קורסי לימודי דתות

קורסי הקבצים הבין תחומיים.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

הקבץ לימודי דתות (מסגרת 697)

בשנה א' חובה ללמוד "כתיבה אקדמית" שייחשב כ- 2 ש"ס

במקום קורס בחירה באחד מההקבצים הבין-תחומיים

רשימת הקבוצות מופיעה בפרק פירוט הקורסים

שיעורי חובה - 4 ש"ס

שנה א' מתכנית הלימודים במדעי הדתות

0697100201 - מבוא למדעי הדתות: אנתרופולוגיה וסוציולוגיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהרון אנגלברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן305

0697101001 - מבוא למדעי הדתות: פילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן305

0697100501 - תרגיל במבוא למדעי הדתות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר ב'תרגילד'12:00–14:00גילמן305
***ניתן לבחור בתרגיל במקום 2 ש"ס מלימודי הליבה

שיעורי ליבה - יש לבחור ב- 6 ש"ס

קורס שלא יילמד בליבה מומלץ שיילמד כבחירה

0662223701 - מבוא לתיאוריות של מיתוסים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מעין מזורסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00גילמן326
** זהה למבוא למיתולוגיה שנלמד בתשע"ו

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0631246801 - מבוא לפילוסופיה אסלאמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אחמד אע'באריהסמסטר א'שיעורה'14:00–16:00גילמן277

0616100401 - מבוא למחשבת חז"ל - אמונות ודעות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00גילמן281

0618101601 - מבוא לפילוסופיה של הדת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר נחמה ורביןסמסטר ב'שיעורה'12:00–14:00גילמן223 (אולם ברגר)

0618104201 - מבוא לפילוסופיה הודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דני רוהסמסטר ב'שיעורד'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

שיעורי בחירה

ניתן לבחור בכל קורס משלב עשייה כבחירה

רשימת הקורסים מופיעה בפירוט הקורסים בקישור:

http://humanities1.tau.ac.il/yedion/18-19/groups/general/

0671104301 - מבוא לתרבויות המזרח הקדום וראשית הכתב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יורם כהןסמסטר א'שיעורא'16:00–18:00גילמן281

0671104501 - מבוא למצרים העתיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דבורה סוויניסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00גילמן282

בחירה - אירופה ונצרות

0621130101 - חברה, משטר ותרבות בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אביעד קליינברגסמסטר א'שו"תב'14:00–18:00גילמן306

0618211101 - שיעור יסוד - הפילוסופיה בימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יוסף שורץסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן305

0621121201 - הדת היוונית מהומרוס עד ערב הנצרות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' סילבי הוניגמןסמסטר ב'שיעורה'14:00–16:00גילמן144 (אולם אתינגר)

בחירה יהדות

0612200501 - קריאה בין-תרבותית בתנ"ך ובספרות המזרח הקדום

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אסנת ברתורסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג001

0612200401 - לשון המקרא וסגנונו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג104

0677106101 - יהודים ונוצרים בימה"ב - א (עד מסעי הצלב)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0677105801 - ארון הספרים היהודי: מקורות לחקר תולדות ישראל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' דוד אסףסמסטר א'תרגילג'10:00–14:00רוזנברג209

0616100601 - מבוא לתורת הסוד

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר א'שיעורב'14:00–16:00רוזנברג106

0616101101 - מבוא להגות יהודית מודרנית: משפינוזה ועד בובר

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר א'שיעורג'14:00–16:00גילמן306

0677106201 - יהודים ונוצרים בימה"ב -ב (ממסעי הצלב ואילך)

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג001

0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עומר מיכאליססמסטר ב'שיעורב'14:00–16:00ווב001

0616101001 - מבוא להגות יהודית מודרנית:בעקבות השואה והקמת המדינה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רון מרגוליןסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן281

0616242101 - שפינוזה על דת, אמונה תפילה וגאולה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר גובני יובלסמסטר ב'שיעורג'14:00–16:00רוזנברג105

בחירה באיסלאם

0622231001 - האחים המוסלמים מחסן אל בנא עד מוחמד מורסי**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר מירה צורףסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן456
**מי שלמד את הסמינר בנושא זה לא יכול הרשם לקורס

0631200601 - האחים המוסלמים - עיון בהגותם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר ישראל שרנצלסמסטר א'שיעורא'10:00–14:00רוזנברג002

0631133001 - מבוא להלכה אסלאמית**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' קמילה אדנגסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן279
**דרישת קדם הקורס מושגי יסוד באסלאם

0631113001 - מושגי יסוד באסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00גילמן282
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן282

0622100301 - מבוא לדת ולתרבות האסלאם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לאה קינברגסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0622100201 - תולדות העמים המוסלמים 1500-600**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מירי שפר-מוסנזוןסמסטר א'שיעורה'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0631223001 - קוראן ופרשנות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר א'שו"תה'12:00–14:00גילמן281
*יש לשים לדרישות הקדם בקורס

