פירוט הקורסים

קורסי החוג ללשון העברית ולבלשנות שמית.

ייתכנו שינויים בפרטי הקורסים ובמועדי הבחינות.
יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.

לשון עברית - תואר ראשון

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0614140101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג104

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0612170201 - מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001

0627101103 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עולא ג'רה סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102

0627101104 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר חזי שבנובסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102

0627101105 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102

שנה א' מיומנויות - מסגרת 121

0614140401 - הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר טל קיטנפלוןסמסטר א'+ב'שו"תד'14:00–16:00רוזנברג102

0614140501 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג102

0614140502 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורא'12:00–14:00רוזנברג102
גב' עינב פלקסמסטר ב'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102

0614140601 - ניקוד עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורב'10:00–12:00רוזנברג102

0614140701 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102

0614140702 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג102

0614140703 - תחביר עברי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג102

שנה ב' שיעורי חובה - מסגרת 220

לתלמידי החוג, מומלץ כבר בשנה ב' להשתתף בקורס בחירה

בשפה האנגלית. נא ראו מסגרת "שיעורי הבחירה".

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002

0614243101 - תורת ההגה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'שו"תא'10:00–12:00רוזנברג106
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'שו"תג'12:00–14:00רוזנברג106

0614243201 - תורת הצורות**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שו"תד'12:00–14:00רוזנברג103
**דרישת קדם ל"תורת הצורות": הקורס "תורת ההגה".

0614243401 - סמנטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'שו"תג'16:00–18:00גילמן220

0614243301 - לשון חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר ב'שו"תא'14:00–18:00רוזנברג103

0614243601 - תחביר למתקדמים**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג102
**דרישת קדם ל"תחביר למתקדמים": השתתפות בקורס "תחביר עברי".

שיעורי החובה: תחביר למתקדמים ופרגמטיקה יינתנו לסירוגין.

**תלמידים הלומדים השנה תחביר למתקדמים ילמדו בשנה הבאה
**פרגמטיקה כחלק ממערך שיעורי החובה לשנתון הלימודים.

שנה ג' שיעורי חובה - מסגרת 320

0614300301 - מדקדקי ימה"ב

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00רוזנברג103

0614300101 - ארמית מקראית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוהד אבודרהםסמסטר א'שו"תא'16:00–18:00רוזנברג104
ד"ר אוהד אבודרהםסמסטר ב'שו"תא'18:00–20:00רוזנברג104
**דרישת קדם: חובה לסיים ניקוד עברי.

0614300201 - תחביר לשון המקרא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג102

שיעורי בחירה - מסגרת 225

**במסגרת שיעורי הבחירה יבחר התלמיד 6 ש"ס ממבחר השיעורים להלן

0614600301 - Contemporary research1: Academic Reading in Englis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג204 ספריה
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.
**על תלמידי תואר ראשון שהחלו לימודיהם בשנה"ל תשע"ט
**חלה חובת השתתפות בקורס שיועבר בשפה האנגלית, במהלך התואר.

0612200401 - לשון המקרא וסגנונו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר טליה סוצקוברסמסטר א'תרגילא'12:00–14:00רוזנברג104

0624300101 - מבוא לארמית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

0614301201 - העברית הנורמטיבית הלכה למעשה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'שיעורב'16:00–18:00רוזנברג205

0614301001 - תמורות סגנוניות בשירה העברית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר א'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106

0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

0614600401 - מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0616101201 - בית מדרש אינטגרטיבי: על אהבה ותשוקה בהגות היהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' רונית מרוזסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ
**השיעור מתקיים במרכז צימבליסטה.

0614301101 - עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עידית נובסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג104

0614600201 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106

0614360301 - העברית הישראלית במבט דיאכרוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)
**הסמינר פתוח כשיעור בחירה.

