החוג לגיאוגרפיה ולסביבת האדם

החל מתשע"ח החוג פועל במסגרת הפקולטה למדעים מדויקים