הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות – ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תשע"ט

הקבץ "אופקים" בלימודי היהדות כתרבות

 

(מסגרת 160)

 ההקבץ לא ייפתח לתלמידים חדשים בשנה"ל תשע"ט

אחראית: גב' נועה ישראלי

הקורסים המוצעים במסגרת ההקבץ מיועדים לתלמידים הלומדים בתוכנית "אופקים". תוכנית "אופקים" הינה תוכנית מצטיינים לתלמידי פילוסופיה־יהודית והוראה, בה לומדים סטודנטיות וסטודנטים בעלי יכולת אקדמית גבוהה, המשולבת בתחושת שליחות ורצון להשפיע על החברה הישראלית. אל תלמידי אופקים יוכלו להצטרף תלמידים נוספים, המעוניינים בהעמקה בתחום הדעת של פילוסופיה־יהודית בדגש יהדות כתרבות.

ההקבץ כולל קורסי ליבה ייחודיים שנבנו במיוחד בעבור תלמידי תוכנית "אופקים". קורסים אלה עוסקים באופן ביקורתי וחילוני בשאלות הנוגעות לתרבות היהודית והישראלית, ומועברים על ידי מיטב המרצים בקבוצות קטנות ובסביבה אקדמית מטפחת.

בנוסף כולל ההקבץ מבחר קורסים מהיצע הפקולטה למדעי הרוח, העוסקים בנושאים המשיקים לנושאי הליבה של תוכנית אופקים.

 

הקבץ ללא סמינריון (בהיקף של 16 ש"ס):

 
קורסי חובה (מתוך אשכול לימודי הליבה של תוכנית "אופקים")
8 ש"ס
 
קורסי בחירה
8 ש"ס
 
סה"כ
16 ש"ס

 

 

לקורסים לחצו כאן.