0614310101 - מבוא לארמית גלילית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

סמינריונים - מסגרת 360

**תלמידי החוג ישתתפו בשני סמינריונים. בשיעור שבו התלמיד לא
**יכתוב ע"ס ייכתב רפראט או תוטל מטלה בעלת משקל דומה.
**שימו נא לב: היקף השעות של שני קורסים סמינריונים
**הוא 8 ש"ס סה"כ. תלמידים הבוחרים סמינריון בהיקף של
**2 ש"ס בלבד, ישלימו את השעות בקורס בחירה או
**בקורס סמינריוני נוסף.

0614350401 - עיונים תחביריים, סמנטיים ולקסיקליים בעברית בת ימינו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר ורד סיידוןסמסטר א'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג204 ספריה

0614401501 - היבטי לשון בכתבי היד של ספרות חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)
**סמינר מ"א פתוח לתלמידי ב"א.

0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג102

0614360301 - העברית הישראלית במבט דיאכרוני

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג206 (ספרייה לתלמוד)

לשון עברית תואר שני - מסגרת 620

שיעורים לתלמידי תואר שני

0614600301 - Contemporary research1: Academic Reading in Englis

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג204 ספריה
**השיעור יועבר בשפה האנגלית.

0614600401 - מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'שיעורד'08:00–10:00לא נדרשת כיתהלא לשיבוץ

0614600201 - קריאה בטקסטים קלאסיים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'שיעורד'14:00–16:00רוזנברג106

סמינריונים לתלמידי תואר שני

0614401301 - חקר שינויי לשון בעברית הישראלית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר עינת גונןסמסטר א'+ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג204 ספריה

0614401701 - עיונים לשוניים בסרך היחד מקומראן

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר ב'סמינרג'10:00–12:00רוזנברג212

0614401401 - דיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר חובה לתלמידי התואר השני

0614401501 - היבטי לשון בכתבי היד של ספרות חז"ל

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'14:00–16:00רוזנברג207 (תוכנית אופקים)

0614401601 - עיוני לשון בפרוזה העברית בימי הביניים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר חנן אריאלסמסטר א'+ב'סמינרג'16:00–18:00רוזנברג204 ספריה

0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של בית הספר
**למדעי היהדות וארכיאולוגיה. תלמידים שנרשמו
**לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
**להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.
**במסגרת סמינר זה ניתן להגיש עבודת רפרט בלבד.

בלשנות שמית

שנה א' מיומנות - מסגרת 121

**תלמידים שלא למדו ערבית חייבים להשתתף בקורס:
** ערבית א'+ב' על פי ייעוץ עם יועץ החוג.
**4 ש"ס מלימודי המיומנות ייחשבו כחלק ממניין השעות לתואר.

0631121001 - ערבית א'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר א'שו"תא'10:00–14:00ווב105
מר יוסף הירשסמסטר א'שו"תב'08:00–10:00ווב105
מר עומר חלביסמסטר א'שו"תה'14:00–18:00ווב105

0631121401 - ערבית ב'

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר מאדי קבלאןסמסטר ב'שו"תא'12:00–18:00רוזנברג211
מר יוסף הירשסמסטר ב'שו"תה'12:00–16:00רוזנברג209

לימודי חובה שנה א' - מסגרת 120

0614140101 - תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר ב'תרגילג'10:00–12:00רוזנברג104

0624100101 - מבוא לבלשנות שמית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'שיעורד'10:00–12:00רוזנברג002

0614140201 - הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר רעיה חזוןסמסטר א'שיעורג'08:00–10:00רוזנברג001

0614140301 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר א'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

0614140302 - הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עינב פלקסמסטר ב'שו"תג'14:00–16:00רוזנברג106

לבחירה אחד משני המבואות להלן:

מבוא למקרא על שני חלקיו או מבוא לבלשנות (ש'+ת')

0612170101 - מבוא למקרא (א): הספרות לסוגותיה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר א'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0612170201 - מבוא למקרא (ב): המחקר לזרמיו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נועם מזרחיסמסטר ב'שיעורא'14:00–16:00גילמן279

0627101001 - מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אירנה בוטוויניקסמסטר א'שיעורא'10:00–12:00ווב001

0627101103 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' עולא ג'רה סמסטר א'תרגילד'14:00–16:00ווב102

0627101104 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
מר חזי שבנובסמסטר א'תרגילד'16:00–18:00ווב102

0627101105 - תר' מבוא לבלשנות: מבט פנורמי

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
גב' נטע חלוץסמסטר א'תרגילה'10:00–12:00ווב102
**תלמידי שנה א' יכולים לבחור שיעור בהיקף
**של 6-4 ש"ס ממבחר השיעורים התיאורטיים להלן.

