזה ומושג האמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר שלומית גדותסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00גילמן326

0662224301 - מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מרינה ניזניקסמסטר ב'שיעורג'10:00–12:00גילמן305

0662130501 - ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידן שמעוניסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00גילמן305

0662130401 - רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אלי אילוןסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן277

0662113701 - מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00גילמן326

0662211901 - הפילוסופיה של הטכנולוגיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן282

0662133801 - מהי יצירתיות?

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמח
ד"ר יקותיאל שהם
סמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן326

0662212801 - עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חפץ שרוןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00גילמן326
**סגור בפני מי שלמדו את הקורס המשבר הכלכלי של שנת 2008 בעבר

0662260801 - רטוריקה של הגוף

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0662176101 - מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן326
**סגור בפני מי שלמדו את הקורס היסטוריה של האקולוגיה בעבר

0662207401 - יסודות בניתוח רטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נדיה אליססמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

0662118001 - זהות בעולם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדיסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן281

0662261201 - רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662130801 - לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נועה גדי
ד"ר ירון כהן צמח
סמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן326

0662225301 - תרבות הסייבר כתרבות נוער

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יובל גוז'נסקיסמסטר ב'שיעורה'08:00–10:00גילמן326

0662201001 - מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנה לבנתסמסטר ב'שיעורה'10:00–12:00גילמן326

0662130601 - הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אפרים דוידיסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן326

0662261101 - "תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ינושבסקי גליהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן326

0662260701 - משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רנארד גלוזמןסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן362

0662260901 - מלאני קליין וממשיכיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה אורדעסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן277

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2ש"ס, יש להשלים 2 ש"ס שיעור בחירה בהקבץ

0662323101 - להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גד בן שפרסמסטר ב'סמינרא'12:00–14:00גילמןא362

0662312401 - בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'סמינרג'14:00–16:00גילמן455

0662308501 - היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר משה אלחנתיסמסטר ב'סמינרד'10:00–12:00גילמן455

0662320201 - שפה מגלה ושפה מכסה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן261

0662312501 - עובדות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב

0662322901 - סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר ב'סמינרה'10:00–12:00גילמן455

קורסים משלבי עשייה - מתחברים +

ניתן ללמוד קורסים אלה כקורסי בחירה

בכל ההקבצים הבין תחומיים

לאחר הרישום יש לפנות אל מזכירות התכנית

1883010301 - תשומת לב: צעירים, קשישים, ומשחקי מחשב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גלית ולנרסמסטר א'שיעורד'16:00–18:00

1883060201 - גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"ביים בעבר ובהווה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עופר נורדהיימר נורסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883070101 - שיוויון הזדמנויות בחינוך - מיתוס או מציאות אפשרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מקדוסי עודדסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883100101 - יום הבוחר: דמוקרטיה, אזרחות פעילה ואקטואליה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'מאל אמלסמסטר א'שיעורב'18:00–20:00

1883100201 - גזענות והמאבק בה - מתיאוריה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חסאן שרףסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00

1883090101 - האתיקה של האלגוריתם - שוטטות בעיר החכמה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר פוריאן רוניתסמסטר ב'שיעורב'18:00–20:00

1883060301 - פילנטרופיה ומעורבות אזרחית - בין ניאו ליברליזם לסולידריות חב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00

1883060401 - ילדים ובעלי חיים: סוגיות הסטוריות, חברתיות וחינוכיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טל קוגמן סמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00