קורסי רטוריקה – אמנות הדיבור, הנאום והשכנוע

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ רטוריקה (מסגרת 340)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - 4 ש"ס

0662145001 - מבוא לרטוריקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן326

0662207401 - יסודות בניתוח רטורי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נדיה אליססמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00גילמן277

שיעורי ליבה - 6 ש"ס

קורס שלא נבחר כקורס ליבה מומלץ שילמד כקורס בחירה

0662223501 - ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר איתן אורקיביסמסטר א'שיעורד'18:00–20:00גילמן326

0662225501 - סדנת רטוריקה מעשית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר ב'סדנהא'12:00–14:00גילמן304
**דרישת קדם: קורס מבוא לרטוריקה

0662260801 - רטוריקה של הגוף

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד''ר שרון אביטלסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן326

0662261201 - רטוריקה ושכנוע במחאה חברתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ירון כהן צמחסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00גילמן326

0662261101 - "תמונה שווה אלף מילים?" - הטיעון החזותי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ינושבסקי גליהסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן326

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

0680210101 - ז'אנרים, קונבנציות וקלישאות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ננה אריאלסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן305

0662129201 - רטוריקה ואתיקה: שלשה נאומים הומניסטיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן326

0662312001 - תורת המחלוקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר יקותיאל שהםסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן326

0672155701 - אמנות הנאום והשכנוע ביוון וברומא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אורי יפתחסמסטר א'שיעורה'18:00–20:00גילמן277

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

לפני הרישום יש לברר דרישות קדם

0662320201 - שפה מגלה ושפה מכסה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00גילמן261

0662312501 - עובדות ופרשנות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שי פרוגלסמסטר ב'סמינרד'18:00–20:00גילמן320 ע"ש אלקוב