בחינות

AspMaker2010s

 • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
  יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
 • מועד הגשת סמינרים:
  סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
 • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
 • עבודות סמינריוניות , עבודות סיום קורס ובחינות בית יש להגיש למזכירות התכנית בלבד ולא ישירות למרצה.
 • אין ארכות אישיות בהגשת מבחני בית או עבודות.
 • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
 • עבודות שלא תמסרנה במועד לא תבדקנה, אלא באישור ועדת ההוראה החוגית ו/או החוג המתאים.
 • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים.
 • ככלל, הפקולטה אינה מקיימת בחינות במועד מיוחד, לכן המלצתנו לכם לעשות מאמץ ולהבחן במועדי א'.

 • תזכורת: לאחר מתן הציון הסופי בעבודת סיום קורס ובעבודה סמינריונית, לא ניתן לתלמיד לשנותה, לתקנה, לכתבה מחדש וכו' .

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא למחשבה הומאניסטית   ד"ר יקותיאל שהם   20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00 
בחינה   תדמיתה של ילדות בספרות רוסית בעת החדשה והמאוחרת   ד"ר מרינה ניזניק   22/01/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   מבוא לרטוריקה   ד"ר ננה אריאל   25/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00 
בחינה   תרבות וקוגניציה   ד"ר רונן סלמן צדקה   28/01/2019  09:00  03/03/2019  16:00 
בחינה   מבוא לתיאוריות של מיתוסים**   ד"ר מעין מזור   30/01/2019  13:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית   ד"ר איתן אורקיבי   03/02/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינת בית   תחת גלגלי הצדק   ד"ר נועה גדי   מועד א : 17/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15/01/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 14/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12/02/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   הפסיכולוגיה של הנורמאלי בראי הלא-נורמאלי: משיגעון לשפיות   ד"ר גדי אלון   מועד א : 23/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 21/01/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 26/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24/02/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים   פרופ' שי פרוגל   מועד א : 30/01/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28/01/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 28/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 26/02/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   המיניות בפסיכואנליזה - מסע אל 'מקורות הנילוס' בעקבות פרויד   ד"ר יוסף טריאסט   מועד א : 05/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 03/02/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 19/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17/03/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   תרבות הסייבר ומדע בדיוני   ד"ר יעל מאורר   מועד א : 07/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05/02/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 07/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 05/03/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד   ד"ר רימה שיכמנטר   מועד א : 12/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 10/02/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 13/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 11/03/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   מודרניזם- עידן של פריצת גבולות   ד"ר טטיאנה לנדא   מועד א : 19/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17/02/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 26/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 24/03/2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר דוד רוטמן ,ד"ר גבע שרון ,ד"ר נועה גדי   מועד א : 20/02/2019 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

עבודה   העתיד הוא העבר: היסטוריה, פילוסופיה, ועתידנות טכנולוגית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : 04/03/2019 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

עבודה   תולדות המחשבה הכלכלית מיוון העתיקה ועד ימינו*   ד"ר ירון כהן צמח   מועד א : 04/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ההיסטוריה הכלכלית והחברתית של ישראל   ד"ר אפרים דוידי   מועד א : 07/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מהגולם לדיבוק- מסע פנטסטי בקולנוע היהודי   ד"ר אביב לבנת   מועד א : 07/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ג'נוסייד: המבנה הפילוסופי של רצח עם   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : 10/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   אגדות יהודיות על הורים וילדים   ד"ר דרור בורשטיין   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   אקולוגיה רדיקלית וביקורת חברתית   ד"ר מישורי דניאל   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מפגש בין פסיכואנליזה לקולנוע   ד"ר אורנה ראובן   מועד א : 14/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   אתיקה יישומית   ד"ר ירון כהן צמח   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   ילדים בעידן של כלכלה גלובלית   ד"ר פפרמן טליה   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מבוא לפסיכואנליזה לאקאניאנית   ד"ר שלומית גדות   מועד א : 20/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   רשתות חברתיות? צרכנים? אזרחים? חלומות שבורים באינטרנט   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 20/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   תורת המחלוקות   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : 24/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   "כאשר אשוב ואהיה קטן"- יאנוש קורצ'אק בעולמות הילד   ד"ר אביב לבנת   מועד א : 28/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   למי שייכת נחלת הכלל?   ד"ר מישורי דניאל   מועד א : 28/03/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   העידן החדש של ארגונים: השפעת הגלובליזציה על ארגונים ואנשים   ד"ר תובל עתליה   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   קוראים פרויד: מהקליניקה לתרבות ובחזרה   ד"ר ערן רולניק   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   תרבות אלגוריתמית   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : 05/05/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   רטוריקה של הגוף   ד''ר שרון אביטל   17/06/2019  09:00  21/07/2019  09:00 
בחינה   מהי יצירתיות?   ד"ר יקותיאל שהם ,ד"ר ירון כהן צמח   25/06/2019  09:00  23/07/2019  09:00 
בחינה   עבדי התאגיד: כוח ועיצוב התודעה בתאגידים בינלאומיים   ד"ר חפץ שרון   28/06/2019  09:00  26/07/2019  09:00 
בחינה   האזרח הסובייטי במשפט - פיקוח, מישטור וטרור בבריה"מ   ד"ר דינה מויאל   07/07/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   מחשבה כלכלית בספרות הרוסית הקלאסית   ד"ר מרינה ניזניק   10/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00 
בחינה   ניהול במאה ה- 21: מושגים ואתגרים   ד"ר עידן שמעוני   12/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00 
בחינה   רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית   ד"ר ירון כהן צמח   16/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00 
בחינת בית   יסודות בניתוח רטורי   ד"ר נדיה אליס   מועד א : 20/06/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18/06/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 18/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 16/07/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   לפרוץ את הגבולות: מבוא לרב-תחומיות   ד"ר ירון כהן צמח ,ד"ר נועה גדי   מועד א : 02/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 30/06/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 30/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 28/07/2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   זהות בעולם המודרני   ד"ר נועה גדי   מועד א : 16/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 14/07/2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 14/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 12/08/2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה   סדנת רטוריקה מעשית   ד"ר ננה אריאל   מועד א : 13/06/2019 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

