הקבץ חינוך

הקבץ  חינוך (מסגרת 700)

אחראית: פרופ' אודרי אדי-רקח

הקבץ חינוך, נועד להקנות לסטודנטים ממדעי הרוח,  את הידע וההבנה לאופייה המשתנה של החברה המודרנית ולדינמיות של תחום החינוך כנדבך מרכזי בחברה. ההקבץ מכוון את התלמידים לחקור, ליזום, ולהוביל מהלכים פורצי דרך להתמודדות עם אתגרים חינוכיים כצמצום פערים, ולעשייה משמעותית במערכת החינוך הפורמאלית ומחוצה לה, בהתייחס לשינויים טכנולוגיים ותהליכי גלובליזציה.  במסגרת ההקבץ מוצעים שני מוקדי לימוד עיקריים: חדשנות וחברה וטכנולוגיה בחינוך. הסטודנטים ילמדו קורס  ליבה בהיקף של 6 ש"ס המקנים את היסודות של החשיבה החינוכית, ויבחרו עד 6 ש"ס מהקורסים בכל אחד ממוקדי הלימוד.  

    הקבץ ללא סמינריון (בהיקף של 16 ש"ס):

שיעורי חובה

6 ש"ס

שיעורי בחירה ממוקד חדשנות וחברה

עד  6  ש"ס

שיעורי בחירה ממוקד טכנולוגיה 

עד 6 ש"ס

סה"כ 

16 ש"ס