הקבץ היסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות

(מסגרת 659)

השיעורים בתוכנית זו מקנים ידע בהיבטים היסטוריים ופילוסופיים של המדעים המדויקים, מדעי הטבע ומדעי החברה. המרכיב המרכזי של לימודי התוכנית הוא הממד ההיסטורי, שבו מעוגנות גם התפיסה הפילוסופית וגם התפיסה הסוציולוגית והאנתרופולוגית של הידע המדעי.

ההשתתפות בסמינריון פתוחה בפני תלמידי שנה ג' בלבד.

השתתפות בחלק מן הסמינריונים מותנית באישור מוקדם של המרצה - יש לברר פרטים עם היועץ.

 

מבנה ההקבץ: 

 שיעורי חובה
4 ש"ס
 שיעורי ליבה
6 ש"ס
 שיעורי בחירה
6 ש"ס
 סה"כ הקבץ ללא סמינריון 
16 ש"ס
סמינריון או רפראט* 
4 ש"ס
 סה"כ הקבץ כולל סמינריון או רפראט  
20 ש"ס

 

* אם הסמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה בהיקף של 2 ש"ס מהיצע ההקבץ.

תנאי קדם לסמינריון: השלמת כל שיעורי החובה ותרגיל לפיתוח מיומנויות למידה/שיעור המבוא. יש לשים לב לתנאי קדם בחוגים הרלוונטיים.

 

  לקורסים לחצו כאן