עבודה   הרעיון הסוציאליסטי במאה ה-21   ד"ר אפרים דוידי   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   משחקי מחשב - היסטוריה ותיאוריה   ד"ר רנארד גלוזמן   מועד א : 18/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   החתול של פרויד: תמורות בפסיכואנליזה בת זמננו   ד"ר גד בן שפר   מועד א : 21/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מגרים לוולט דיסני - מעשיות האחים גרים: תקופה, יוצר ומדיה   ד"ר חנה לבנת   מועד א : 21/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   קנאביס: דיון ביקורתי על רפואה, חברה ומדע   ד"ר מישורי דניאל   מועד א : 23/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   דמויות ורגשות   ד"ר רונן סלמן צדקה   מועד א : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   כתיבה אקדמית   ד"ר עידן שמעוני ,ד"ר גבע שרון ,ד"ר רוני רצ'קובסקי ,ד"ר ננה אריאל   מועד א : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

עבודה   מארכדיה לסייבר: פרקים בהיסטוריה של הסנטימנט האקולוגי   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מבוא לסוציולוגיה של הרשת: יחסים, רשתות חברתיות והון חברתי בע   ד"ר עופר נורדהיימר נור   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   פסיכואנליזה ומושג האמת   ד"ר שלומית גדות   מועד א : 28/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   "תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותי   פרופ' ינושבסקי גליה   מועד א : 31/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   הפילוסופיה של הטכנולוגיה   ד"ר גלית ולנר   מועד א : 31/07/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   מלאני קליין וממשיכיה   ד"ר נחמה אורדע   מועד א : 01/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   תרבות הסייבר כתרבות נוער   ד"ר יובל גוז'נסקי   מועד א : 01/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   הטיפול הפסיכואנליטי בילדים: תאוריה, מחקר ותיאורי מקרה   ד"ר שולמית מילך-רייך   מועד א : 04/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   שיח דיגיטלי   ד"ר וייסמן כרמל   מועד א : 04/08/2019 בשעה : 13:00 ; אין מועד נוסף

עבודה   פסיכואנליזה ופילוסופיה צרפתית עכשווית   ד"ר חיים דעואל לוסקי   מועד א : 07/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה   רוח המנהל: פיתוח המנהל דרך טקסטים ויצירות   ד"ר אלי אילון   מועד א : 07/08/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   בין גורי אדם לחיות אחרות: בעלי חיים בתרבות הילד המודרנית   ד"ר טל קוגמן   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   היסטוריה תרבותית של העיתונות Fake News אז ועכשיו   ד"ר משה אלחנתי   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   להרוג את המוזות: מבט פסיכואנליטי ב(חוסר) מקוריות   ד"ר גד בן שפר   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   סוגיות עכשוויות בכלכלה - פרט, חברה וסביבה   ד"ר יקותיאל שהם   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   עובדות ופרשנות   פרופ' שי פרוגל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף

עבודה סמינריונית   שפה מגלה ושפה מכסה   פרופ' שי פרוגל   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות התכנית, חדר 459 בגילמן, אין מועד נוסף


בהצלחה בבחינות