מזכירות התוכנית

 

עוזרת מנהלית - גב' יעל דניאלי
מזכירת תלמידים - גב' שירה פרנקל    

מזכירות התוכנית: 
טל': 6409072- 03, פקס':  6406904- 03

קבלת קהל:
בניין גילמן, חדר 459

יום א' 13:00-10:00
יום ב' 15:00-10:00
ימים ג'-ד' 13:00-09:00

דוא"ל:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

אתר התוכנית באינטרנט: http://www.tau.ac.il/humanities/general-studies