בחינות

AspMaker2010s

  • ייתכנו שינויים בלוח הבחינות.
    יש להתעדכן באתר באופן שוטף ובמיוחד סמוך למועדי הבחינות.
  • תלמיד לתואר ראשון זכאי להיבחן בכל בחינה בשני המועדים שנקבעו לה. הציון הקובע הוא הציון האחרון.
  • אנו ממליצים לסטודנטים להבחן במועד א.
  • מועדי הבחינות ומועדי הגשת עבודות של קורסי חוגים אחרים מתפרסמים בלוח הבחינות של החוג הרלוונטי.
  • בקורסים בהם המטלה הסופית היא עבודה, אין מועד ב'
  • מועד הגשת הסמינרים: סמסטר א' יום א' 05/05/2019, סמסטר ב' וקורסים שנתיים: יום א' 22/09/2019
  • ערעור על בחינה : תלמיד זכאי לערער תוך 5 ימים מתאריך פרסום הציונים דרך מידע אישי לתלמיד

בהצלחה!!!

סמסטר א'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   תמורות סגנוניות בשירה העברית   ד"ר עידית נוב   14/01/2019  13:30  11/02/2019  09:00 
בחינה   הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת   גב' עינב פלק   15/01/2019  09:00  12/02/2019  09:00 
בחינה   אתיופיה:היסטוריה, שפה ותרבות   ד"ר אנבסה טפרה   16/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00 
בחינה   תחביר עברי   ד"ר עינת גונן ,גב' עינב פלק   18/01/2019  09:00  17/02/2019  13:00 
בחינה   תורת ההגה   ד"ר חנן אריאל   22/01/2019  13:00  21/02/2019  13:00 
בחינה   עריכת טקסטים מתחום הפרוזה   גב' דנה הלוי אלעזר   25/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00 
בחינה   ניקוד עברי   ד"ר רעיה חזון   28/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00 
בחינה   מדקדקי ימה"ב   ד"ר רעיה חזון   31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00 
בחינה   הלשון העברית לתקופותיה א': פרקי מבוא   ד"ר רעיה חזון   04/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00 
בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א: לשון המקרא ולשון חז"ל     05/02/2019  09:00     
בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי עריכה לשונית     06/02/2019  09:00  10/03/2019  16:00 
בחינה   סמנטיקה   ד"ר ורד סיידון   07/02/2019  09:00  22/03/2019  09:00 
בחינת בית   יסודות העריכה   ד"ר נחמה ברוך   מועד א : 11/02/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 07.02.2019 שעת לקיחה: 09:00

מועד ב : 20/03/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה: 17.03.2019 שעת לקיחה: 09:00

עבודה   Contemporary research1: Academic Reading in Englis   פרופ' משה מורגנשטרן   18/03/2019  09:00     
עבודה   העברית הנורמטיבית הלכה למעשה   ד"ר עינת גונן   18/03/2019  09:00     
עבודה   מבוא לארמית מדוברת   פרופ' יחזקאל מוצפי   18/03/2019  09:00     
עבודה   מבוא לדיאלקטולוגיה ערבית   ד"ר לטיציה צ'רקווליני   מועד א : 18/03/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   עריכה נורמטיבית א'   ד"ר ליאורה גרילק   18/03/2019  09:00     
עבודה   עריכה עיתונאית   ד"ר אילנה ארבל   18/03/2019  09:00     
עבודה   שפת השיר   ד"ר עידית נוב   18/03/2019  09:00     
עבודה סמינריונית   דיאלקטולוגיה והשפות השמיות החיות   פרופ' יחזקאל מוצפי          
עבודה סמינריונית   עיונים לשוניים בסרך היחד מקומראן   פרופ' משה מורגנשטרן          

סמסטר ב'