שנים ב'-ג'

שיעורים תיאורטיים - מסגרת 220

0624200101 - מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג103
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג103
**דרישת קדם:ידע בסיסי בערבית קלאסית או
**דיאלקט ערבי כלשהו.

0624200401 - אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'שיעורג'12:00–14:00רוזנברג103

0631200501 - מבוא לערבית יהודית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אבי טלסמסטר א'שיעורג'18:00–20:00רוזנברג106

0624412401 - שפות דרום-ערב העתיקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103
**הסמינר פתוח גם כשיעור בחירה.
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית"

0624200201 - ערבית פלסטינית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00רוזנברג102
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג102
**דרישת קדם:"מבוא לבלשנות שמית"או"מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית".

0624412501 - לשונות אתיופיה: נושאים נבחרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג103
**הסמינר פתוח גם כשיעור בחירה.

0627112001 - פונטיקה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורב'12:00–14:00ווב001
ד"ר אוון גרי כהןסמסטר א'שיעורד'12:00–14:00ווב001

0627102201 - פונולוגיה מתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורב'12:00–14:00גילמן144 (אולם אתינגר)
פרופ' אותי בת-אלסמסטר ב'שיעורד'12:00–14:00ווב001
**דרישת קדם: הקורס פונטיקה.

שפות - מסגרת 227

0624300301 - אמהרית למתחילים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורא'10:00–12:00רוזנברג107
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שיעורג'10:00–12:00רוזנברג107

0624300401 - אמהרית למתקדמים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר א'+ב'שו"תא'12:00–14:00רוזנברג107
**דרישת קדם: הקורס אמהרית למתחילים או ידע קודם בשפה האמהרית.

0624300101 - מבוא לארמית מדוברת

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורא'18:00–20:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

0624300201 - ארמית חדשה מדוברת וכתובה

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורא'16:00–18:00רוזנברג107
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'שיעורג'16:00–18:00רוזנברג107

0614310101 - מבוא לארמית גלילית

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'שיעורד'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה

סמינריון - מסגרת 360 (ב"א), 620 (מ"א)

0624412401 - שפות דרום-ערב העתיקות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר לטיציה צ'רקווליניסמסטר א'+ב'סמינרב'10:00–12:00רוזנברג103
**דרישת קדם: מבוא לבלשנות שמית

0614401401 - דיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' משה מורגנשטרןסמסטר א'+ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג204 ספריה
**סמינר מחקרי חובה לתלמידי מ"א.

0614350301 - דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר א'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג212
פרופ' יחזקאל מוצפיסמסטר ב'סמינרג'18:00–20:00רוזנברג102

0631414501 - הדיאלקט הערבי של הגליל ודקדוקו

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרא'18:00–20:00ווב101
פרופ' נאסר בסלסמסטר א'סמינרב'18:00–20:00ווב101

0624412501 - לשונות אתיופיה: נושאים נבחרים

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
ד"ר אנבסה טפרהסמסטר ב'סמינרג'12:00–14:00רוזנברג103

0671417501 - זכרון החורבן בראי הדורות - חלק ב (סמינר בית ספרי)**

שם המרצהסמסטרסוגיום בשבועשעותבנייןחדר
פרופ' עודד ליפשיץ
ד"ר יובל שחר
סמסטר ב'סמינרב'18:00–20:00גילמן220
**סמינר בין-תחומי לתלמידי החוגים של
**בית הספר למדעי היהדות וארכיאולוגיה.
**תלמידים שנרשמו לתואר השני החל משנה"ל תשע"ח חייבים
**להשתתף בסמינריון בין-תחומי אחד במהלך התואר.