0631122001 - האסלאם הקדום בראי האסלאם המודרני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'שיעורה'16:00–18:00גילמן282

0622210401 - השיעה מכניעות למהפכה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר ליטבקסמסטר ב'שיעורד'16:00–18:00גילמן307

בחירה ממזרח אסיה

קורסי החוג ללימודי מזרח אסיה אינם מיועדים לתלמידי החוג

0687100101 - מבוא לתולדות סין ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אורי סלעסמסטר א'+ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687100201 - מבוא לתולדות יפן ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ליאורה צרפתיסמסטר א'+ב'שיעורב'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687100301 - מבוא לתולדות הודו ותרבותה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'+ב'שיעורג'14:00–16:00גילמן223 (אולם ברגר)

0687249001 - קונפוציוס-חכמה ומעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' ענבל שמירסמסטר א'שיעורה'16:00–18:00גילמן220

0687244701 - היסטוריה דתית של יפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00גילמן279
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00גילמן362

0687245001 - מבוא לתרבות הוודה:מיתולוגיה,הגות ופולחן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר צחי פרידמןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00גילמן280

0687247301 - בודהיזם באסיה חלק א':הבודהיזם בהודו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רועי צהרסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00גילמן144 (אולם אתינגר)

0687242401 - נצחון לאם:אלות וזהות בהודו המודרנית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג002

0687249901 - קולנוע קוריאני:ממשל ותרבות בקוריאה בראי הקולנוע

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר גיא שבבוסמסטר ב'שיעורג'18:00–20:00גילמן281

פרוסמינרים במזרח אסיה = קורסי בחירה

לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג

סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום

0687222001 - דת עממית ביפן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סא'14:00–16:00גילמן260
ד"ר אירית אורבוךסמסטר א'פרו"סג'14:00–16:00גילמן260

0687230601 - לוחמות פראיות ורעיות כנועות:אלות בהינדואיזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'פרו"סא'16:00–18:00גילמן260
ד"ר אהוד הלפריןסמסטר א'פרו"סג'16:00–18:00גילמן260

0687220201 - דת ומיתולוגיה בסין המסורתית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' מאיר שחרסמסטר א'פרו"סב'14:00–18:00גילמןא317

סמינריונים

מותנה בציון חיובי בכתיבה אקדמית/קורס המבוא במסגרת 666

דרישת-קדם: קורס מבוא לספרות ילדים ותרבות הילד

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

סמינרים ביהדות

יש לשים לב לדרישות הקדם בחוג הרלוונטי

0677406401 - מעמדה של האישה היהודיה בימי הביניים באשכנז

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' שמחה גולדיןסמסטר א'סמינרה'10:00–14:00קרטר203 חדר מורים

סמינרים בחוג ללימודי הערבם והאסלאם

לפני הרישום יש לוודא דרישות קדם בחוג

0631300301 - קוראן ותורה: בין שני כתבי קודש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרב'12:00–14:00ווב101
ד"ר עליזה שניצרסמסטר ב'סמינרד'12:00–14:00ווב101

סמינרים במזרח אסיה

סמינרים במזרח אסיה מחייבים פרו"ס בתחום

0687344001 - יהדות וקונפוציאניזם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' ג'אנג פינגסמסטר א'סמינרג'08:00–12:00דן-דוד210

סמינרים בחוג להיסטוריה כללית

לפני הרישום - יש לשים לב לדרישות קדם בחוג

הרישום לסמינרים בהסטוריה מחייב שו"ת בהיסטוריה בתקופה הרלוונ

0621206401 - "כה אמר זרטוסטרא": מקורות ומורשת הדת הזורואסטרית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרא'16:00–18:00גילמןא361
ד"ר דומניקו אגוסטיניסמסטר א'סמינרד'16:00–18:00גילמן260

0621702001 - כישוף ומכשפות בעת החדשה המוקדמת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' תמר הרציגסמסטר א'סמינרב'12:00–16:00גילמן320 ע"ש אלקוב

סמינרים מהתכנית ללימודי דתות

הסמינרים הינם לתואר שני הפתוחים לתלמידים התואר הראשון בהקבץ

לפני הרישום, יש לודא דרישות קדם

סמינריון בהיקף של 2 ש"ס, יש להשלים שיעור בחירה

0697412001 - מלאכים ושדים במבט השוואתי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' גדעון בוהקסמסטר א'+ב'סמינרב'16:00–18:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

0697412101 - הדקדוק הפנימי של הנצרות 2 תורת השילוש

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרד'10:00–12:00גילמן450

0697411301 - מבוא לדתות עולם

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ברברה מאיירסמסטר א'סמינרד'12:00–14:00גילמןא361