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   עריכת התרגום מאנגלית   ד"ר נחמה ברוך   16/06/2019  13:30  22/07/2019  13:00 
בחינה   תרגיל ביבליוגרפי אינטגרטיבי   ד"ר רעיה חזון   17/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00 
בחינה   תחביר למתקדמים**   ד"ר ורד סיידון   19/06/2019  09:00  24/07/2019  09:00 
בחינה   תחביר עברי   ד"ר עינת גונן   21/06/2019  09:00  28/07/2019  13:00 
בחינה   עיונים בסגנונה של הפרוזה העברית המחורזת מימי הביניים   ד"ר עידית נוב   24/06/2019  13:00  29/07/2019  09:00 
בחינה   הלשון העברית לתקופותיה ב': קריאה מודרכת   גב' עינב פלק   26/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00 
בחינה   תורת הצורות**   ד"ר רעיה חזון   28/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00 
בחינה   ניקוד עברי   גב' עינב פלק   01/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00 
בחינה   ניקוד עברי   ד"ר עינת גונן   01/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00 
בחינה   לשון חז"ל   ד"ר חנן אריאל   10/07/2019  13:00  08/08/2019  13:00 
בחינה   בחינת בקיאות לתלמידי שנה א'     14/07/2019  13:00  16/08/2019  09:00 
בחינה   בחינת ביבליוגרפיה לתלמידי מ"א:ימי הביניים והעברית בת זמננו     29/07/2019  09:00     
עבודה   ארמית חדשה מדוברת וכתובה   פרופ' יחזקאל מוצפי   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   מחקר מתקדם ב: מאגרי מידע ומקורות דיגיטליים   פרופ' משה מורגנשטרן   19/08/2019  09:00     
עבודה   ערבית פלסטינית   ד"ר לטיציה צ'רקווליני   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   עריכה במדיה דיגיטלית בראי שוק העבודה   מר תומר קמרלינג   19/08/2019  09:00     
עבודה   עריכה מנהלית   גב' דנה איזנברג   19/08/2019  09:00     
עבודה   עריכה נורמטיבית ב'   ד"ר ליאורה גרילק   19/08/2019  09:00     
עבודה   עריכת דברי מדע   ד"ר ליאורה גרילק   19/08/2019  09:00     
עבודה   קריאה בטקסטים קלאסיים   ד"ר רעיה חזון   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.

עבודה   תחביר לשון המקרא   ד"ר ורד סיידון   מועד א : 19/08/2019 בשעה : 09:00 ; להגיש למזכירות החוג.

עבודה סמינריונית   העברית הישראלית במבט דיאכרוני   ד"ר עינת גונן          
עבודה סמינריונית   לשונות אתיופיה: נושאים נבחרים   ד"ר אנבסה טפרה   22/09/2019  13:00     

סמסטר בא

סוג   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה
בחינה   מבוא לבלשנות שמית   ד"ר לטיציה צ'רקווליני   07/07/2019  13:00  12/08/2019  09:00 
בחינה   ארמית מקראית   ד"ר אוהד אבודרהם   15/07/2019  13:00  16/08/2019  09:00 
בחינה   הדקדוק הערבי וזיקתו לעברית   מר טל קיטנפלון   17/07/2019  13:00  14/08/2019  13:00 
בחינת בית   אמהרית למתחילים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 24/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 22/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   אמהרית למתקדמים   ד"ר אנבסה טפרה   מועד א : 24/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 17.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 22/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 שעת לקיחה 09:00

בחינת בית   מבוא לארמית גלילית   פרופ' משה מורגנשטרן   מועד א : 25/07/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 18.07.2019 שעת לקיחה 09:00

מועד ב : 22/08/2019 בשעה : 13:00 ; תאריך לקיחה 15.08.2019 שעת לקיחה 09:00

עבודה סמינריונית   דיאכרוניה בעברית ובשפות השמיות   פרופ' משה מורגנשטרן          
עבודה סמינריונית   היבטי לשון בכתבי היד של ספרות חז"ל   ד"ר חנן אריאל          
עבודה סמינריונית   חקר שינויי לשון בעברית הישראלית   ד"ר עינת גונן          
עבודה סמינריונית   עיוני לשון בפרוזה העברית בימי הביניים   ד"ר חנן אריאל          
עבודה סמינריונית   שפות דרום-ערב העתיקות   ד"ר לטיציה צ'רקווליני   מועד א : 22/09/2019 בשעה : 13:00 ; יש להגיש למזכירות החוג.


בהצלחה בבחינות